Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21L 2021/22L 2022/23L
1402-ĆT-RK-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2019/20
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2020/21
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń terenowych studenci, zależnie od zaplanowanej w danym roku realizacji, mają możliwość przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich lub założonego etapu w/w prac. Ćwiczenia dają okazję do zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terenie oraz nabyć umiejętność działania w większym zespole ludzkim.

Strona przedmiotu
1402-HTO-2L-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia postaw konserwatorskich oraz proces kształtowania zasad postępowania z dziełami sztuki są punktem wyjścia do rozważań nad współczesnymi uwarunkowaniami działalności konserwatorskiej. Omówione są najważniejsze etapy rozwoju teorii konserwatorskich w XIX i XX w., z uwzględnieniem przemiany wynikających z poszerzenia zakresu rzeczowego i czasowego ochrony i opieki konserwatorskiej. W oparciu o przekazaną wiedzę kształtowane są podstawy teoretyczne konserwacji i restauracji dzieł sztuki jako istotnej części dziedzictwa kulturowego. Dzięki pozyskanej wiedzy student będzie przygotowany do świadomego podejścia do zadań związanych z konserwacją i restauracją oraz ochroną dziedzictwa.

Strona przedmiotu
1402-HSNo-2L-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o malarstwie, rzeźbie i architekturze nowoczesnej na świecie od połowy XVIII wieku do 1939 roku. Zajęcia uczą także właściwej interpretacji nowoczesnego dzieła malarskiego, rzeźbiarskiego i architektonicznego, trendów i szkół architektonicznych, znajomości technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej.

Strona przedmiotu
1402-NŻPL-2L-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot w formie wykładu kursowego. Jego zakres obejmuje dzieje sztuki i architektury na obszarze dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów od XVI do XVIII w. Przekrojowe ujęcie tematu obejmuje dzieje architektury sakralnej i rezydencjonalnej, rzeźby i małej architektury w kamieniu oraz drewnie, sztukaterii, malarstwa i dekoracji malarskiej oraz grafiki, a także wybranych zagadnień z historii rzemiosła artystycznego. Materiał prezentowany jest w układzie chronologicznym.

Strona przedmiotu
1402-MKZ-KA-2L-RK-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów z metodami i środkami stosowanymi do wzmacniania oraz hydrofobizacji kamiennych obiektów zabytkowych, jak również utrwalenie wiadomości zdobytych na wykładach dotyczących wzmacniania. Zajęcia służą przygotowaniu studentów do wykonywania zabiegów wzmacniania w pracowni konserwatorskiej I i II.

Strona przedmiotu
1402-NK-KS-2L-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historycznymi metodami wytwarzania materiałów ceramicznych, zapraw wapiennych i gipsowych oraz materiałów stosowanych do dekoracji mozaikowych.

Strona przedmiotu
1402-Or-2L-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Morfologia i typologia (z elementami semantyki) europejskiego ornamentu nowożytnego. Rozpoznawanie motywów i form ornamentalnych, określenie stylowe i datowanie.

Strona przedmiotu
1402-INF-2Z-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne ćwiczenia dotyczące obróbki komputerowej prac graficznych w dokumentacji dzieł sztuki.

Strona przedmiotu
1402-FDO-2Z-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne ćwiczenia dotyczące fotografii w ujęciu dokumentalnym różnych obiektów zabytkowych.

Wskazane jest posiadanie wcześniejszej wiedzy na temat podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego i prostych programów graficznych oraz znajomość podstawowych praw optyki.

Celem nauczania tego przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu foto optyki i wykorzystywanie jej w tworzeniu fotografii specjalistycznej, dokumentującej dzieło sztuki.

Strona przedmiotu
1402-PKRD-2L-SJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-PRKD-2L-SJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-PKZA-2L-RK-SJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzony jest przez trzy semestry. W pierwszym celem zajęć jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych z kamienia i sztucznego kamienia wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej w zakresie: identyfikacja techniki wykonania,ocena stanu zachowania,analiza przyczyn zniszczeń,

W cyklu student pracuje przy minimum dwóch obiektach zabytkowych o przeciętnej problematyce konserwatorskiej.

Strona przedmiotu
1402-PMA-2L-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pracownia malarstwa jest realizowany w formie ćwiczeń w zakresie malarskich studiów i szkiców z natury. Przedmiot wprowadza studenta w podstawy problematyki malarstwa oraz wyposaża w podstawowe umiejętności niezbędne dla realizacji zadań artystycznych i konserwatorskich.

Podstawowym celem ćwiczeń w pracowni malarstwa jest nabycie przez studentów elementarnych umiejętności obserwacji natury, posługiwania się językiem malarskim, komponowania na płaszczyźnie oraz rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości na kolor. Program realizowany jest poprzez studia martwych natur, postaci oraz pejzażu.

Strona przedmiotu
1402-PRY-2L-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek - obserwacja, kształtowanie na płaszczyźnie.

Podstawowe techniki i ich związek z kształtowaną formą.

Strona przedmiotu
1402-PRz-2L-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów

Głównym podejmowanym problemem jest studium z natury, praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz zagadnienie interpretacji w rzeźbie.

Strona przedmiotu
1402-PDK-2L-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-UuZK-2L-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu jest zapoznanie studentów z problematyką uzupełniania ubytków w obiektach zabytkowych wykonanych z kamieni sztucznych i naturalnych (porowatych i nieporowatych) wraz z przedstawieniem metod i środków stosowanych do uzupełnienia i rekonstrukcji formy w kamiennych obiektach zabytkowych, a następnie praktyczne zapoznanie się z wybranymi problemami występującymi przy uzupełnianiu ubytków. Zwrócenie uwagi na naturalne materiały kamienne, zaprawy mineralne i organiczne, które są wykorzystywane do uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych. Omówienie zasad, metod i środków stosowanych w przeszłości i obecnie do uzupełniania kamieni.

Strona przedmiotu
1400-PKWAII-DM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr letni 2018/19
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr letni 2020/21
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)