Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla Studium Podyplomowego Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Archn (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla Studium Podyplomowego Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Archn
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18 - Rok akademicki 2017/18
2018/19 - Rok akademicki 2018/19
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18 2018/19 2018/19Z 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23
1402-I-DAŚ-P brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 29 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składa się szereg specjalistycznych wykładów na temat architektury świeckiej w układzie typologicznym. Przewidzianych jest 9 zamkniętych tematów poświęconych architekturze rezydencjonalnej (zamki, dwory, pałace), municypalnej, przemysłowej itp.

Strona przedmiotu
1402-II-HSA-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 29 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 29 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składają się następujące tematy:

1. Pokrycia dachów. 2. Stolarka (okien, witryn, drzwi). 3. Schody oraz posadzki i podłogi. 4. Typy urządzeń grzewczych od średniowiecza do XIX wieku. 5. Sztukaterie. 6. Intarsje.

Strona przedmiotu
1402-II-HKD-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składają się następujące tematy:

1. Stropy drewniane. 2. Konstrukcje wieńcowe. 3. Konstrukcje szkieletowe

i przysłupowe oraz konstrukcje podwójne. 4. Konstrukcje dachów.

Strona przedmiotu
1402-II-HKM-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 23 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historyczne konstrukcje murowane i ich problematyka konserwatorska,

na które składają się: 1. Wybrane zagadnienia organizacji budownictwa średniowiecznego. 2. Kamień w architekturze polskiej. 3. Fundamenty

i rusztowania. 4. Mury, 5. Sklepienia, 6. Historia i technologia dawnych zapraw, 7. Technologie zapraw we współczesnej konserwacji zabytków architektury.

Strona przedmiotu
1402-I-HTO-P brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 23 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy do problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej zabytków architektury. Omawiane są zagadnienia pomocne w zrozumieniu genezy postaw konserwatorskich oraz kulturowych i historycznych uwarunkowań rozwoju kultur zabytków w XIX i XX w. oraz ochrony dziedzictwa w czasach współczesnych. Słuchacze zdobywają wiedzę na temat organizacji państwowej i samorządowej służby konserwatorskiej oraz zapoznają się z zasadami zamówień publicznych warunkujących prace podejmowane przy zabytkach. Zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności konserwatorskiej są ujmowane w kontekście prawnych problemów ochrony zabytków w przepisach państwowych.

Strona przedmiotu
1402-II-IPR-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot inwentaryzacji pomiarowo – rysunkowej zabytków architektury składają się następujące tematy:

1. Zasady inwentaryzacji pomiarowo- rysunkowej zabytków architektury.

2. Zasady inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zabytkowych więźb i schodów.

3. Zasady inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej zabytkowych okien i drzwi.

4. Indywidualne wykonanie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej wybranego elementu lub detalu architektury (opracowanie poza zajęciami).

Strona przedmiotu
1402-II-MB-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 23 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składają się następujące tematy:

1. Ewidencja zabytków, 2. Dokumentacja historyczna zabytków architektury oraz źródła rękopiśmienne i ikonograficzne do zabytków architektury

i urbanistyki. 3. Zagadnienia badań architektonicznych 4. Metoda badań archeologiczno – architektonicznych. 5. Metoda datowania (dendrochronologiczna) zabytków drewnianych. 6. Zasady i metoda dokumentacji projektowej dla zabytków architektury wraz z dokumentacją powykonawczą. 7. Etyka w działalności projektowej w zakresie dziedzictwa architektonicznego.

Strona przedmiotu
1402-III-OZM-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2018/19
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składa się szereg specjalistycznych wykładów:

1. Niszczące i nieniszczące metody badań elementów dekoracyjnych i ich ocena konserwatorska.

2. Zastosowanie techniki laserowej w konserwacji zabytków

3. Ogólne zasady opieki i profilaktyki konserwatorskiej substancji zabytkowej.

4. Grzyby i owady niszczące zabytki - metody zwalczania i zapobiegania.

5. Zniszczenia biologiczne oraz dezynfekcja zabytków kamiennych.

Strona przedmiotu
1402-III-OZMK-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2018/19
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 23 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 23 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składa się szereg specjalistycznych wykładów związanych

z projektowaniem konserwacji i restauracji zabytków architektury:

1 . Uwarunkowania wewnętrzne - kształtujące konserwację i restaurację

zabytków architektur. 2 . Patologie w zabytkach architektury powstające w

wyniku błędnych prac restauratorskich. 3. Metoda konserwacji i restauracji

zabytków architektury (terminologia prac oraz wartościowanie i zalecenia

wynikające z teorii). 4. Konserwacja i rewitalizacja ruin historycznych. 5.

