Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Lekarski)

Jednostka: Wydział Lekarski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23 2023/24
1600-LekM5CNE-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z objawami, diagnostyką i leczeniem chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Strona przedmiotu
1600-LekM5CNEANA-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 4 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 4 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Anatomia i fizjologia narządów endokrynnych” realizowany w trakcie piątego roku studiów ma za zadanie przypomnienie Studentom wiedzy z zakresu budowy i czynności narządów endokrynnych. Stanowi to podstawę do dalszej nauki w zakresie modułu „Choroby narządów endokrynnych”.

Strona przedmiotu
1600-LekM5CNEPAT-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patologia ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej. Tematyka seminariów poświęcona jest

szczegółowej patologii układu dokrewnego

Strona przedmiotu
1600-LekM5CNEDIA-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 4 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 4 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Diagnostyka obrazowa narządów endokrynnych ma na celu zapoznanie studenta z symptomatologią najczęstszych chorób tego układu w obrazach badań radiologicznych. Student poznaje metody diagnostyki radiologicznej podstawowych chorób narządów endokrynnych. Poznaje wskazania i przeciwwskazania do zlecanych badań. Student umie zaproponować badanie z zakresu radiologii podczas diagnostyki chorób narządu ednokrynnnych. Umie zinterpretować jego wynik.

Strona przedmiotu
1600-LekM5CNEEND-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z objawami, diagnostyką i leczeniem chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Strona przedmiotu
1600-LekM5CNECHI-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot chirurgia endokrynologiczna ma za zadanie zapoznać studenta z podstawami zagadnieniami leczenia chirurgicznego chorób endokrynologicznych. Omawiane są objawy tych chorób ich diagnostyka i powstające na tej podstawie wskazania do zabiegu. Istotne jest zapoznanie się z przygotowaniami do zabiegu (np. problem eutyreozy). Niezwykle ważne jest omówienie prowadzenia chorych endokrynologicznych po zabiegu i to zarówno w okresie wczesnym jak i późnym. Studenci zapoznają się z możliwymi powikłaniami po zabiegach w aspekcie umiejętności ich rozpoznawania oraz leczenia.

Strona przedmiotu
1600-LekM5CNENUK-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Medycyna nuklearna jest dziedziną medycyny zajmująca się obrazowaniem poszczególnych układów i narządów za pomocą promieniowania, którego źródłem są przemiany zachodzące w jądrach atomów substancji promieniotwórczych.

Głównym celem zajęć z medycyny nuklearnej na roku III jest uzyskanie elementarnej wiedzy na temat fizycznych podstaw medycyny

nuklearnej oraz umiejętności logicznego myślenia i wyciągania prawidłowych wniosków z otrzymanych wyników badań poszczególnych

narządów i układów, a w następnej kolejności postawienie dalszej decyzji diagnostyczno - terapeutycznych

Strona przedmiotu
1600-LekM5APZ-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-LekM5APZREZ-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zna zasady kształcenia podyplomowego w Polsce w oparciu o aktualne akty prawne. Poznaje możliwe formy samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności zawodowej.

Strona przedmiotu
1600-LekM5APZPRA-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zastosowanie wiedzy z zakresu zagadnień prawnych w praktyce lekarskiej.

Strona przedmiotu
1600-LekM5APZKOM-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy komunikacji medycznej

Umiejętność zbierania wywiadu medycznego

Informowanie o ryzyku

Swiadoma zgoda

Strona przedmiotu
1600-LekM5APZKAR-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-LekM5APZPLR-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie:

- zapoznać studentów z pryncypiami medycyny rodzinnej, rolą lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia;

- przekazać wiedzę na temat odpowiedzialności za postępowanie swoje i powierzonego sobie zespołu;

- zapoznanie z zakresem kompetencji lekarza rodzinnego, jego rolą w systemie ochrony zdrowia;

- przekazać wiedzę na temat właściwej organizacji pracy własnej i harmonijnej współpracy w zespole;

Strona przedmiotu
1600-LekM5PWM-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu „Płciowość w medycynie” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu ginekologii, onkologii ginekologicznej i medycyny rozrodu, seksuologii, medycyny dojrzewania i menopauzy.

