Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z
1402-NŻPL-2Z-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot w formie wykładu kursowego oraz ćwiczeń towarzyszących wykładowi.

Jego zakres obejmuje dzieje sztuki i architektury na obszarze Polski i dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów od XVI do XVIII w. Przekrojowe ujęcie tematu obejmuje: dzieje architektury sakralnej i rezydencjonalnej, rzeźby i małej architektury w kamieniu oraz drewnie, sztukaterii, malarstwa i dekoracji malarskiej oraz grafiki, a także wybranych zagadnień z historii rzemiosła artystycznego. Materiał prezentowany jest w układzie chronologicznym.

Strona przedmiotu
1402-NŻPO-2Z-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot w formie wykładu kursowego oraz ćwiczeń towarzyszących wykładowi. Tematem wykładu są zagadnienia artystyczne i historyczne związane z rozwojem sztuki nowożytnej w Europie. Prezentowany materiał w układzie chronologicznym ukazuje główne kierunki działań artystycznych, środowiska artystyczne - twórców i zleceniodawców. Wybrane zagadnienia artystyczne rozpatrywane są zarówno w aspekcie formalnym, jak i historycznym i kulturowym.

Strona przedmiotu
1402-HTB-2Z-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu Zaznajomienie studentów z dawnymi rozwiązaniami budowlanymi występującymi na terenie Polski od średniowiecza do XX wieku, celem osiągnięcia rozumienia struktury i wykończenia zabytków architektury.

Strona przedmiotu
1402-HUr-2Z-KO-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach ćwiczeń studenci są zapoznani z metodologią badań dziejów układów urbanistyczno-ruralistycznych, nabywają umiejętność samodzielnego gromadzenia materiałów źródłowych i ich analizy w celu przeprowadzenia rekonstrukcji rozwoju urbanistycznego wybranego ośrodka. Zajęcia terenowe mają za zadanie wykształcić umiejętność analizy i fachowego opisu struktur przestrzennych.

Zapoznanie studentów z podstawową znajomością i umiejętnością analizy miejskich układów przestrzennych stanowi wiedzę rozwijaną w dalszej kolejności na zajęciach: Ochrona wartości kulturowych miejskich układów przestrzennych.

Strona przedmiotu
1402-HUr-2Z-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładów studenci są zapoznani z rozwojem ośrodków miejskich w Europie od starożytności do pierwszej połowy XX w., wraz z charakterystyką historyczno-gospodarczą poszczególnych okresów oraz głównymi czynnikami miastotwórczymi. Zaprezentowane są również podstawowe zwroty terminologiczne i systemy architektury obronnej jako ważny element rozwoju miasta. Student potrafi identyfikować typ układu i rozpoznaje najważniejsze ośrodki miejskie oraz elementy architektury obronnej w danych okresach historycznych na podstawie źródeł ikonograficznych i kartograficznych.

Zapoznanie studentów z podstawową umiejętnością analizy miejskich układów przestrzennych stanowi wiedzę rozwijaną w dalszej kolejności na zajęciach: Ochrona wartości kulturowych miejskich układów przestrzennych.

Strona przedmiotu
1402-OG-K-Z-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z prezentacją multimedialną oraz pokazem drapowania strojów. porusza problem stroju dawnego jako świadectwa kultury materialnej i jako motywu w sztuce – z naciskiem na rolę kostiumologii jako nauki pomocniczej historii sztuki.

Blok I: dotyczy funkcji i symboliki stroju jako komunikatu wizualnego od prehistorii do współczesności; kostiumologii jako dyscypliny naukowej; semantycznej i artystycznej funkcji ubioru w sztuce.

Blok II: poświęcony jest roli i symbolice stroju w ceremoniale

Blok III: prezentuje zagadnienia historii ubioru w kontekście znawczym, z naciskiem na poprawną interpretację ikonografii. Ma formę chronologicznego przeglądu form, dekoracji, techniki wykonania i modusu noszenia ubiorów w starożytności (cywilizacje wschodnie i śródziemnomorskie) oraz w kulturze Europy łacińskiej (z uwzgl. wpływów wschodnich) od wczesnego średniowiecza do końca epoki nowożytnej.

UWAGA: zajęcia są uzupełnione o E-learning.

Strona przedmiotu
1402-PBUD-2Z-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają zapoznać studentów z wiedzą dotyczącą warunków gospodarczych, technologiczno-technicznych, organizacyjnych i artystycznych składających się na historyczny kontekst procesów budowlanych.

Strona przedmiotu
1402-RTE-2Z-S1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi zasadami wykonywania rysunków technicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rysunku architektoniczno-budowlanego.

Strona przedmiotu
1402-SKP-2Z-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów umiejętności inwentaryzacji i dokumentacji zabytków architektury przy pomocy programu komputerowego AutoCAD.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)