Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla ścieżki specj. krytyka artystyczna rok 1, sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
1402-AT-1L-KA-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy szczegółowych zagadnień współczesnej angielskojęzycznej krytyki artystycznej (głównie amerykańskiej) – jej metodologii, warsztatu literackiego i podejmowanej problematyki.

Przedmiot może być prowadzony w trybie tradycyjnym oraz w trybie zdalnym za pomocą platformy do nauki zdalnej, np. MS Teams.

Strona przedmiotu
1402-DSW-1L-KA-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest problematyce dokumentacji sztuki. W obrębie zajęć poruszana jest problematyka i metody dokumentowania działalności artystów, krytyków sztuki oraz instytucji zajmujących się sztuką nowoczesna i współczesną. Tematyka zajęć ma na celu zapoznanie uczestników zajęć z różnorodnymi zasadami dokumentacji, wykorzystującymi metody tradycyjne oraz nowoczesne technologie. Ponadto w sposób praktyczny uczy zasad samodzielnego sporządzania prac o charakterze dokumentacyjnym, obejmujących mim. dorobek artystów i krytyków sztuki, bieżących wydarzeń artystycznych, a także dotyczących działalności instytucji artystycznych.

Strona przedmiotu
1402-F-1L-KA-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają zapoznać studentki i studentów z podstawowymi zagadnieniami z historii filmu powszechnego, arcydziełami filmowymi należącymi do kanonu histroyczno-filmowego, znaczeniem kina w procesie kształtowania najważniejszych prądów artystycznych w Europie, Ameryce i Azji oraz miejscem kina w przemianach społecznych w XX wieku. Wykład ma też skłonić słuchaczki i słuchaczy do formułowania własnych opinii na temat filmowego kanonu i wyposażyć ich w narzędzia analityczne, ułatwiające badanie procesu przemian filmu i kina, a także zmian w samym filmoznawstwie: od klasycznego badania historii filmu w kluczu artystycznym, po nową historię kina opartą na badaniach archiwów i nobilitacji kultury popularnej.

Strona przedmiotu
1402-SA-1L-KA-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady obejmować będą podstawowe zagadnienia dotyczące sztuki etnicznej Afryki Subsaharyjskiej; recepcji obiektów afrykańskich w kulturze Zachodu oraz tematykę współczesnej sztuki „popularnej”.

Strona przedmiotu
1402-SAŁ-1L-KA-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem realizacji przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat sztuki rozwijającej się w Ameryce Łacińskiej od czasów prekolumbijskich po współczesność. Ponadto:

- przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie studiów magisterskich, opartej na właściwej interpretacji dzieła sztuki, a także znajomości zagadnień, stylów panujących w sztuce Ameryki Łacińskiej

- zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy sztuki i architektury Ameryki Łacińskiej na przestrzeni wieków

- analiza obiektów i okoliczności ich powstania z nawiązaniem do historii regionu

Strona przedmiotu
1402-WKA-1L-KA-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzona wiedza z zakresu historii architektury, budownictwa, designu w szerokim kontekście kulturalno-społeczno-politycznym.

Celem zajęć jest zbudowanie warsztatu krytyka sztuki poprzez kontakt z dziełem architektury współczesnej i jego twórcą oraz w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu historii architektury i wnętrz.

Strona przedmiotu
1402-WKAP-1L-KA-S2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zbudowanie warsztatu krytyka sztuki. Na podstawie wybranego wydarzenia aktualnego (wystawa, spotkanie artystą, konferencja) student konstruuje tekst w formie recenzji (krytycznej /naukowej) informacji prasowej lub tekstu do katalogu/czasopisma branżowego.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)