Strona przedmiotu
1600-LekM5PWMANA-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Seminarium - 4 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Seminarium - 4 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Anatomia i fizjologia żeńskiego układu płciowego” realizowany w trakcie V roku studiów ma za zadanie przypomnienie Studentom wiedzy z zakresu budowy i czynności żeńskich narządów płciowych. Stanowi to podstawę do dalszej nauki w zakresie modułu „Ginekologia, położnictwo i neonatologia”.

Strona przedmiotu
1600-LekM5PWMPAT-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patologia ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej. Tematyka seminariów poświęcona jest

szczegółowej patologii układu rozrodczego żeńskiego.

Strona przedmiotu
1600-LekM5PWMGIO-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu „Choroby kobiece i

ginekologia onkologiczna” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu ginekologii, onkologii ginekologicznej i medycyny rozrodu.

Strona przedmiotu
1600-LekM5PWMGID-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 2 godzin
 • Seminarium - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 2 godzin
 • Seminarium - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu „Ginekologia okresu dojrzewania i menopauzy” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu medycyny dojrzewania i starzenia się kobiety.

Strona przedmiotu
1600-LekM5PWMSEK-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest podniesienie kompetencji w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Tematyka spotkań obejmować będzie różnorodne zagadnienia seksuologiczne, z zakresu seksuologii ogólnej, klinicznej (medycyny seksualnej) oraz sądowej w odniesieniu do innych dziedzin medycyny i nauk o człowieku.

Strona przedmiotu
1600-LekM5PWMPMO-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat roli mózgu oraz zmian jakie zachodzą w mózgu w procesie jego rozwoju, a które to zmiany mają istotny wpływ na późniejszy rozwój chorób/zaburzeń psychicznych. .

Strona przedmiotu
1600-LekM5CIP-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem modułu jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu ciąży, porodu i połogu oraz ich patologii i metod postępowania. Moduł zawiera w sobie także neonatologię, etykę w położnictwie i prawo wobec ciąży.

Strona przedmiotu
1600-LekM5CIPPOL-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu „Położnictwo” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu ciąży, porodu i połogu oraz ich patologii i metod postępowania.

Strona przedmiotu
1600-LekM5CIPNEO-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie podstawowych wiadomości na temat fizjologii i patologii noworodków, w tym noworodków urodzonych przedwcześnie.

Nabycie umiejętności oceny stanu zdrowia, planowania opieki, interpretacji badań dodatkowych z uwzględnieniem odrębności wieku biologicznego noworodków. Poznanie metod działań edukacyjnych promujących prawidłowe żywienie dla utrzymania zdrowia i wspierającego prawidłowy rozwój od wieku noworodkowego..

Strona przedmiotu
1600-LekM5CIPDIA-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu „Diagnostyka prenatalna” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu przesiewowych badań prenatalnych.

Strona przedmiotu
1600-LekM5CIPPRA-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 2 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwiązaniami legislacyjnym w zakresie ciąży.

Strona przedmiotu
1600-LekM5CIPETY-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów problematyką ciąży w ujęciu wielowyznaniowym z uwzględnieniem aspektów bioetycznych.

Strona przedmiotu
1600-LekM5LSS-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-LekM5LSSPOS-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie umiejętności budowania interwencji oraz efektywnej komunikacji z pacjentem przewlekle chorym i w starszym wieku.

Rozumienia zachowań człowieka w chorobie oraz kształtowanie podmiotowej relacji studentów z pacjentem, ukierunkowanej na udzielanie wsparcia psychicznego na podstawowym poziomie, stosownie do sytuacji i potrzeb pacjenta.

Pogłębienie i uszczegółowienie wiedzy o czynnikach warunkujących adaptację do procesu starzenia się, potrzebach psychologicznych ludzi starszych, diagnostyce zmian poznawczych i emocjonalnych osób w wieku podeszłym

Strona przedmiotu
1600-LekM5LSSGER-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 8 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 8 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-LekM5LSSPAL-J
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 8 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 8 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opieka paliatywna to aktywna całościowa opieka nad pacjentami z zaawansowaną, postępującą chorobą. Istotą jest leczenie objawów, szczególnie bólu oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, społecznego i duchowego (wielospecjalistyczna pomoc). Głównym celem opieki jest uzyskanie jak najlepszej jakości życia pacjentów a także rodzin, opiekunów. Medycyna paliatywna to dział medycyny i specjalność lekarska (od 1999r) zajmująca się łagodzeniem dolegliwości i zaspokajaniem potrzeb osób będących w stanie terminalnym.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)