Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)

Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019) Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2018/19L
2052-BW-N1-3-MON-SD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2051-MON-PP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2051-PL-S1-2-S-APwR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się z zasadami działania administracji publicznej w Polsce,podstawowymi podziałami składającymi się na to pojęcie (m.in. administracja rządowa, administracja samorządowa, administracja zespolona i niezespolona, itp).

Zostaną omówione najważniejsze źródła prawne dotyczące działania współczesnej administracji w Polsce, zarówno powszechnie obowiązujące jak i wewnętrzne.

W trakcie zajęć student zapozna się również z pragmatyką działania urzędnika i pracownika administracji publicznej, a także samego urzędu.

Ponadto, poza najważniejszymi zagadnieniami wiążącymi się z administracją publiczną w Polsce, student będzie miał okazję zapoznać się z zasadami rządzącymi funkcjonowaniem administracji europejskiej.

Strona przedmiotu
2051-BW-S2-1-AK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach prowadzonego kursu omówione zostaną najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej. Przedstawione zostaną główne szkoły antropologiczne: od początków dziedziny (tradycja ewolucjonistyczna XIX w.), przez najważniejsze szkoły antropologiczne w. XX (amerykańska, brytyjska, francuska), po najważniejsze kwestie antropologii współczesnej, ujętej problemowo (pokrewieństwo, rodzina, organizacja społeczna, modernizacja, język, religia, rytuał oraz tożsamość jednostek)

Strona przedmiotu
2052-BW-N2-1-AK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach prowadzonego kursu omówione zostaną najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej. Przedstawione zostaną główne szkoły antropologiczne: od początków dziedziny (tradycja ewolucjonistyczna XIX w.), przez najważniejsze szkoły antropologiczne w. XX (amerykańska, brytyjska, francuska), po najważniejsze kwestie antropologii współczesnej, ujętej problemowo (pokrewieństwo, rodzina, organizacja społeczna, modernizacja, język, religia, rytuał oraz tożsamość jednostek)

Strona przedmiotu
2051-DZ-S1-2-AK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach prowadzonego kursu omówione zostaną najważniejsze koncepcje antropologii kulturowej. Przedstawione zostaną główne szkoły antropologiczne: od początków dziedziny (tradycja ewolucjonistyczna XIX w.), przez najważniejsze szkoły antropologiczne w. XX (amerykańska, brytyjska, francuska), po najważniejsze kwestie antropologii współczesnej, ujętej problemowo (pokrewieństwo, rodzina, organizacja społeczna, modernizacja, język, religia, rytuał oraz tożsamość jednostek)

Strona przedmiotu
2051-DZ-S1-3-AK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z klasycznymi kierunkami, badaczami i teoriami tej dyscypliny. Równie ważne będzie pokazanie jak antropologię można wykorzystać współcześnie do opisania świata znacznie bliższego, tego dookoła nas.

Strona przedmiotu
2052-BW-MON-AB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2052-BW-N2-1-OG-AB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2052-BW-N2-KON-BE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2051-KON-BE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem i istotą bezpieczeństwa energetycznego we współczesnym świecie. W obecnych czasach bezpieczeństwo energetyczne państwa jest jednym z najistotniejszych elementów jego bezpieczeństwa narodowego. Niezależność energetyczna państwa jest jednym z ważniejszych kryteriów służących określeniu jego pozycji międzynarodowej

Strona przedmiotu
2052-BW-N2-KON-BEn brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2052-BW-N1-KON-BEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2051-BW-S2-1-BIM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa podczas organizacji imprez masowych, a także kwestiami szczegółowymi np. liczebność służb porządkowych, wysokość ubezpieczenia OC itp.

Zajęcia odbywają się pięć tygodni pod rząd w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Strona przedmiotu
2052-BW-N2-1-BIM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa podczas organizacji imprez masowych, a także kwestiami szczegółowymi np. liczebność służb porządkowych, wysokość ubezpieczenia OC itp.

Zajęcia odbywają się w blokach - stosownie do planu zajęć na studiach niestacjonarnych.

Strona przedmiotu
2051-BW-S2-KON-BI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa informacyjnego, rozumianego jako ochrona informacji, obejmująca wszystkie formy wymiany informacji (także werbalne). A następnie przejście do zapoznania studentów w szczególności z bezpieczeństwem teleinformacyjnym i teleinformatycznym.

Strona przedmiotu
2052-BW-N2-KON-BKM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie problematyki bezpieczeństwa w wymiarze ponadpaństwowym

Strona przedmiotu
2051-BW-S2-KON-BKM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2051-KON-BPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami systemowymi wpływającymi na bezpieczeństwo porządku prawnego w Polsce. A także prowadzenie dyskusji odnośnie wybranych sytuacji, celem zastosowania zdobywanej wiedzy teoretycznej w praktyce

Strona przedmiotu
2051-BW-S2-KON-BSSM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z realiami współczesnymi Białorusi z jej celami politycznymi i uwarunkowaniami geopolitycznymi.

