Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z
1402-HIT-4Z-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historyczne przykłady przedsięwzięć o charakterze konserwatorskim są ujmowane są ujmowane z perspektywy współczesnej wiedzy o funkcjach społecznych materialnych znaków pamięci i ich znaczeniu dla procesu kształtowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Jednym z podstawowych celów jest ukazanie ewolucji poglądów i zasad towarzyszących restauracji dzieł sztuki, zabytków, dóbr kultury. Omówione są najważniejsze etapy rozwoju teorii konserwatorskich w XIX i XX w., a zwłaszcza przemiany postaw wynikające z poszerzenia zakresu rzeczowego i czasowego ochrony i opieki konserwatorskiej. W oparciu o przekazaną wiedzę kształtowane są podstawy teoretyczne konserwacji i restauracji artefaktów jako istotnej części dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
1402-KSA-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i ćwiczenia przeznaczone są dla studentów specjalizacji konserwacja papieru i skóry. W ramach przedmiotu student zapoznaje się z szeroką problematyką konserwacji skóry archeologicznej pochodzącej ze znalezisk w podłożu suchym i mokrym. Przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu konserwacji skór archeologicznych. Uzyskana wiedza jest niezbędna do prawidłowego planowania I przeprowadzenia zabiegów konserwacji-restauracji zabytków.

Strona przedmiotu
1402-MnPP-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W pracowni studenci wykonują studia i szkice malarskie w specyficznych technikach, takich jak gwasz,akwarela,pastel.

Strona przedmiotu
1402-MKZM-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYKŁAD

Przedstawienie charakterystyki metali i stopów stosowanych w rzemiośle artystycznym, dawnych technik kształtowania ich i zdobienia, typowych objawów niszczenia w różnych środowiskach korozyjnych oraz metod konserwacji.

ĆWICZENIA

Zapoznanie z metodyką konserwacji zabytków metalowych i stosowanymi środkami. Praktyczne stosowanie metod konserwacji zabytków metalowych na próbkach różnych metali ewentualnie obiektach zabytkowych oraz przygotowywanie dokumentacji konserwatorskiej.

Strona przedmiotu
1402-PHiAP-4Z-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYKŁADY

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami archeometrii (czyli metodami badań dzieł sztuki), które będą przydatne do określenia budowy technologicznej wytworów papierniczych oraz ich stanu zachowania. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się również z historią i budową wybranych rodzajów dzieł sztuki na papierze trafiających do pracowni konserwatorskich.

ĆWICZENIA

Ćwiczenia mają na celu praktyczne zapoznanie się z metodami przygotowania próbek do badań różnymi technikami, oraz zapoznanie się z użytkowaniem sprzętu badawczego oraz sposobem badania próbek. W ramach ćwiczeń będą badane próbki zabytkowego papieru pochodzące z różnych obiektów zabytkowych.

Strona przedmiotu
1402-PKRM-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 150 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 150 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 135 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 135 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 135 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką związaną z konserwacją i restauracją zabytków z kolorową warstwą medium plastycznego na podłożu papierowym (akwarele, pastele, tempery, grafiki kolorowe i kolorowane, oleodruki, mapy, tapety itp.). W ramach zajęć zaplanowane jest praktyczne wykorzystanie wiadomości zdobytych na wykładach i ćwiczeniach.

W bloku zajęć kursowych student indywidualnie lub w zespole wykonuje konserwację obiektu zabytkowego po opracowaniu, w ścisłej współpracy z prowadzącym zajęcia, projektu prac konserwatorskich i restauratorskich, w którym uwzględnia technikę wykonania, stan zachowania i przyczyny zniszczeń zabytku, określa metodę konserwacji, rodzaj stosowanych materiałów i środków. Do konserwacji przystępuje po akceptacji programu. Konserwacja realizowana jest pod nadzorem prowadzącego. Współuczestniczy w zespołowej pracy konserwatorskiej przy skomplikowanych pracach konserwatorskich (np. wielkowymiarowe dublaże, punktowania itp.).

Strona przedmiotu
1402-PKRO-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką związaną z konserwacją-restauracją zabytkowych kodeksów, a w szczególności ich opraw. W ramach zajęć zaplanowane jest praktyczne wykorzystanie wiadomości zdobytych na wykładach i ćwiczeniach dotyczących metodyki konserwacji-restauracji zabytków na papierze, skórze i pergaminie oraz historii książki, drukarstwa, bibliotek, rozpoznanie techniki wykonania zabytku, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, odpowiednie planowanie i przeprowadzanie zabiegów konserwatorskich-restauratorskich obejmujących zabytkowe książki. Poprzez pracę z zabytkiem student uczy się postępowania z elementami konstrukcyjnymi zabytkowych kodeksów i prac z zakresu introligatorstwa konserwatorskiego wykonywanych zgodnie z sztuką i etyką konserwatorską.

Strona przedmiotu
1402-PKG-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć w pracowni kopii grafiki jest wykonanie w określonej technice graficznej kopii grafiki dawnych mistrzów (Rembrandt van Rijn, Giovanni Battista Piranesi, Andrea Mantegna, Martin Schongauer, Albrecht Durer, Hendrik Goltzius, Hokusai Katsushika), a także artystów bardziej nam współczesnych (Władysław Skoczylas, Mieczysław Wejman i inni) Podstawowym założeniem prowadzonych zajęć jest umiejętności oddania charakteru kopiowanego motywu, zręczność w posługiwaniu się graficznymi narzędziami i kompetentność w doborze metod warsztatowego postępowania, zarówno jeśli chodzi o samo opracowanie matrycy, czy zastosowanie odpowiedniego graficznego podłoża, a także dobór odpowiedniej metody druku. W realizacji powyższych zadań ważny jest ciągły rozwój sprawności manualnej w posługiwaniu się narzędziami graficznymi, jak również zgłębianie zagadnień związanych z warsztatem techniki druku wypukłego i techniki intaglio.

Opis przedmiotu:

Strona przedmiotu
1402-PK-PIS-4Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady mają przygotowywać do praktycznego wykorzystania różnych elementów interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej dotyczącej konserwacji zabytków, a w szczególności zabytków z zakresu specjalności konserwacji papieru i skóry do samodzielnego przygotowania projektu konserwatorskiego.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)