Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku SJ kierunku lekarskiego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Lekarski)

Jednostka: Wydział Lekarski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku SJ kierunku lekarskiego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1600-LekM11KJZ-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Moduł Komórka- podstawowa jednostka życia ma na celu zapoznanie studenta z podstawową jednostką żywą organizmu. Program wykładów i seminariów obejmuje zagadnienia przedstawiające komórkę jako doskonale zintegrowaną jednostkę struktury i funkcji oraz zapozna studentów z podstawowymi technikami stosowanymi w badaniach na poziomie komórkowym.

Strona przedmiotu
1600-LekM11KJZPKA-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 2 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 2 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Podstawy kliniczne autoprzeszczepów przygotowuje studentów do nauki przedmiotów klinicznych (diagnostyka laboratoryjna, histologia, immunologia, choroby wewnętrzne i hematologia), a także do pracy w przyszłym zawodzie.

Celem przedmiotu jest poznanie biologicznych podstaw przeszczepiania komórek krwiotwórczych, kwalifikacji, rodzajów i przebiegu procedury przeszczepiania komórek krwiotwórczych oraz zasad funkcjonowania banków komórek krwiotwórczych do przeszczepów.

Strona przedmiotu
1600-LekM11PSM-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W skład modułu wchodzi: embriologia, fizjologia dojrzewania i fizjologia starzenia oraz tanatologia lekarska

Strona przedmiotu
1600-LekM11PSMTAN-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Tanatologia ma zaznajomić studentów z sekcją zwłok, przede wszystkim w aspekcie oględzin zewnętrznych. Sekcja zwłok poparta badaniami histopatologicznymi spełnia rolę dydaktyczną i wychowawczą dla studentów i lekarzy oraz kontrolną i diagnostyczną w odniesieniu do rozpoznań klinicznych.

Student w momencie przystąpienia do zajęć z Tanatologii lekarskiej posiada wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych, w szczególności z zakresu: anatomii, biologii komórki, histologii, biologii oraz genetyki.

Strona przedmiotu
1600-Lek11ANAT-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 80 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Anatomia prawidłowa” realizowany w trakcie pierwszego roku studiów ma za zadanie przekazanie studentom wiedzy z zakresu budowy i czynności ciała ludzkiego. Stanowi to podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów klinicznych. Wiadomości przyswojone przez studentów będą niezbędne m. in. do interpretacji i oceny różnic między prawidłowymi i patologicznymi obrazami makroskopowymi. Przedmiot jest podzielony na osiem (preparatów): kończyna górna, klatka piersiowa, brzuch i miednica, kończyna dolna, czaszka, głowa, szyja i narządy zmysłów, mózgowie i drogi nerwowe, anatomia topograficzna.

Strona przedmiotu
1600-Lek11BCHE-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do nauki przedmiotów klinicznych, a także do pracy w przyszłym zawodzie. Przekazane treści pozwalają na poznanie struktury najważniejszych biomolekuł (białka, węglowodany, witaminy, lipidy), ich fizjologiczne funkcje, a także wpływ patologicznych modyfikacji tych cząsteczek na przebieg metabolizmu człowieka. Wiedza z zakresu budowy enzymów, ich działania i metod regulacji jest niezbędna do zrozumienia przemian metabolicznych w stanach fizjologii i patologii. Kolejne cele nauczania przedmiotu to poznanie przebiegu podstawowych szlaków metabolizmu, a także sposobów ich regulacji oraz specyfiki przemian biochemicznych w głównych tkankach i układach organizmu człowieka, a także zrozumienie roli zaburzeń tych procesów w rozwoju podstawowych chorób metabolicznych o podłożu środowiskowym i genetycznym.

Strona przedmiotu
1600-Lek11BFIZ-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw fizycznych umożliwiających opis funkcjonowania organizmu, określenie wpływu środowiska na organizm człowieka oraz poznanie zasad działania aparatury medycznej.

Strona przedmiotu
1600-Lek11BKOM-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Biologia komórki z cytofizjologią ma na celu zapoznanie Studenta z podstawową jednostką żywą organizmu. Program wykładów i ćwiczeń obejmuje zagadnienia przedstawiające komórkę jako doskonale zintegrowaną jednostkę struktury i funkcji oraz zapozna Studentów z podstawowymi technikami stosowanymi w badaniach na poziomie komórkowym.

Strona przedmiotu
1600-Lek11BMOL-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu “Biologia molekularna” na kierunku Lekarskim realizowane są w pierwszym semestrze. Przedmiot obejmuje 20 godzin wykładu i 20 godzin ćwiczeń. Zasadniczym celem nauczania "Biologii molekularnej" na kierunku Lekarskim jest przygotowanie studentów do nauki przedmiotów klinicznych. Wiedza z zakresu molekularnych podstaw funkcjonowania organizmu człowieka przekazywana studentom podczas wykładów i ćwiczeń jest niezbędna w codziennej praktyce zawodowej. „Biologia molekularna” wraz z innymi naukami podstawowymi stanowi fundament, na którym student powinien budować swoją dalszą wiedzę kliniczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne.

Strona przedmiotu
1600-Lek11CHEM-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest pogłębienie wiedzy o procesach chemicznych zachodzących w otaczającym świecie. Zrozumienie znaczenia chemii w naukach biologicznych i medycznych w zakresie niezbędnym dla dalszych studiów medycznych.

Strona przedmiotu
1600-Lek11EMBR-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Embriologia obejmuje zagadnienia z zakresu rozwoju zarodkowego oraz płodowego człowieka. Studenci uzyskują wiedzę na temat budowy i zależności pomiędzy komórkami, tkankami i organami poszczególnych regionów ciała. Dodatkowo student poznaje budowę i funkcję błon płodowych i łożyska oraz etapy rozwoju poszczególnych narządów. Przedmiot ma pomóc studentom w zrozumieniu wiedzy na temat krytycznych etapów prawidłowego rozwoju człowieka, ale także wpływu czynników teratogennych, mutacji genetycznych, i czynników środowiskowych na przebieg tego procesu.

Strona przedmiotu
1600-Lek11HIST-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Histologia jest nauką o budowie, rozwoju i funkcji tkanek, narządów i układów. Umożliwia poznanie elementów budowy mikroskopowej i funkcji poszczególnych rodzajów tkanek oraz narządów w powiązaniu z ich czynnościami. Poznanie i doskonalenie zasad prawidłowego prowadzenia obserwacji mikroskopowych i poprawnej interpretacji obrazu spod mikroskopu stanowi również podstawę do poszerzania wiedzy z innych przedmiotów np. patomorfologii czy fizjologii.

Strona przedmiotu
1600-Lek11PPOM-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pierwsza pomoc ma na celu naukę zespołu czynności ratunkowych wykonywanych w wyniku wystąpienia stanu zagrożenia zdrowotnego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

Strona przedmiotu
1600-Lek11ZWB-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)