Strona przedmiotu
2051-DZ-S2-1-BR-BBS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z brandingu mają za zadanie przybliżyć studentom proces tworzenia, zarządzania i komunikowania marki. Na kolejnych spotkaniach będą poruszane zagadnienia kluczowe dla zrozumienia brandingu i umiejscowienia go w procesie budowania tożsamości całej organizacji.

Strona przedmiotu
2051-MON-BNW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

New brave world - dyktatury w erze cyfrowej

Wykład dotyczy zarówno analizy istniejących reżimów niedemokratycznych w społeczeństwach informatycznych, jak i możliwych scenariuszy ich rozwoju w przypadku osiągnięcia stadium dojrzałego stanu istnienia ery cyfrowej. Konieczne jest w tym przypadku najpierw skonstruowanie odpowiedniej siatki kategorii teoretycznych oraz typologii reżimów niedemokratycznych.

Strona przedmiotu
2051-KONJA-BAPBE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The main aim of the course is to get the students interested in the political systems of the United Kingdom and Australia. The course will start with introductory classes on key issues and concepts in political science. And then - in comparative perspective - we will discuss the main elements and institutions of the UK and Australian political systems. We will try to assess the similarities and differences between the two countries. The additional aim of the course is also to introduce to the students English vocabulary on political and party systems, some characteristic to Westminster systems.

Strona przedmiotu
2051-DZ-S1-2-BR-CI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia te umożliwią rozpoznanie znaczenia profesjonalnego przygotowania działań CI. Wskazane zostaną formy CI, metody oraz pozytywne i negatywne przykłady.

Strona przedmiotu
2051-DZ-S1-1-NM-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z zakresu twórczego pisania służą opanowaniu technik narracyjnych i perswazyjnych, doskonaleniu sztuki kompozycji itp. Usprawniają warsztat językowy, przyczyniając się do wzrostu kompetencji przyszłego dziennikarza, medioznawcy, analityka mediów, krytyka literackiego, publicysty, copywritera.

Strona przedmiotu
2051-SM-S2-1-BG-CB brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studentów ze znaczeniem takich pojęć jak bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo teleinformacyjne, cyberbezpieczeństwo itp;

- zapoznanie z zagrożeniami występującymi w cyberprzestrzeni zarówno na poziomie indywidualnego użytkownika, organizacji, państwa,

- zapoznanie ze statystykami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa,

- zapoznanie z dokumentami strategicznymi związanymi z cyberbezpieczeństwem,

- przedstawienie (w zarysie) metod zwiększających cyberbezpieczeństwo na poziomie użytkownika, organizacji, państwa,

- omówienie (w zarysie) działań organizacji na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym,

- przedstawienie (zasygnalizowanie) zagrożeń związanych z cyberprzestępczością na poziomie indywidualnego użytkownika, organizacji, państwa.

Strona przedmiotu
2051-BW-S2-KON-CiWM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium posłuży jako platforma do rozważań dotyczących roli i znaczenia Unii Europejskiej w świecie, ze szczególnym naciskiem na jej (aktualne i przewidywane) zdolności cywilne i wojskowe w zakresie przeprowadzania misji i operacji zagranicznych.

Strona przedmiotu
2051-BW-S2-2-COR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie wykładu omówioną pojęcia związane z czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, ich rozwojem i podstawą prawną. W dalszej części omówione są metody pracy pracy operacyjnej.

Strona przedmiotu
2052-BW-N2-2-COR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie wykładu omówioną pojęcia związane z czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, ich rozwojem i podstawą prawną. W dalszej części omówione są metody pracy pracy operacyjnej.

Strona przedmiotu
2051-PL-S1-2-DP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z problematyką doktryn politycznych XIX– XX wieku, z naciskiem na prezentację ich podłoża światopoglądowego i filozoficznego, ich koncepcje człowieka i społeczeństwa, teorie narodu, wizje państwa i propozycje ustrojowe, propozycje społeczno-ekonomiczne, pojmowanie miejsca polityki w kulturze, usytuowanie wobec doktryn konkurencyjnych, wreszcie na założenia i cele specyficzne dla danej doktryny. Unaocznienie cech stałych, składających się na „typ idealny” każdej ideologii i doktryny oraz usytuowania na osi „diady” ideowej: lewica – prawica. Prezentacja doktryn sformułowanych w okresie i w reakcji na rewolucję francuską (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm), w dobie demokratyzacji i powstania społeczeństwa masowego (nacjonalizm, chrześcijańska demokracja, anarchizm), w epoce kryzysu parlamentaryzmu i totalitaryzmu (komunizm, faszyzm, nazizm), po czasy obecne.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)