Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fakultety dla kognitywistyki I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Badań Informacji i Komunikacji)

Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fakultety dla kognitywistyki I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22L 2022/23L 2022/23Z
2401-K-MF-BNS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-EiM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie z wiedzą na temat podstawowych pojęć i problemów z

zakresu psychologii emocji i motywacji.

2. Dostarczenie wiedzy na temat specyfiki i istoty procesów emocjonalnych i motywacyjnych oraz ich wpływu na procesy poznawcze i zachowanie.

3. Zapoznanie z wiedzą na temat wybranych badań empirycznych z

zakresu emocji i motywacji.

4. Kształtowanie umiejętności wyjaśniania realnych zjawisk społecznych i psychologicznych za pomocą wiedzy naukowej z zakresu psychologii emocji i motywacji

5.Kształtowanie umiejętności dostrzegania i prawidłowego definiowania realnych przypadków wpływu procesów emocjonalnych i motywacyjnych na procesy poznawcze i zachowanie człowieka

Strona przedmiotu
2402-F-MF-ESPZ-K brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z zakresu etyki poświęcone sytuacyjnym aspektom zła moralnego, przeznaczone dla studentów różnych kierunków.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-FS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są mechanizmom reakcji stresowych i ich wpływowi na zdrowie człowieka.

Strona przedmiotu
2402-F-MF-GIPHF-K brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-JWD brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-KwC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-F-MF-FAM brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje treści z pogranicza filozofii religii, metafizyki, historii filozofii oraz mistologii (teologii mistycznej). Jednym z celów wykładu jest pokazanie przebiegającego przez historię, poczynając od greckiego antyku aż czasów najnowszych, wzajemnego przeplatania się z sobą wątków religijnych z filozoficznymi. Osią przewodnią wykładu, jest teza, formułowana za Wernerem Jaegerem, że teologia ma rodowód filozoficzny, filozofia zaś pierwotnie była teologią. Kompozycja i charakter treści wykładu mają nie tylko uargumentować tę tezę, ale roszerzyć ją na całe dzieje filozofii, oscylującej między poszukiwaniem praźródła (pratworzywa) wrzechrzeczy, metafizyką a teologią rozumianą religijnie. Zamierzeniem i przesłaniem wykładu jest wykazanie, że istnieje silny i ważny związek filozofii i mistyki oraz że nie istnieje wyłącznie mistyka religijna. Ideowymi patronami wykładu są Mistrz Jan Eckhart i Henryk Elzenberg.

Wymagane prerekwizyty: historia filozofii, wstęp do teologii.

Strona przedmiotu
0951-K-MF-MBFPM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma charakter fakultetu. Jego zadaniem jest poszerzenie wiedzy studentów na temat różnorodności metod badania funkcjonowania poznawczego człowiek, oceny trafności i rzetelności stosowanych narzędzi oraz sprawdzenia się w praktyce badawczej.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-MDWIP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-MWIDP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-MPP brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest krytyczna analiza wybranych teorii na temat powiązań między płcią a zdolnościami poznawczymi oraz między płcią a zachowaniem, sformułowanymi w neuronaukach. Dotyczy ona także sposobu przekazywania informacji na ich temat przedstawionych w specjalistycznych pracach, w pracach popularnonaukowych i mediach.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-MPUM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główny cel wykładów to zaprezentowanie przeglądu danych z literatury dotyczącej mózgowego podłoża umiejętności matematycznych, z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej oraz wyników badań eksperymentalnych (zarówno behawioralnych, jak i psychofizjologicznych).

Strona przedmiotu
2402-F-MF-OBL-W brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-OZNS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Po zakończeniu zajęć student posiada wiedzę z zakresu okulografii w stopniu umożliwiającym krytyczną analizę tekstów naukowych dotyczących tej tematyki oraz właściwego i krytycznego traktowania danych oko-ruchowych. Zna dziedziny wykorzystania okulografu w naukach społecznych. Potrafi zaplanować badania z wykorzystaniem okulografu.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-PC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-PIMJST brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-PIW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2402-OG-F-MF-PFD-W brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wpierw przedstawienie początków refleksji filozoficzno-historycznej w XVII wieku i koniecznych warunków intelektualnych (idei), które umożliwiły jej powstanie. Dalej następuje przedstawienie kolejnych, najważniejszych stanowisk na gruncie polskiej filozofii dziejów od okresu późnego oświecenia do czasów międzywojennych XX wieku.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-PK brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-PZMKAL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0951-K-MF-PPNC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają w podstawowe i klasyczne nurty w badaniach naczelnych. Zaznajamiają z najważniejszymi pojęciami i metodami badawczymi. Wskazują jakie ważne pytania filozoficzne zadano w prymatologii; zwłaszcza te dotyczące natury człowieka, męskości, kobiecości, relacji między płciami czy specyfiki seksualności.

