Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe 3 rok sem. letni Historia sztuki (s1) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe 3 rok sem. letni Historia sztuki (s1)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18L 2018/19L 2019/20L 2020/21L 2021/22L 2022/23L
1402-32-CT-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Zajęcia terenowe - 40 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Zajęcia terenowe - 40 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Zajęcia terenowe - 40 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Zajęcia terenowe - 40 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 40 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem podstawowym objazdu terenowego jest zapoznanie studentów III roku studiów I stopnia z najciekawszymi zabytkami wybranych regionów Polski – Pomorza i Warmii (3 dni) oraz północno-zachodniego Mazowsza (2 dni). Celem szerszym – zapoznanie ich z ukształtowaną w procesie historycznym specyfiką owych regionów, pozwalającą na zrozumienie, w jaki sposób wpłynęła ona na formy i treści tworzonych tu dzieł sztuki. Zajęcia mają sprzyjać doskonaleniu zdobytej w trakcie studiów wiedzy z historii sztuki, sprawności przeprowadzania kwerend badawczych (bibliograficznych, ikonograficznych), umiejętności krytycznej lektury naukowych tekstów oraz dokonywania analizy i interpretacji dzieł sztuki, sprawności w zakresie ich opisywania, a wreszcie konieczności skonfrontowania nabytej wiedzy teoretycznej, zaczerpniętej z opracowań, z konkretnym dziełem sztuki w bezpośrednim kontakcie.

Strona przedmiotu
1402-32-OZ-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie złożonej problematyki ochrony dziedzictwa kultury europejskiej (zabytków). Omawiana będzie tematyka ochrony dzieł sztuki, architektury i historycznych miejsc. Wiedza o historii, teorii i organizacji systemu ochrony zabytków w Europie, w tym szczególnie na ziemiach polskich, będzie tłem do tych rozważań. Uczestnicy zajęć poznają bliżej zagadnienia, metodologii badań oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki i architektury. Celem zajęć jest też przygotowanie absolwenta do pełnienia opiniotwórczej roli w cyklu działań na rzecz ochrony zabytków, między innymi w podejmowaniu decyzji o zakresie ingerencji w ich materialną strukturę.

Strona przedmiotu
1402-32-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie przez każdego ze studentów rozprawy licencjackiej. Podczas zajęć doskonalone są umiejętności: przeprowadzania kwerend badawczych (bibliograficznych, ikonograficznych), krytycznej lektury tekstów specjalistycznych, dokonywania analizy i interpretacji dzieł sztuki, a także naukowej dyskusji i warsztatu pisarskiego (komponowania rozprawy, poprawnego i jasnego formułowania własnych spostrzeżeń etc.).

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)