Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Lekarski)

Jednostka: Wydział Lekarski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty fakultatywne dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
1600-Lek3WYBDER-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych informacji z zakresu leczenia biologicznego w dermatologii umożliwiających rozwiązywanie problemów o charakterze praktycznym, w szczególności prawidłowej kwalifikacji pacjentów z chorobami skóry do leczenia lekami biologicznymi.

Strona przedmiotu
1600-Lek3WYBOBR-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Perspektywy rozwoju diagnostyki obrazowej. ma na celu przedstawienie nowoczesnych technik radiologii konwencjonalnej, tomografii komputerowej, badania rezonansu magnetycznego, ultrasonografii i radiologii zabiegowej. Podczas zajęć z przedmiotu student pozna przyszłe kierunki rozwoju radiologii

Strona przedmiotu
1600-Lek3WYBPSY-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie na postawie prezentowanych przypadków pacjentów jak stres i wypalenie zawodowe wpływają na zdrowie psychiczne człowieka i w jakim stopniu mają wpływ na rozwój choroby psychicznej i ryzyko samobójstwa.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF107-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF63-J brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania anatomii palpacyjnej jest opanowanie przez studentów umiejętności identyfikacji struktur anatomicznych dostępnych w badaniu do oceny stanu pacjenta.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF06-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF101-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres zagadnień moralnych, z którym boryka się praktyczne zastosowanie nauk biomedycznych, jest już dosyć rozległy. Wystarczy tu wskazać na kontrowersje, jakie stale się rodzą wokół kwestii aborcji, eutanazji, inżynierii genetycznej czy biotechnologii. Sytuacja ta z jednej strony świadczy o tym, że możliwości ingerencji w procesy ludzkiego życia – tak od strony ilościowej, jak i jakościowej – są coraz większe, z drugiej zaś strony jest ona dowodem na to, że nie można tych innowacji bezkrytycznie zaaplikować, nie wziąwszy pod uwagę problematyki moralnej, którą one ze sobą niosą.

Strona przedmiotu
1600-LekZF-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF104-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF84-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie problemu interakcji lekowych oraz zagrożeń wynikających z ich występowania. Studenci uczą się stosować terapię bezpieczną i zoptymalizowaną.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF105-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 20 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 20 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu „Jak interpretować wyniki badań laboratoryjnych” jest przegląd badań diagnostycznych stosowanych rutynowo w praktyce klinicznej, w tym omówienie podstawowych parametrów używanych w badaniu morfologii i krzepnięcia krwi, parametrów badań biochemicznych oraz w badaniu moczu.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF83-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego prowadzone jest na poziomie B2+.

Celem przedmiotu jest rozwijanie kompetencji językowych oraz doskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego w naukach medycznych.

Program kursu obejmuje kształcenie i doskonalenie sprawności językowych pozwalających na:

- rozumienie różnego rodzaju tekstów popularno-naukowych i naukowych o tematyce medycznej,

- rozumienie ze słuchu,

- tworzenie własnych wypowiedzi o tematyce medycznej,

- redagowanie krótkich tekstów,

- referowanie tekstów,

- komunikację z lekarzem, personelem pomocniczym i pacjentem,

- rozumienie i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF102-J brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metodologia ogólna przedstawia istotę poznania naukowego, procesy badawcze, etapy badań i procedurę badawczą, metody, techniki i narzędzia badawcze, w tym czynności prowadzenia optymalnych badań.

Zasadniczym celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie elementarnej wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowo-badawczej

w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Na zajęciach zostaną poruszone zagadnienia takie jak: rodzaje i formy prac naukowych, etapy badań

i procedura badawcza, techniki i narzędzia badawcze, wskazówki dotyczące projektowania pracy naukowej w szczególności doboru metodologii badań oraz zasad opracowania i interpretowania uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF99-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu jest przedstawienie opieki nad noworodkiem,

niemowlęciem i małym dzieckiem zgodnie z medycyną opartą na

dowodach (EBM, Evidence Based Medicine) oraz obowiązującymi

dokumentami prawnymi. Przedstawimy zarówno zasady opieki

medycznej nad takim pacjentem, ale także ogólne zasady pielęgnacji,

które przyszli lekarze powinni potrafić przekazać opiekunom dzieci.

Strona przedmiotu
1600-LekZFNIEM-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF85-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF92-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF106-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niektóre substancje zawarte w naszej diecie mogą zaburzać wchłanianie leków i ograniczać skuteczność terapii, inne mogą potęgować ich działanie oraz prowadzić do wystąpienia przykrych działań niepożądanych. Które pokarmy lepiej ograniczyć, aby leczenie było bezpieczne, a jednocześnie skuteczne? Na zajęciach porozmawiamy o najczęstszych interakcjach dieta-lek.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF120-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Intensywne uczenie wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno psychicznego jak i fizycznego. Farmakologia oferuje pewne możliwości w tym aspekcie, jednak skuteczność wielu środków wydaje się dyskusyjna. Oprócz omówienia leków stosowanych w celu poprawy pamięci, podczas fakultetu studenci zapoznają się z często stosowanymi i skutecznymi mnemotechnikami

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF61-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wychowanie Fizyczne z wykorzystaniem nowoczesnych form aktywności ruchowej obejmujących zestawy środków, metod i form, których celem jest opanowania przez ćwiczących podstawowych umiejętności ruchowych wybranych oraz wpływanie za pomocą ćwiczeń na poprawę ich sprawności fizycznej i motorycznej oraz modelowanie właściwej sylwetki własnego ciała.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF04-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowych wiadomości w zakresie duchowości i jej aspektów teologicznych, neurologicznych, psychologicznych. Zapoznanie słuchaczy z relacjami pomiędzy potrzebami duchowymi, a psychicznymi człowieka.

Strona przedmiotu
1600-Lek3ZF103-J brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o zdrowotnym znaczeniu ruchu i ukształtowaniu przekonań o potrzebie i sensie podtrzymywania systematycznej aktywności fizycznej.

Zumba® Fitness to połączenie zajęć fitness (aerobiku) i tańca (głównie w rytmach latynoamerykańskiej i międzynarodowej muzyki). Formuła zajęć opiera się przede wszystkim na prostych układach choreograficznych, tańczonych do energetycznej, latynoamerykańskiej muzyki. Celem zajęć jest również opanowanie przez ćwiczących podstawowych umiejętności ruchowych oraz wpływanie za pomocą tańca na poprawę ich nastroju oraz sprawności fizycznej i motorycznej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)