Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. zim (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019))

Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019) Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. zim
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2018/19L 2019/20Z 2019/20L
2752-BW-N2-1-SZO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z rolą i zadaniami Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, podstawami i procedurami użycia wojska na rzecz administracji i społeczeństwa oraz z kierunkami zmian w celu dostosowania wojska do wsparcia władz cywilnych.

Strona przedmiotu
2752-BW-N2-1-SMz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Seminarium - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2052-BW-N2-1-OP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N2-1-OC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu zakłada cię przekazanie, a następnie wyegzekwowanie wiedzy przedmiotowej. Szczególna uwaga będzie ukierunkowana na przyswojenie wiedzy przez studentów, w zakresie struktur, funkcji i zadań podstawowych instytucji oraz podmiotów właściwych w sprawach obrony cywilnej, a także prawnych regulacji ich funkcjonowania w RP.

Głównym celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystania swojej wiedzy do trafnych ocen sytuacji zagrożenia i sposobów przeciwdziałania oraz rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej na stanowiskach mających związek z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności, ochroną dóbr kultury oraz ratowaniem dóbr niezbędnych dla przetrwania ludności w warunkach szczególnych zagrożeń.

Strona przedmiotu
2752-BW-N2-1-MBBW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Typy myślenia o bezpieczeństwie

Metodologia czym się zajmuje

Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie

Problem i hipoteza badawcza

Metody badawcze

techniki badawcze

Narzędzia badawcze

Strona przedmiotu
2752-BW-N2-1-LB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N2-1-HBW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N2-1-BFSB brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N2-1-BWD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2052-BW-N2-1-BIM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa podczas organizacji imprez masowych, a także kwestiami szczegółowymi np. liczebność służb porządkowych, wysokość ubezpieczenia OC itp.

Zajęcia odbywają się w blokach - stosownie do planu zajęć na studiach niestacjonarnych.

Strona przedmiotu
2052-BW-N2-1-AK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach prowadzonego kursu omówione zostaną najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej. Przedstawione zostaną główne szkoły antropologiczne: od początków dziedziny (tradycja ewolucjonistyczna XIX w.), przez najważniejsze szkoły antropologiczne w. XX (amerykańska, brytyjska, francuska), po najważniejsze kwestie antropologii współczesnej, ujętej problemowo (pokrewieństwo, rodzina, organizacja społeczna, modernizacja, język, religia, rytuał oraz tożsamość jednostek)

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)