Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Lekarski)

Jednostka: Wydział Lekarski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
1600-LekM3IMMIMM-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Seminarium - 2 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Seminarium - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje naukę rozpoznawania i leczenia uczuleń oraz chorób związanych z zaburzeniem funkcjonowania układu obrony i odporności. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie realizacji tego przedmiotu będą przydatne w zrozumieniu istoty wielu chorób, przede wszystkim z zakresu reumatologii i niedoborów odporności. Zdobyta wiedza pozwoli na całościowe ujęcie problemów zdrowotnych chorego związanych z zaburzeniem funkcjonowania układu odpornościowego i efektywniejsze jego leczenie. Dla realizacji przedmiotu niezbędne jest dobre opanowanie diagnostyki chorób wewnętrznych oraz podstaw immunologii.

Strona przedmiotu
1600-Lek3DERM-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 50 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 50 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dermatologia z wenerologią jest jedną z podstawowych lekarskich specjalności.

Dermatologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem zmian skórnych i jej przydatków (włosów, paznokci) oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ujawniającymi się przede wszystkim na skórze (np. łagodne i złośliwe nowotwory jak czerniak złośliwy lub rumień guzowaty). Wenerologia to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową.

Strona przedmiotu
1600-Lek3DIAG-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu “Diagnostyka laboratoryjna” na kierunku lekarskim realizowane są na III roku, semestr 6.

Przedmiot obejmuje 20 godzin wykładów i 20 godzin ćwiczeń. Tematyka zajęć obejmuje szczegółowo rolę badań laboratoryjnych w profilaktyce, diagnostyce, a także monitorowaniu leczenia różnych jednostek chorobowych.

Strona przedmiotu
1600-Lek3DIOB-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 5 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot diagnostyka obrazowa ma na celu naukę postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wykorzystaniem technik radiologii konwencjonalnej, tomografii komputerowej, badania rezonansu magnetycznego, ultrasonografii i radiologii zabiegowej ze szczególnym uwzględnieniem wyboru odpowiednich technik, interpretacji wyników oraz zapewnienia bezpieczeństwa choremu.

Strona przedmiotu
1600-Lek3FARM-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Seminarium - 40 godzin
 • Wykład - 38 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Seminarium - 40 godzin
 • Wykład - 38 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ,,Farmakologia i toksykologia” zajmuje się działaniem terapeutycznym leków, wskazaniem do jego zastosowania, możliwych działań niepożądanych oraz przeciwwskazań do zastosowania poszczególnych grup leków, aspekty toksykologiczne. Podczas zajęć omawiane są poszczególne grupy leków z uwzględnieniem ww aspektów.

Strona przedmiotu
1600-Lek3GENO-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych informacji z zakresu terapii genowej i immunoterapii genowej, umożliwiających rozwiązywanie problemów o charakterze praktycznym, w szczególności próby leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem terapii genowej (TG) i immunoterapii genowej. Podstawy teoretyczne prezentowane w trakcie wykładów obejmują definicje, strategie, techniki oraz narzędzia TG, jak również przykłady leczonych chorób i prób klinicznych. Zaplanowane zajęcia praktyczne mają na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w terapii genowej i immunoterapii, w szczególności z zasadami transfekcji komórek docelowych.

Strona przedmiotu
1600-Lek3KOMM-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Seminarium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność zbierania wywiadu medycznego

Informowanie o ryzyku

Świadoma zgoda

Udział pacjenta w podejmowaniu decyzji medycznych

Strona przedmiotu
1600-Lek3KKRW-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studenta z podstawami prawnymi działania służby krwi, wprowadzenia do serologii

i transfuzjologii.

Strona przedmiotu
1600-Lek3MIKB-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Mikrobiologia obejmuje wykłady, seminaria i ćwiczenia mające na celu zapoznanie studentów z mikrobiotą fizjologiczną człowieka, zakażeniami miejscowymi, narządowymi i układowymi, ich etiologią, epidemiologią, patomechanizmem i oraz diagnostyką mikrobiologiczną. W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani z: najczęstszymi patogenami człowieka, ich morfologią, właściwościami, chorobotwórczością, a także metodami identyfikacji drobnoustrojów, oceny ich antybiotykowrażliwości i mechanizmami antybiotykooporności, zasadami aseptyki, antyseptyki i oraz zasadami pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

Strona przedmiotu
1600-Lek3DIGE-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 6 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Nowoczesne metody diagnostyki genetycznej ma na celu zdobycie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii które są nowym narzędziem diagnostycznym do zidentyfikowania germinalnych i somatycznych zmian genetycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności interpretacyjne wyników diagnostycznych z użyciem metod molekularnych i wysokoprzepustowych pozwolą oceniać wartość diagnostyczną i ich przydatność w procesie diagnostyczno-leczniczym.

Strona przedmiotu
1600-Lek31PATO-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Wprowadzenie do Patologii ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych. Tematyka wykładów poświęcona jest patologii ogólnej, seminaria i ćwiczenia mikroskopowe mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję na tematy poruszone wstępnie na wykładach oraz ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są technice przygotowania i opracowania preparatów histopatologicznych oraz technikom z zakresu patologii szczegółowej i biologii molekularnej stosowanej w pracowniach patomorfologii

Strona przedmiotu
1600-Lek32PATO-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Patomorfologia ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach

chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej. Tematyka wykładów poświęcona jest wprowadzeniu do patologii narządowej,

seminaria i ćwiczenia mikroskopowe mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję na tematy poruszone wstępnie na wykładach oraz

ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są technice przygotowania i opracowania preparatów histopatologicznych oraz technikom z zakresu

patologii szczegółowej, immunohstochemii i biologii molekularnej stosowanej w pracowniach patomorfologii.

Strona przedmiotu
1600-Lek3PRAK-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 120 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Na III roku studiów obowiązuje studentów 4-tygodniowa (120-godzinna) praktyka z zakresu chorób wewnętrznych (internistycznych) w Klinikach Szpitali Uniwersyteckich lub Oddziałach Szpitali Wojewódzkich i Rejonowych, które w swojej nazwie posiadają nazwę choroby wewnętrzne (internistyczne). Na praktyce z zakresu chorób wewnętrznych preferowany jest 6-godzinny dzień pracy, dyżury od godz. 15.00 do godz. 21.00, podczas których towarzyszy lekarzowi dyżurnemu we wszystkich czynnościach lekarskich.

Strona przedmiotu
1600-Lek3PPED-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie podstawowych wiadomości na temat fizjologii i patologii rozwoju dziecka od okresu poczęcia do osiągnięcia dojrzałości, pielęgnacji i higieny niemowlęcia i małego dziecka, prawidłowego żywienia dzieci zdrowych, zasad promocji zdrowia umożliwiających utrzymanie zdrowia dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie możliwym w danych warunkach, nabycie umiejętności oceny stanu klinicznego dziecka, oceny rozwoju psychosomatycznego, badania przedmiotowego i podmiotowego oraz interpretacji badań dodatkowych z uwzględnieniem wieku rozwojowego dziecka.

Strona przedmiotu
1600-Lek3REHA-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)