Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z 2022/23L
1402-HK-3Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje problematykę dziejów książki od starożytności (Egipt, Mezopotamia, Grecja, Rzym) poprzez epokę średniowiecza (z akcentem kładzionym zarówno na Europę zachodnią jak i Polską, zaś z mniejszym naciskiem na Bizancjum) i nowożytność (kultura książki w renesansie, baroku i epoce Oświecenia), wiek XIX z jego doniosłymi zjawiskami i procesami na polu książki, aż po 1 połowę XX w.

Strona przedmiotu
1402-HSNPow-3Z-SJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o sztuce i architekturze nowoczesnej na świecie od połowy XVIII wieku do 1939 roku.

W trakcie wykładu omawiane są najważniejsze nurty w malarstwie i rzeźbie, dlatego w ramach zajęć szczegółowo charakteryzowane są kierunki, grupy artystyczne i dorobek wybitnych twórców o charakterze przełomowym. Zajęcia uczą także właściwej interpretacji nowoczesnego dzieła architektonicznego, trendów i szkół architektonicznych, znajomości technik i materiałów.

Strona przedmiotu
1402-HSW-3Z-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady poświęcony prezentacji zjawisk i tendencji sztuki po II wojnie światowej w ujęciu problemowo-historycznym. Przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej sztuce, z uwzględnieniem zmian w postrzeganiu formy plastycznej, nowoczesnych technik i środków wyrazu.

(dot. architektury – 15 godz.)

Wykłady mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych.

Strona przedmiotu
1402-MnOO-3Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W pracowni studenci wykonują studia i szkice malarskie w specyficznych technikach, takich jak gwasz,akwarela,pastel.

Strona przedmiotu
1402-MPiBM-3L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do badań materiałów malarskich. W tym celu studenci zapoznają się z rodzajami pigmentów, barwników i folii pozłotniczych oraz metodami ich identyfikacji.

Strona przedmiotu
1402-MBH-3Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot koncentruje się na zapoznaniu studentów z drogami kształtowania się dyscypliny naukowej historii sztuki i pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych. Także ćwiczenia uczulają na zastosowanie i wykorzystanie aparatu naukowego, charakterystycznego dla nauk humanistycznych (system przypisów, odsyłaczy, budowa bibliografii itd.).

Strona przedmiotu
1402-MK-3Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis przedmiotu:

Podczas zajęć prezentowane są różne metody oraz problematyka konserwacji obiektów na podłożach papierowych. W ramach prowadzonych zajęć wybrano tematy związane z najczęściej występującymi a także najbardziej specyficznymi rodzajami zniszczeń obiektów.

Strona przedmiotu
1402-OZpZB-3Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci zdobywają:

1) wiedzę, tj. poznają znaczenie organizmów żywych, głównie mikroorganizmów i owadów, w procesach niszczenia zabytków na podłożach organicznych (tkaniny, drewno) i nieorganicznych (tynk) oraz poznają metody zwalczania mikroorganizmów i owadów, a także profilaktycznej ochrony przed nimi.

2) umiejętności, tj. potrafią zastosować zdobytą wiedzę do wyboru właściwej metody ochrony zabytku przed biodeterioracją, w tym do oceny potrzeby stosowania metod interwencyjnych (dezynfekcja, odgrzybianie, dezynsekcja).

3) świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z wyborem właściwych metod ochrony zabytku przed biodeterioracją , ich wpływem na dzieło sztuki lub zabytek, a także zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Strona przedmiotu
1402-PK-3Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 165 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 165 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 135 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 135 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 135 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 135 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką związaną z konserwacją i restauracją zabytkowych bloków książek. W ramach zajęć zaplanowane jest praktyczne wykorzystanie wiadomości zdobytych na wykładach i ćwiczeniach dotyczących metodyki konserwacji-restauracji zabytków na papierze, skórze i pergaminie oraz historii książki, drukarstwa, bibliotek, rozpoznanie techniki wykonania zabytku, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, odpowiednie planowanie i przeprowadzanie zabiegów konserwatorskich i restauratorskich obejmujących zabytkowe książki.

Strona przedmiotu
1402-PRY-3Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu wyrobienie umiejętności obserwacji natury

i kształtowania jej obrazu na płaszczyżnie przy pomocy mediów

rysunkowych.

Strona przedmiotu
1402-PTG-3Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć w pracowni technik graficznych jest rozwijanie osobowości twórczej studentów, a także pobudzanie umiejętności kreatywnego myślenia plastycznego. Podstawowym założeniem prowadzonych zajęć jest umiejętności świadomego kształtowania formy plastycznej, rozwój sprawności manualnej w posługiwaniu się narzędziami graficznymi, a także zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z warsztatem techniki druku wklęsłego.

Strona przedmiotu
1402-PTTMA-3Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poprzez cykl ćwiczeń prowadzonych w pracowni introligatorskiej zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tradycyjnych technik introligatorskich oraz materiałoznawstwa. Podczas zajęć korzysta się z metod i narzędzi stosowanych w dawnym oraz tradycyjnym współczesnym warsztacie introligatorskim nawiązując do technik stosowanych od końca XV do początku XX w. Efektem zdobywanej wiedzy i umiejętności jest wykonanie kilku atrap książek.

Strona przedmiotu
1402-TA-3Z-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krótki kurs akwareli ma wprowadzić studentów w zagadnienia podstawowe tej techniki malarskiej.

Strona przedmiotu
1402-WMBI-3Z-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z nieinwazyjnymi oraz inwazyjnymi metodami badań instrumentalnych malarstwa i rzeźby polichromowanej, papieru i skóry, rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych, które stosuje się dla określenia technik i technologii wykonania, ustalenie zakresów wcześniejszych ingerencji konserwatorskich, określenie przyczyn i stopnia degradacji materii zabytkowej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)