Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. LET (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019))

Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019) Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. LET
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18L - Semestr letni 2017/18
2019/20L - Semestr letni 2019/20
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18L 2019/20L
2752-BW-N1-1-AP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-BE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-BS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady poświęcone są omówieniu zagadnienia bezpieczeństwa społecznego, jako całokształtu działań prawnych, organizacyjnych realizowanych przez podmioty rządowe (krajowe i międzynarodowe), pozarządowe i samych obywateli, które mają na celu zapewnienie pewnego poziomu życia osobom rodzinom i grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-GKWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-HP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2052-BW-N1-1-HPXX brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Logika zajmuje się oceną poprawności argumentów i wnioskowań stanowiących podstawę wszelkiej wiedzy naukowej, filozoficznej czy prawniczej. Identyfikuje ona warunki, pod którymi niemożliwym jest, aby wnioski wysuwane przez nas w tych dziedzinach działalności poznawczej były fałszywe, jeżeli przesłanki, od których wychodzimy, są prawdziwe. Logika wskazuje, które z naszych rozumowań są poprawne formalnie, a którym nie przysługuje ów atrybut – warunek konieczny prawdziwości wszelkich twierdzeń czy teorii. Celem niniejszego kursu jest zapoznanie się oraz opanowanie w praktyce części metod, za pomocą których logika dokonuje takowej oceny poprawności naszych wnioskowań. Ćwiczenia skupiają się przede wszystkim na wykorzystaniu metod sylogistyki do oceny poprawności formułowanych przez nas argumentów.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-MOPC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład/ćwiczenia z międzynarodowej ochrony praw człowieka obejmuje podstawie zagadnienia dotyczące genezy praw człowieka, pojęcia i generacji praw człowieka, uniwersalnego oraz regionalnych systemów ochrony praw człowieka oraz poszczególnych praw.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-OZI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z metodami i technikami białego wywiadu. Student podczas zajęć pozna metody analizy otwartych źródeł informacji, a także zapozna się metodami implementacji informacji z otwartych źródeł.

Strona przedmiotu
2052-BW-N1-1-PP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe treści z zakresu psychologii.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-PWG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-PS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-SPRP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie problematyki związanej z ewolucją i funkcjonowaniem polskiego systemu politycznego.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)