Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Farmaceutyczny)

Jednostka: Wydział Farmaceutyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z
1724-F4-BFAR-J brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Biotechnologia farmaceutyczna dotyczy szczegółowej charakterystyki tematu linii komórkowych i ich podziału na pierwotne i wtórne, adherentne i zawiesinowe etc. Traktuje o podstawowych czynnościach wykonywanych w zakresie prowadzenia linii komórkowych, projektowaniu eksperymentów z wykorzystaniem hodowli oraz o możliwościach ich wykorzystania w farmacji. Przedmiot obejmuje wykłady i laboratoria mające na celu zapoznanie studentów z problemami i nadziejami płynącymi z wykorzystania zaawansowanych technik hodowli komórkowych. W trakcie zajęć studenci zostają zapoznani z metodami wykorzystywanymi w hodowli: trypsynizacji, pasażowania, mrożenia i rozmrażania komórek w liniach ustalonych, podstaw testów cytotoksyczności leków.

Strona przedmiotu
1707-F4-BROM-J brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się i zrozumienie metod badania wpływu żywności i żywienia na zdrowie ludzkie oraz na dobór, przebieg i ocenę efektów stosowanej farmakoterapii u człowieka. Obejmuje także zapoznanie studenta z osiągnięciami bromatologii w zakresie nowoczesnych sposobów prewencji dietozależnych chorób cywilizacyjnych, szczególnie w kontekście optymalizacji procedur, środków i kosztów farmakoterapii oraz sposobami identyfikacji zagrożeń środowiskowych mających wpływ na wytwarzanie środków spożywczych, a także kształtowanie prozdrowotnych zachowań żywieniowych wśród ludności przyczyniających się do obniżenia społecznych kosztów farmakoterapii.

Strona przedmiotu
1720-f4-FAREKO-J brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 26 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z polityką lekową państwa, podstawowymi metodami analiz farmakoekonomicznych w kontekście racjonalizacji kosztów farmakoterapii, przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw ekonomicznych funkcjonowania apteki i hurtowni farmaceutycznej oraz zasad marketingu w farmacji.

Strona przedmiotu
1724-F4-FARMFL-J brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 50 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi grupami leków, ich mechanizmami działania, dawkowaniem, interakcjami międzylekowymi, między lekami a pożywieniem, oraz działaniami niepożądanymi towarzyszącymi terapii. Wykłady skupione będą głównie na leczeniu farmakologicznym chorób związanych z funkcjonowaniem układu nerwowego, ponieważ zagadnienie to wymaga dogłębnego wytłumaczenia mechanizmów przez prowadzącego zajęcia. Ćwiczenia obejmą dodatkowo grupy leków stosowane w chorobach zakaźnych, leki działające poprzez receptory układów współczulnego i przywspółczulnego, leki wpływające na mięśnie gładkie i szkieletowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nacisk nauczania będzie kładziony na leki szeroko dostępne w sprzedaży wydawane bez recepty, na interakcje między wieloma lekami wydawanymi na receptę oraz między lekami wydawanymi na receptę a lekami OTC.

Strona przedmiotu
1713-F4-LPN-J brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu obejmuje zasady stosowania leków pochodzenia naturalnego (głównie roślinnych) w profilaktyce i leczeniu różnych schorzeń ze względu na ich działanie. Uzyskane w toku zajęć umiejętności są niezbędne podczas wykonywania pracy zawodowej w zakresie dystrybucji produktów dopuszczonych do obrotu w aptece. Wydawanie bez recepty licznie reprezentowanych preparatów roślinnych wymaga doradztwa ze strony farmaceuty, w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku.

Strona przedmiotu
1720-F4-PRAK-J brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 160 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie praktyczne do pracy w aptece szpitalnej. Zasady i wymagania dotyczące organizacji pracy, czynności fachowe.

Strona przedmiotu
1720-F4-TEPL-L-J brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 25 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 25 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z przemysłowym sporządzaniem leków – postacie leków sporządzanych przemysłowo, jednostkowe procesy technologiczne, wymagania, metody, technologia, problemy technologiczne, kontrola.

Strona przedmiotu
1728-F-ZF-LAKTACJA brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu fakultatywnego „Farmakoterapia w okresie laktacji” na kierunku Farmacja realizowane są na IV roku, w VI / VIII semestrze. Przedmiot obejmuje 10 godzin wykładów. Zasadniczym celem nauczania przedmiotu „Farmakoterapia w okresie laktacji”. jest zaznajomienie studentów z przenikaniem leków do mleka kobiecego oraz pokazanie jak obliczać dawkę leku w mleku kobiecym aby wyeliminować ryzyko związane z przyjmowaniem leku u dziecka.

Strona przedmiotu
1719-F-WF77-J brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem przedmiotu jest zapoznanie się z multidyscyplinarnymi metodami projektowania nowych środków leczniczych oraz współczesnymi metodami syntezy leków.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)