Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru Podyplomowych Studiów w Zakresie Analityki Medycznej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Farmaceutyczny)

Jednostka: Wydział Farmaceutyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru Podyplomowych Studiów w Zakresie Analityki Medycznej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z
1728-PS2-CHKL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu “Chemia kliniczna” na realizowane są w drugim semestrze w ramach Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej. Przedmiot obejmuje 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. Zasadniczym celem nauczania "Chemii klinicznej" jest przygotowanie studentów do pracy w laboratorium medycznym. Wiedza obejmująca metody oznaczania parametrów we krwi, moczu i innych płynach ustrojowych oraz analizę wiarygodności badań laboratoryjnych jest niezbędna przy podnoszeniu kwalifikacji pracowników laboratorium przygotowujących się do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Strona przedmiotu
1716-PS2-MIKRO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Mikrobiologia opisuje morfologię, biochemię i genetykę drobnoustrojów. Na zajęciach zostają przedstawione wybrane grupy drobnoustrojów chorobotwórczych dla ludzi i scharakteryzowane ich czynniki wirulencji, metody identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości na leki przeciwdrobnoustrojowe. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe zasady aseptyki, antyseptyki oraz techniki badań mikrobiologicznych.

Strona przedmiotu
1716-PS2-MIKRO-BT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Mikrobiologia opisuje morfologię, właściwości biochemiczne, immunologiczne, genetykę i lekowrażliwość drobnoustrojów chorobotwórczych dla ludzi. Podczas zajęć studenci zostają zapoznani z metodami identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości, zasadami aseptyki, antyseptyki i pracy w laboratorium mikrobiologicznym oraz z naturalna mikroflorą człowieka i czynnikami etiologicznymi zakażeń.

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać wiedzę z zakresu: biologii komórki, biochemii i genetyki.

Strona przedmiotu
1712-PS2-OAKIT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu :Zasady pobierania materiału do badań. Powstawanie moczu i jego skład. Badania laboratoryjne biochemicznych składników moczu posiadających wartość diagnostyczną. Badanie osadu moczu. Płyn mózgowo-rdzeniowy. Płyny z jam ciała. Kryteria różnicowania przesięków i wysięków. Badanie kału. Badanie płynu stawowego.

Strona przedmiotu
1700-PS2-PATOM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patologia jest działem medycyny zajmującym się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Stanowi ona pomost pomiędzy podstawowymi naukami medycznymi a dziedzinami medycyny klinicznej. Tradycyjnie dzieli się ją na patologię ogólną i szczegółową. Pierwsza zajmuje się podstawowymi mechanizmami odpowiedzi komórek na uszkodzenia lub inne zaburzenia. Patologia szczegółowa zajmuje się zmianami w odniesieniu do poszczególnych narządów. Właściwie postawione rozpoznanie - które opiera się na powiązanym z danymi klinicznymi obrazem makroskopowym i mikroskopowym oraz coraz częściej wsparte jest przez badania dodatkowe: immunohistochemiczne, molekularne, genetyczne. W nowotworach prawidłowe rozpoznanie i badania dodatkowe warunkują ocenę rokowania.

Student w momencie rozpoczęcia kursu z patomorfologii powinien mieć opanowane wiadomości z zakresu podstawowych nauk medycznych zwłaszcza anatomii i histologii, w tym umiejętność mikroskopowania.

Strona przedmiotu
1712-PS2-PNZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 95 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z dystrybucją materiału do badań oraz wyników badań, oceną przydatności materiału do badań i wirowaniem próbek krwi.

Strona przedmiotu
1712-PS2-SERO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wiedzę w zakresie układów grupowych ABO i Rh oraz innych układów grupowych krwinek czerwonych. Preparatów krwiopochodnych oraz zasad transfuzji krwi i jej preparatów, powikłań poprzetoczeniowych. Diagnostykę anemii autoimmunohemolitycznej oraz diagnostyke konfliktu serologicznego miedzy matką a płodem.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)