Strona przedmiotu
2402-OG-F-MF-RMO-P brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja refleksji filozoficznej na temat zwierząt od starożytności po współczesność, przedstawienie najważniejszych stanowisk w toczącej się obecnie debacie na temat statusu i praw zwierząt

Strona przedmiotu
2402-F-MF-SP-K brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania czym jest sfera publiczna, jaką pełni rolę, jakie są jej najważniejsze instytucje, jak zmieniała się na przestrzeni dziejów, czy obecnie mamy odczynienia z jej rozpadem ?

Strona przedmiotu
2401-K-MF-SPH brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest przedstawieniu specyfiki nauk humanistycznych w ujęciu problemowym i historycznym

Strona przedmiotu
2405-S-S1-MF-SNT brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie uczestników i uczestniczki z najważniejszymi koncepcjami, teoriami i pojęciami z zakresu studiów nad nauką i technika (science and technology studies – STS), ze szczególną uwagą poświęconą nurtowi w ich obrębie zwanemu Teorią Aktora-Sieci (ANT). Będziemy się zastanawiali nad tym, co robią naukowcy i eksperci, jak działa proces tworzenia wiedzy naukowej i innowacji technologicznych, jak technologia wpływa na świat społeczny, jak kształtuje się społeczna świadomość zagrożeń związanych z postępem technologicznym.

Strona przedmiotu
0951-F-MF-TA-W brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od kilku już lat sporo, coraz więcej, mówi się publicznie, szczególnie w

mediach, zwłaszcza religijnych, o naporze ateizmu w czasach nam

współczesnych. Przy tym zwykle odmawia się ateistom najbardziej elementarnego prawa obywatelstwa w ludzkim świecie, odsądzając ich od czci i wiary. Podczas tego wykładu chciałbym razem z Państwem przyjrzeć się ateizmowi od strony filozoficznej nie tylko jako postawie, ale przede wszystkim jako doktrynie. A ponieważ ateizmów jest wiele, podobnie jak teizm nie ma jednej tylko reprezentacji, tak też spróbujemy przyjrzeć się kilku wybranym współczesnym teoriom ateistycznym, posiadającym bądź ambicję, bądź co najmniej walor filozoficzny. Przyświecała nam będzie maksyma, wywiedziona z Sartre'owskiego egzystencjalizmu, którą poddawać

będziemy notorycznej, krytycznej obserwacji, głosząca, że

prawdziwy humanizm z konieczności być musi ateizmem. Wykład ma charakter naukowy, teoretyczny i systematyzujący z elementami polemicznymi.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-UJMP brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcja umysłu predykcyjnego (tzw. przetwarzanie lub kodowanie predykcyjne) opiera się na tezie, że percepcja, procesy uwagowe oraz kontrola działania służą unikaniu zaskoczenia. „Zaskoczenie” jest technicznie definiowane jako redukcja błędu predykcyjnego, to jest rozbieżności pomiędzy sygnałem zmysłowym dochodzącym ze środowiska a wewnętrznie wygenerowanymi przez system poznawczy przewidywaniami. Teoria ta w ciągu kilku ostatnich lat przeobraziła krajobraz teoretyczny nauk o poznaniu. Przetwarzanie predykcyjne stanowi punkt wyjścia dla modeli wyjaśniających (w zamierzeniu) różne zjawiska poznawcze, m.in. świadomość, marzenia senne, urojenia i stany psychotyczne, percepcję czasu czy emocje. Celem kursu jest wprowadzenie studentów w koncepcję przetwarzania predykcyjnego.

Strona przedmiotu
2402-F-MF-ZIC-K brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z zakresu filozofii zła oraz filozofii cierpienia, dające okazję do dyskusji na temat tytułowych zagadnień.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)