Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Farmaceutyczny)

Jednostka: Wydział Farmaceutyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z 2024/25Z
1709-F3-CHLE-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 50 godzin
 • Laboratorium - 70 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 50 godzin
 • Laboratorium - 70 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 50 godzin
 • Laboratorium - 70 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 50 godzin
 • Laboratorium - 70 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu Chemia Leków jest omówienie i nauczanie studenta podstawowych leków stosowanych w farmakoterapii i przedstawionych w układzie anatomiczno-terapeutyczno-chemicznym (ATC) z uwzględnieniem nomenklatury międzynarodowej i nazw synonimowych. Omawiane leki mają zastosowanie w schorzeniach: ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu naczyniowo-sercowego, oddechowego, pokarmowego i wydalniczego, w terapii

hormonalnej, w schorzeniach nowotworowych oraz działające na drobnoustroje chorobotwórcze. Chemia Leków zajmuje się również zależnością struktury chemicznej a działaniem leków, dlatego też omawiane będą zagadnienia dotyczące przydatności terapeutycznej leków, głównie w aspekcie biochemicznego mechanizmu ich działania, dróg podania, dystrybucji w ustroju, biotransformacji i wynikającymi z tego efektami niepożądanymi i toksycznymi. Materiał dydaktyczny omawia również podstawowe zagadnienia z radiofarmacji.

Strona przedmiotu
1713-F3-FKGN-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiadomości ogólne, podstawowe definicje (suro-wiec/substancja roślinna, związki czynne) synergizm, antagonizm, czynniki zmienności, pochodzenie, zasady zbioru surowców, metody badania tożsamości, standaryzacji, rodzaje leków roślinnych, sposoby przygotowania, grupy związków należących do metabolitów pierwotnych (węglowodany, tłuszcze: oleje, białka: enzymy) i wtórnych (związki fenolowe, fenylopropanoidy, kumaryny, garbniki, flawonoidy, anto-cyjany, chinony, terpeny, gorycze, alkaloidy, olejki eteryczne), decydujących o aktywności biologicznej i farmakologicznej surowców roślinnych, też na poziomie molekularnym, działanie i stosowanie surowców. Wiedza o działaniach nie-pożądanych, toksyczności, możliwych działaniach ubocznych, interakcjach surowców roślinnych z lekami roślinnymi i syntetycznymi, możliwości uzależnień, w przypadku stosowania jako używki. Wykorzystywanie surowców roślinnych w innych celach niż lecznicze i profilaktyczne (kosmetyczne, spożywcze).

Strona przedmiotu
1716-F3-MIKR-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 50 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 50 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 50 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 50 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Mikrobiologia uwzględnia charakterystykę mikrobioty naturalnej człowieka i jego najczęstszych patogenów wraz z uwzględnieniem ich morfologii, właściwości biochemicznych, chorobotwórczości i antybiotykowrażliwości. Obejmuje wykłady i laboratoria mające na celu zapoznanie studentów z metodami identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich antybiotykowrażliwości i mechanizmów antybiotykooporności, zasadami aseptyki, antyseptyki i zasadami pracy w laboratorium mikrobiologicznym. W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani z etiologią, epidemiologią i diagnostyką wybranych zakażeń układowych oraz metodami kontroli mikrobiologicznej leków.

Strona przedmiotu
1702-F3-PATO-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patofizjologia jest nauką przedkliniczną wyjaśniającą mechanizmy zaburzeń czynności organizmu w różnych stanach patologicznych.

Przedmiot Patofizjologia dotyczy etiologii i mechanizmów powstawania zaburzeń czynności organizmu w różnych stanach patologicznych. Obejmuje patofizjologię szczegółową komórek, układów i narządów oraz zagadnienia dotyczące zmian funkcji adaptacyjnych organizmu, zaburzeń mechanizmów regulacyjnych organizmu, zaburzeń przemiany materii oraz patofizjologię chorób nowotworowych.

Strona przedmiotu
1720-F3-TEPL-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 65 godzin
 • Wykład - 24 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 65 godzin
 • Wykład - 24 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 65 godzin
 • Wykład - 24 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 65 godzin
 • Wykład - 24 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Technologia postaci leku jest nauką o metodach wytwarzania i kontroli jakościowej różnych form leku.

Technologia postaci leku obejmuje wykłady laboratoria i zajęcia praktyczne laboratoryjne, mające na celu zapoznanie studentów z metodami wytwarzania recepturowych postaci leku oraz ich wymaganiami, szczególnie farmakopealnymi. Opanowanie zagadnień z zakresu technologii postaci leku stanowi podstawę dla pracy zawodowej farmaceuty.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)