Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Lekarski)

Jednostka: Wydział Lekarski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1600-Lek21BIOS-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Biostatystyka” realizowany jest w pierwszym semestrze. Celem przedmiotu jest nauczenie studenta analizy statystycznej razem z wnioskowaniem statystycznym i graficzną prezentacją danych.

Strona przedmiotu
1600-Lek21ETYK-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Etyka lekarska jest wynikiem rozwoju myśli deontologicznej. U podstaw praktyki lekarskiej leży wiele problemów moralnych, które lekarz będzie musiał rozwiązać. Pomocą w tym zakresie jest Kodeks etyki lekarskiej. Student zapoznaje się z wybranymi systemami etycznymi, regułami etycznymi obowiązującymi w pracy lekarza w oparciu o analizę kazusów.

Strona przedmiotu
1600-Lek21FIZJ-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Strona przedmiotu
1600-Lek21HIGI-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami oceny i monitorowania stanu zdrowia populacji oraz zasadami profilaktycznej działalności ochrony zdrowia.

Strona przedmiotu
1600-Lek21HIME-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładów jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą filozoficzną, zwłaszcza z filozofią nauki i filozofią medycyny. Studenci poznają kluczowe myśli i systemy filozoficzne.

Strona przedmiotu
1600-Lek21IMMU-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i funkcjami układu odpornościowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. Studenci poznają prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów obronnych, a także wybrane zagadnienia z immunopatologii. Nabywają wiedzę na temat wykorzystania znajomości mechanizmów obronnych w medycynie (np. immunodiagnostyka, transplantologia) oraz w badaniach naukowych .

Strona przedmiotu
1600-Lek21INFO-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot informatyka w ochronie zdrowia ma na celu zapoznanie studentów z metodykami analizy systemów informatycznych, w szczególności systemów wykorzystywanych w medycynie.

Strona przedmiotu
1600-Lek21KOMM-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Seminarium - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Seminarium - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Seminarium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy komunikacji medycznej

Umiejętność zbierania wywiadu medycznego

Informowanie o ryzyku

Swiadoma zgoda

Strona przedmiotu
1600-Lek21MEBN-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elementarna wiedza o projektowaniu i prowadzeniu badań, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

Strona przedmiotu
1600-Lek21MOKO-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Modele komórkowe w badaniach przedklinicznych ma na celu zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania ludzkich komórek hodowanych w warunkach in vitro w celu modelowania chorób człowieka, prowadzenia badań z zakresu biologii nowotworów i analizy odpowiedzi komórek na zmiany mikrośrodowiska, w tym obecność substancji biologicznie czynnych.

Strona przedmiotu
1600-Lek21PGEN-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci poznają podstawy mechanizmów chorób o podłożu genetycznym (w tym nowotworowych) i wad wrodzonych najczęściej spotykanych w naszej populacji. Na wykładach i ćwiczeniach omawiane są choroby i zespoły genetyczne, metody badań genetycznych (cytogenetyczne i molekularne) stosowane w genetyce klinicznej.

Strona przedmiotu
1600-Lek21SOCJ-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest konfrontacja studenta ze społecznymi przyczynami i konsekwencjami fenomenów takich jak: choroby, niepełnosprawność, narodziny, śmierć i umieranie. Student poznaje także procesy społeczne związane z rozwojem medycyny oraz zaznajamia się z psychospołecznymi problemami pacjenta i jego środowiska społecznego. Założeniem zajęć jest przygotowanie studenta do realizacji humanistycznej idei medycyny w oparciu o profesjonalne przygotowanie na spotkanie z kulturowymi, społecznymi, instytucjonalnymi problemami w praktyce lekarskiej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)