Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty fakultatywne - III rok, sem. letni, krytyka artystyczna (s1) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty fakultatywne - III rok, sem. letni, krytyka artystyczna (s1)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18L 2018/19L 2019/20L 2020/21L 2021/22L 2022/23L
1402-DiSzS-3Lka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie historii kształtowania przestrzeni prywatnej i publicznej rozpatrywanej jako integralna część struktury architektoniczno-konstrukcyjnej. Założeniem jest także przedstawienie procesu zmian we wnętrzach architektonicznych w określonych zależnościach i powiązaniach kulturowych, społecznych oraz politycznych. Student nabiera umiejętności posługiwania się profesjonalną terminologią z zakresu architektury i dizajnu, poznaje podstawowe metody analizy i interpretacji architektury i dizajnu , uczy się merytorycznie argumentować i formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w zakresie nauk o sztuce oraz dyscyplin artystycznych.

Strona przedmiotu
1402-PiPG-3Lka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce szeroko rozumianej grafiki użytkowej w tym plakatowi, szacie graficznej oraz znakowi graficznemu. Celem zajęć jest charakterystyka grafiki użytkowej w Polsce, Europie i wybranych krajach innych kontynentów od przełomu XIX i XX do pierwszych dekad XXI wieku na tle przemian formalno-warsztatowych w obrębie poszczególnych dziedzin (ze szczególnym uwzględnieniem plakatu, ilustracji, znaku graficznego). Studenci/studentki poznają terminologię z zakresu grafiki użytkowej, kontekst historyczny oraz uwarunkowania kulturowe i społ.-polit. w jakich powstawały plakaty i inne formy graf. użytkowej, kształtują warsztat analizy i interpretacji plakatu i innych form graf. użytkowej, nabywają umiejętności wartościowania dzieł reprezentujących tę dyscyplinę. W trakcie ćwiczeń uczą się argumentować i formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów, samodzielnie wyszukują wiadomości, formułują i rozwiązują problemy badawcze w zakresie grafiki użytkowej.

Strona przedmiotu
1402-SzI-3Lka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie sztuki islamu, jej historii w różnych regionach i krajach islamskiej cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem pomników i wartości kultury islamskiej w krajach europejskich, w tym w Polsce (na przykładach kultury artystycznej Tatarów polskich), analiza specyfiki sztuki islamu (rola kaligrafii, problem przedstawienia istot żywych, wcielenie w system wizualny motywów islamskiej mitologii, moralnych i filozoficznych imperatywów islamskiej nauki wiary). Zajęcia obejmują tematykę z zakresu historii sztuki i architektury, konserwacji zabytków kultury materialnej, antropologii kulturowej, historii religii i wiedzy teologicznej (islamskiego światopoglądu), estetyki.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)