Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Farmaceutyczny)

Jednostka: Wydział Farmaceutyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z 2024/25Z
1705-F5-BIOF-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biofarmacja to przedmiot mający na celu zapoznanie studentów farmacji z czynnikami wpływającymi na dostępność biologiczną substancji leczniczej podanej w postaci preparatu farmaceutycznego.

Strona przedmiotu
1700-F5-ETYKA-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiocie: Etyka zawodu student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu etyki ogólnej i zawodowej. Uczy się rozpoznawać problemy etyczne, jakie wynikają z procesu medykalizacji i farmaceutykalizacji życia społecznego. Uczy się dostrzegać dylematy etyczne wyrastające z działalności marketingowej firm farmaceutycznych. Zapoznaje się z aktualnymi problemami bioetyki. Nabywa umiejętność krytycznego myślenia oraz gotowość do analizy dylematów moralnych wynikających z roli zawodowej farmaceuty. Nabywa świadomość zobowiązań, jakie wynikają z Kodeksu etyki aptekarza RP.

Strona przedmiotu
1720-F5-FARMP-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 48 godzin
 • Seminarium - 21 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 1 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 48 godzin
 • Seminarium - 21 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 1 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 48 godzin
 • Seminarium - 21 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 48 godzin
 • Seminarium - 21 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zawodu w aptece. Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z obrotem lekiem, rodzajami recept, zasadami ich wystawiania, realizacji, kontroli i ewidencji, rodzajami odpłatności oraz nauczenie korzystania z tej wiedzy w praktyce. Nauczenie korzystania z różnych aptecznych programów komputerowych. Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad działania dostępnych w aptece wyrobów medycznych i testów diagnostycznych oraz nauczenie edukowania pacjenta na temat ich użytkowania.

Strona przedmiotu
1700-F5-FARME-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem przedmiotu jest zapoznanie z pojęciami zdrowia i choroby oraz sposobami szacowania wskaźników zdrowia. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanu zagrożenia zdrowotnego. Przedstawienie metodologii badań epidemiologicznych oraz metodyki oceny wyników i szacowania ryzyka. Przedstawienie roli i zadań nadzoru epidemiologicznego w zapobieganiu szerzenia się chorób zakaźnych. Zaprezentowanie zagrożeń epidemiologicznych wynikających z istniejących chorób cywilizacyjnych. Bezpieczeństwo w zakresie stosowania leków. Pharmacovigilance - monitorowanie działań niepożądanych leków. Przedstawienie roli farmaceutów w zakresie monitorowania stosowania leków w populacji. Metodologia oceny wpływu leków na stan zdrowia populacji. Zasady dobrej praktyki klinicznej w zakresie badań leków.

Strona przedmiotu
1724-F5-FARINL-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 6 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 20 godzin
 • Zajęcia praktyczne - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Farmakoterapia i informacja o lekach jest jednym z wiodących przedmiotów na kierunku Farmacja. Przedmiot rozszerza wiedzę zdobytą w poprzednich latach o mechanizmy działania i objawy uboczne leków oraz pozwala zrozumieć schematy leczenia z zastosowaniem poszczególnych leków. Ze względu na złożoność zagadnień studenci wykorzystują wiadomości zdobyte na innych przedmiotach tj. fizjologia, biochemia, biologia i in. Czynny udział w ćwiczeniach umożliwia podjęcie dyskusji na dany temat, zwłaszcza z zagadnień związanych z mechanizmami działania leków i występowaniem zjawiska lekooporności, które to tematy są obiektem ciągłych badań i wymagają aktualizacji wiedzy na podstawie publikacji naukowych. Tematyka obejmuje głównie zagadnienia kliniczne, które stanowią najistotniejszy problem z punktu widzenia chorób cywilizacyjnych (choroby nowotworowe, choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca).

Strona przedmiotu
1700-F5-HISTF-j brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "historia farmacji" porusza dziesięć zagadnień związanych z kształtowaniem się i rozwojem farmacji (protofarmacji) od czasów najdawniejszych cywilizacji (około 3000 - 2500 r. p.n.e.) do początków XX w. n.e.

Strona przedmiotu
1720-F5-OPF-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 25 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 25 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Idea opieki farmaceutycznej. Praktyczne aspekty prowadzenia opieki farmaceutycznej w warunkach polskiego systemu zdrowotnego.

Strona przedmiotu
1715-F5-PRFA-J
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 26 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z rolą i funkcją prawa w dziedzinie zdrowia publicznego, przekazanie wiedzy dotyczącej aktów prawnych w farmacji, działania w warunkach poszanowania i przestrzegania prawa oraz postępowania w duchu ochrony własności intelektualnej w farmacji.

Strona przedmiotu
1700-F5-SEMBFIZ-J brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1720-F5-TEPL-J brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z nowoczesnymi i półstałymi postaciami leku oraz z substancjami pomocniczymi, stosowanymi w ich produkcji.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)