Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Farmaceutyczny)

Jednostka: Wydział Farmaceutyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z 2024/25Z 2024/25L
1700-F1-ANAT-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczania Anatomii Człowieka ma na celu opanowanie przez Studentów podstawowych wiadomości z zakresu anatomii prawidłowej i stanowi podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów kierunkowych. Przedmiot jest podzielony na sześć działów (układów): układ narządu ruchu, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy i płciowy, układ nerwowy.

Strona przedmiotu
1701-F1-BFIZ-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść zajęć obejmuje następującą tematykę: budowa materii, termodynamika, bioenergetyka, biofizyka komórek i tkanek, układu oddechowego i układu krążenia, oddziaływanie czynników fizycznych na organizm, fizyczne podstawy technik terapeutycznych, fizyczne podstawy technik obrazowania tkanek i narządów oraz fizyczne podstawy technik analitycznych. Tematyka realizowana w ramach przedmiotu biofizyka ma charakter podstawowy w stosunku do dalszego kształcenia na kierunku farmacja. Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje wynikające z nauczania przedmiotu fizyka i astronomia oraz matematyka w zakresie szkoły średniej.

Strona przedmiotu
1700-F1-BGEN-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 33 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 33 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 33 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 33 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu „Biologia i genetyka” na kierunku Farmacja realizowane są w pierwszym semestrze i obejmują 21 godzin wykładów i 33 godziny laboratoriów. Przedmiot „Biologia i genetyka” ujmuje zagadnienia, które pozwalają zrozumieć główne problemy medycyny XXI wieku oraz opanować podstawy teoretyczne do dalszych studiów o profilu medycznym. Zasadniczym celem nauczania „Biologii i genetyki” na kierunku Farmacja jest przygotowanie studentów do wykonywania przyszłego zawodu. Wiedza z zakresu molekularnych podstaw funkcjonowania organizmu, genetyki, biologii molekularnej i działania leków przeciwpasożytniczych jest niezbędna w codziennej praktyce zawodowej. Przedmiot „Biologia i genetyka” wraz z innymi naukami podstawowymi stanowią fundament, na którym student może budować swoją dalszą wiedzę oraz doskonalić umiejętności praktyczne.

Strona przedmiotu
1710-F1-CHOiN-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Chemia ogólna i nieorganiczna obejmuje wykłady ćwiczenia laboratoryjne oraz seminaria. Zajęcia z przedmiotu mają za zadanie zapoznać studenta z zagadnieniami dotyczącymi chemii ogólnej oraz przygotować go do pracy laboratoryjnej.

Opanowanie zagadnień z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej stanowi podstawę dla studiowania bardziej złożonych problemów chemicznych, biochemicznych oraz technologicznych realizowanych na wyższych semestrach w ramach przedmiotów: chemia analityczna, chemia fizyczna, biochemia, chemia leków oraz technologia postaci leku.

Strona przedmiotu
1700-F1-FIL-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu koncentruje się wokół podstawowych zagadnień i pojęć filozoficznych, które wpłynęły na kształt kultury Zachodu. Omawiane są również te filozoficzne koncepcje i stanowiska, które oddziałały w istotny sposób na rozwój naukowej medycyny.

Strona przedmiotu
4800-WF-far-jł-1-Z brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest:

- wykształcenie sprawności językowej do rozumienia tekstów łacińskich, szczególnie recept oraz posługiwania się terminami fachowymi;

- opanowanie podstaw gramatyki i słownictwa potrzebnego w naukach farmaceutycznych i medycznych.

Strona przedmiotu
1703-F1-MAT-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi metodami matematycznymi wykorzystywanymi w farmacji opartymi na rachunku różniczkowo-całkowym.

Strona przedmiotu
1700-F1-BIB-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 2 godzin
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania Biblioteki Medycznej, jej zbiorami oraz przedstawienie praktycznych sposobów korzystania z nich.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)