Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe- 1 rok, sem. zimowy -ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe- 1 rok, sem. zimowy -ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z
1402-HiTW-1Z-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstaw wiedzy na temat specyfiki komunikowania treści poprzez ekspozycję obiektów materialnych (dzieł sztuki) i jej uwarunkowań przedmiotowych, przestrzennych oraz estetycznych; rozwoju kompozycji przestrzennej ekspozycji w układzie historycznym; historii instytucji wystawienniczych i wystaw (muzealnych oraz czasowych).

Strona przedmiotu
1402-KS-1Z-MZ-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-SM-1Z-MZ-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do prowadzenia samodzielnych badań w wybranej dziedzinie ochrony dóbr kultury w oparciu o nowoczesny warsztat badawczy, charakterystyczny dla dyscypliny. Obejmują pracę grupową, konsultacje indywidualne oraz pracę własną studenta, zwieńczoną napisaniem pracy pisemnej zgodnej ze specyfiką kierunku ochrona dóbr kultury (problemy ze specjalnościowego zakresu konserwatorstwa, muzealnictwa lub krytyki artystycznej / lub historii sztuki zintegrowanej z naukami o sztuce – z elementami zabytkoznawstwa, konserwatorstwa itd.). Głównym efektem seminarium jest naukowe opracowanie wybranego problemu, o dużym stopniu samodzielności w procesie pisania, możliwie pionierskie w zakresie merytorycznym, dające podstawę do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Strona przedmiotu
1402-WKODK-1Z-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wobec pluralizmu teoretycznego współczesnego konserwatorstwa przyjęto, że wykładami objęte będą najważniejsze koncepcje z okresu po uchwaleniu Karty Weneckiej w 1964 r. Różnorodność założeń przyjmowana przez teoretyków znajduje odzwierciedlenie na poziomie definiowania przedmiotu ochrony i opieki konserwatorskiej, określania zasad postępowania oraz na poziomie uzasadnień celowości podejmowanych działań. Wykłady poświęcone będą zarówno tym koncepcjom, które rozwijane są przez grupy eksperckie w międzynarodowych organizacjach takich jak UNESCO czy ICOMOS, jak i teoriom, które, choć ważne, nie pełnią jeszcze wiodącej roli w działalności służb konserwatorskich. Celem przedmiotu jest ukazanie szerokiej panoramy poglądów na konserwatorskie interpretacje dziedzictwa kulturowego, oraz dostarczenie informacji niezbędnych do zajęcia własnego stanowiska w kwestii rozstrzygania o przydatności poszczególnych teorii.

Strona przedmiotu
1402-WPE-1Z-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu 'Współczesne prądy estetyczne' jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu współczesnej problematyki estetycznej (związanej z fenomenologią, hermeneutyką, egzystencjalizmem czy filozofią postmodernistyczną), filozofii sztuki (teorie związane z prądami sztuki lub z rodzajami sztuk współczesnych, jak: sztuka performatywna, bio-art, redy-maine, fotografia, film) oraz z zjawiskami kulturowymi (filozofia Welscha, Shustermana, teoria kognitywna)

Strona przedmiotu
1402-ZO-2Z-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z techniką, historią i typologią wyrobów rzemiosła artystycznego i sztuki rzeźbiarskiej, wykonanych ze stopów miedzi (marginalnie także stopów innych metali nieszlachetnych), w układzie chronologiczno-typologicznym, od prehistorii do pocz. ery nowożytnej.

Ma na celu wypracowanie u słuchaczy warsztatu znawczego (terminologia, umiejętności analityczne) oraz wyczulenie na problemy wartościowania obiektów i rynku sztuki.

Strona przedmiotu
1402-ZM-1Z-ZM-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu wprowadzenie studentów do problematyki zabytkoznawczej meblarstwa. Jako wytwory rzemiosła artystycznego z okresu od starożytności do 2 poł. XVIII w. meble omawiane będą w układzie typologicznym ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych zależności pomiędzy formą funkcjonalną, konstrukcyjną i dekoracyjną. Punktem wyjścia analiz zabytkoznawczych będzie materialna struktura mebla będąca zarówno świadectwem wyborów dokonywanych przez jego twórcę jak i przemian stanu zachowania zachodzących w trakcie użytkowania mebla, jego przechowywania bądź ekspozycji. Treści prezentowane na wykładzie kursowym przygotowują do samodzielnej identyfikacji zabytków meblarstwa w aspekcie historycznym, technicznym i funkcjonalnym. Zdobyte umiejętności będą pogłębiane podczas ćwiczeń obejmujących okres od klasycyzmu po epokę secesji i art déco.

Strona przedmiotu
1402-ZZ-1Z-MS-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowa wiedza o technice,technologii i historii sztuki złotniczej wraz z umiejętnością rozpoznawania zabytku

Strona przedmiotu
1402-ZZ-1Z-ZM-S2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18 Semestr zimowy 2018/19
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-ZWT-1Z-MZ-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnymi prądami teoretycznymi w zakresie muzeologii, prezentacja pogłębionej analizy muzealnych teorii łącznie z teorią komunikacji

z racji usytuowania zajęć w strukturach uniwersyteckich z dziedzinach artystycznych szczególna uwaga jest zwracana na zagadnienia i problematykę muzealnictwa artystycznego

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)