Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 3 semestru Podyplomowych Studiów w Zakresie Analityki Medycznej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Farmaceutyczny)

Jednostka: Wydział Farmaceutyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 3 semestru Podyplomowych Studiów w Zakresie Analityki Medycznej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L
1700-PS3-ANATOM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczania Anatomii Człowieka ma na celu opanowanie przez Studentów podstawowych wiadomości z zakresu anatomii prawidłowej i stanowi podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów kierunkowych. Przedmiot jest podzielony na sześć działów (układów): układ narządu ruchu, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy i płciowy, układ nerwowy. Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu biologia na poziomie podstawowym w zakresie szkoły średniej.

Strona przedmiotu
1700-PS3-ANATOM-BT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1700-PS3-BMOL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot biologia molekularna ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat budowy genomu człowieka, chorób genetycznych i nowotworowych, a także z metodami biologii molekularnej i technikami badawczymi, które są szeroko stosowane we współczesnej medycynie i diagnostyce medycznej.

Strona przedmiotu
1712-PS3-DLAB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z rolą badań laboratoryjnych rutynowych i specjalistycznych, manualnych i zautomatyzowanych w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych oraz kryteriami doboru badań laboratoryjnych i zasadami ich wykonywania zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną.

Strona przedmiotu
1700-PS3-FIZJO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1700-PS3-FIZJO-BT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1702-PS3-HEML
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Hematologia laboratoryjna obejmuje tematykę z zakresu hematopoezy, regulacji różnicowania i dojrzewania szeregów rozwojowych komórek krwi, a także patomechanizmów powstawania i przebiegu chorób hematologicznych (niedokrwistości, białaczek, zaburzeń układu hemostazy). Badanie ogólne krwi (gęstość względna, OB, lepkość, objętość krążącej krwi, hematokryt, stężenie hemoglobiny, liczba krwinek czerwonych, białych i płytek krwi, wzór Schillinga, wskaźniki czerwonokrwinkowe) wykonywane metodami manualnymi i przy użyciu analizatorów hematologicznych. Metody analityczne i interpretację wyników hematologicznych. Wykonanie i ocena prawidłowych i patologicznych rozmazów krwi obwodowej i szpiku kostnego. Założenia teoretyczne oraz metodyka i interpretacja badań cytochemicznych i cytoenzymatycznych. Testy oceniające sprawność funkcjonowania hemostazy płytkowo-naczyniowej, osoczowej, diagnostyka skaz krwotocznych oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. Monitorowanie leczenia przeciwzakrzepowego..

Strona przedmiotu
1712-PS3-HEMLA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1700-PS3-HISTO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Histologia obejmuje zagadnienia z zakresu cytologii, cytofizjologii, histologii ogólnej oraz histologii szczegółowej. Kolejność realizowanych treści programowych pozwala studentom poznać i zrozumieć funkcjonowanie organizmu człowieka na różnych poziomach jego organizacji poczynając od komórki poprzez tkanki, narządy oraz układy. Wiadomości zgromadzone przez studentów w trakcie zajęć będą stanowić podstawę do lepszego zrozumienia i przyswojenia zagadnień wchodzących w zakres innych przedmiotów.

Strona przedmiotu
1700-PS3-HISTO-BT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1714-PS3-IMUP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy charakterystyki odpowiedzi immunologicznej typu naturalnego i adaptacyjnego w kontekście zjawisk immunopatologicznych.

Celem wykładów i ćwiczeń jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu immunopatologii oraz nauczenie analizy i interpretacji wyników z zakresu diagnostyki immunologicznej.

Strona przedmiotu
1714-PS3-IMUP-BT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy charakterystyki odpowiedzi immunologicznej typu naturalnego i adaptacyjnego i wprowadzenia do immunopatologii.

Celem wykładów jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania mechanizmów obronnych wrodzonych i nabytych oraz podstaw procesów immunopatologicznych. Celem ćwiczeń jest nauczenie analizy i interpretacji wyników z zakresu diagnostyki immunologicznej.

Strona przedmiotu
1712-PS3-PNZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 65 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 65 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z obsługą automatycznych analizatorów biochemiczno-immunochemicznych

Strona przedmiotu
1703-PS3-STATMED
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest elementarnym podstawom statystyki matematycznej i opisowej. Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami metod statystycznych analizy danych oraz zrozumienie roli statystyki w naukach medycznych.

Strona przedmiotu
1700-PS3-TOKS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z typowymi rodzajami zagrożeń dla zdrowia stwarzanymi przez substancje chemiczne, w tym również leki, na które człowiek może być narażony biochemicznych środowisku życia. Zagadnienia obejmują czynniki warunkujące toksyczność substancji chemicznych ich przemiany biochemiczne w ustroju i mechanizmy ich działania. Zagadnienia nauczania obejmują diagnozowanie zatruć spowodowanych zatruciem lekami oraz substancjami szkodliwymi w środowisku (powietrze, gleba, woda).Program obejmuje sposoby pobierania próbek materiału biologicznego, środowiskowych tzw. dowodów rzeczowych do badań toksykologicznych oraz zapoznanie się z metodami identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji toksycznych oraz z instrumentarium nowoczesnego laboratorium toksykologicznego.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)