Adaptacja zabytków architektury do współczesnych potrzeb. 6. Adaptacja

zabytkowego prezbiterium do liturgii posoborowej. 7. Problematyka artystyczna przy restauracji zabytkowej architektury oraz rozbudowie kościołów oraz prezentacja projektów i realizacji w fotogramach. 8. Dokumentowanie wybranych działań konserwatorskich na zabytkach architektonicznych (uczytelnienie interwencji, odkrywki ekspozycyjne, problem tzw. świadków).

Strona przedmiotu
1402-III-PAB-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2018/19
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2019/20
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składają się wykłady w następujących zakładach:

1. Zakład Konserwatorstwa (Z.K)

2. Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych (ZKEiDA)

3. Zakład technologii i Technik Malarskich (ZTiTM)

4. Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych (ZKEiDA Prac. metalu)

5. Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej (ZKMiRzP)

Strona przedmiotu
1402-III-PiAW-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składa się prezentacja 3 grup kamienic i więźby katedry św. Janów w Toruniu. Oto one: 1. Kamienica pod Gwiazdą Rynek Staromiejski 35 i więźba katedry św. Janów. 2. Kamienice: przy ul. Kopernika 15, Rynek Staromiejski 17, ul. Żeglarska 13, ul. Panny Marii 7, ul. Wielkie Garbary 7, ul. Wielkie Garbary 11 i ul. Łazienna 32.

Przedmiot podzielony na 3 grupy tematyczne – prezentacje także przez 3 grupy studenckie

Strona przedmiotu
1402-III-WEZ-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2018/19
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składa się szereg specjalistycznych wykładów dotyczących elementów współczesnych związanych z konserwacja zabytków architektury.

1. Problematyka izolacji związanych z konserwacją zabytków architektury. 2.

Wzmacnianie murów metoda Helifix. 3. Ochrona przeciwpożarowa zabytków

architektury. 4. Instalacje bezpieczeństwa w zabytkach architektury. 5. Zagadnienia ogrzewania i wentylacji zabytków architektury. 6. Wybrane zagadnienia fizyki budowli. 7. Problematyka termoizolacji od wewnątrz budynku. 8. Iluminacje zabytków architektury.

Strona przedmiotu
1402-III-WPK-P
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 35 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 35 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 35 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 35 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 35 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 35 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składa się szereg specjalistycznych wykładów związanych

z problematyką konserwatorską zabytków architektury: 1. Problematyka

konserwatorstwa dziedzictwa przemysłowego. 2. Problematyka konserwatorska architektury szkieletowej. 3. Problematyka konserwatorska mebli kościelnych. 4. Organy i ich problematyka konserwatorska. 5. Witraże i ich problematyka konserwatorska. 6. Diagnostyka i naprawa konstrukcji murowanych. 7. Problematyka konstrukcyjna sklepień 8. Problematyka konstrukcyjna zabytków architektury. 9. Problematyka faktury i kolorystyki w zabytkowej architekturze. 10. Farby w kolorystyce architektury zabytkowej. 11. Problematyka restauratorska drewnianych domów tkaczy w Zgierzu. 12. Ochrona substancji zabytkowej – zagadnienia wilgotnościowe. 13. Zagadnienia klimatu wnętrz kościelnych.

Strona przedmiotu
1402-I-WZA-P brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składa się szereg specjalistycznych wykładów na temat architektury sakralnej w układzie typologicznym. Przewidzianych jest 9 zamkniętych tematów poświęconych architekturze świątyń katolickich, prawosławnych i protestanckich. Wykład dotyka zagadnień formy zewnętrznej oraz przestrzeni liturgicznej.

Strona przedmiotu
1402-I-ZHA-P brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu historii architektury od średniowiecza do XIX wieku. Osobnym zagadnieniem realizowanym w ramach przedmiotu są dzieje Torunia omawiane wraz prezentacją najważniejszych zabytków architektury sakralnej i świeckiej.

W trakcie wykładu omawiane są - w układzie chronologicznym - najważniejsze zjawiska, osadzone na tle zmiennych uwarunkowań historycznych, społecznych i kulturowych oraz podkreślane są czynniki ideowe i funkcjonalne, decydujące o wyborze form architektonicznych, technik budowlanych i zdobniczych. Uwzględnione są budynki o różnych funkcjach (mieszkalne, sakralne, muzealne, municypalne).

Niektóre zjawiska eksponowane są metodą case study – wykład skupia się na szczegółowym, kompleksowym omówieniu wybranego zagadnienia (studium przypadku).

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)