Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. zim (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019))

Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019) Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - 1 rok - niestacjonarne - sem. zim
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2019/20Z
2752-BW-N1-1-BP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bezpieczeństwo państwa jest przedmiotem dzięki któremu student pozna poszczególne sektory bezpieczeństwa, rożne modele patrzenia na nie.

Strona przedmiotu
2052-BW-N1-1-F brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów oraz ważnymi problemami. Wiadomości te zostaną poszerzone o informacje dotyczące filozofii azjatyckiej, głównie indyjskiej i chińskiej.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-FC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2052-BW-N1-1-HKS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest przebiegowi konfliktów społecznych od 1798 r. do chwili obecnej. Osią rozważań jest konfrontacja między warstwami (grupami) społecznymi oraz między społeczeństwami a ich instytucjami państwowymi. Zostaną omówione rezultaty konfliktów dla zmian ustrojowych i gospodarczych oraz zmiany zachodzące w postawach społecznych wobec państwa i kryzysów jakie przechodzi.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-KS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu student dowie się na temat typologii konfliktów, a także głównych twórców teorii konfliktów. Ponadto zapozna się z konfliktami społecznymi, religijnymi, ekonomicznymi, narodowościowymi politycznymi i zbrojnymi we współczesnym świecie.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-PSiD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposoby prezentacji danych statystycznych. Podstawowe charakterystyki statystyczne. Analiza współliniowości. Metody badania korelacji i regresji. Analiza dynamiki zjawisk. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Wnioskowanie statystyczne, estymacja parametrów, weryfikacja hipotez. Nieparametryczne testy statystyczne.

Obszar zainteresowań demografii, źródła danych demograficznych, badania procesów demograficznych. Metody analiz demograficznych. Rozwój demograficzny, teoria przejścia demograficznego. Rodzina i gospodarstwo domowe. Prognozowanie demograficzne. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy i gospodarki publicznej. Polityka ludnościowa. Zmiany struktur demograficznych i społecznych w Polsce, w Europie i na świecie.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-SO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenie przedmiotu to wprowadzenie socjologicznego instrumentarium badania i interpretacji świata, procesów społecznych i politycznych

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentowi narzędzi służących do:

-rozumienia i samodzielnej interpretacji podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych;

-oceny mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i większych grup społecznych;

-rozumienia zmian zachodzących w strukturach społecznych

Przedmiot wprowadza używane przez socjologię pojęcia i kategorie służące do badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w świecie społecznym z uwzględnieniem aspektów historycznych nauki (główne nurty socjologiczne) oraz współczesności (socjologia współczesna oraz przemiany społeczne we współczesnej Polsce)

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-WSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozumienie istoty politycznego charakteru stosunków międzynarodowych; opis politycznych form realizacji stosunków międzynarodowych oraz politycznego myślenia i działania.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-WNBW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia. Bezpieczeństwo wśród innych dyscyplin naukowych.

Metody i techniki badania bezpieczeństwa wewnętrznego.

Pisanie prac akademickich z bezpieczeństwa wewnętrznego.

Strona przedmiotu
2752-BW-N1-1-WNPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)