Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Socjologii

Jednostka: Instytut Socjologii Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18 - Rok akademicki 2017/18
2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19 - Rok akademicki 2018/19
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19 2018/19Z 2018/19L 2019/20 2019/20Z 2019/20L 2020/21 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L
2405-S-S2-1-AŚL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-S2-1-ADJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu analizy danych jakościowych. Zapoznanie z zapleczem teoretycznym oraz przećwiczenie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności.

Strona przedmiotu
2405-S-S2-2-ADJWK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-S2-2-HR-ARPZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest analiza podstawowych wskaźników i procesów zachodzących na rynku pracy oraz w kwestii zatrudnienia. Zajęcia mają charakter warsztatowy. W oparciu o najnowsze dane statystyczne dotyczące wskaźników bezrobocia, zatrudnienia i jego form, analizowane będą procesy zachodzące współcześnie na europejskim i polskim rynku pracy. Uwzględniona zostanie także specyfika poszczególnych zbiorowości społecznych, wyodrębnianych ze względu na płeć, wiek, wykształcenie czy sektor zatrudnienia.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-AS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-M-S1-APM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest obszernym wprowadzeniem do teorii komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem opisu teoretycznego oraz implementacji praktycznej sztuki argumentacji, perswazji i manipulacji. Na zajęciach główny akcent będzie położony na podlegające strukturalnemu opisowi aspekty tych technik obecne w wymiarze konwersacyjnym.

Strona przedmiotu
2405-S-S2-2-BS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-S2-CAQDAS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-DM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-S2-SP-HR-DFPZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w obszar socjologii pracy przez przyglądanie się funkcjonowaniu oraz modelom pracy w organizacjach na przestrzeni ostatnich lat oraz w perspektywie wielokulturowości. Zajmiemy się prześledzeniem zmian, takich jak przejście od zatrudnienia tradycyjnego do modeli bardziej elastycznych, oraz zależności między kulturą a pochodzeniem organizacji. Przedstawione zostaną również refleksje współczesnych socjologów (Castellsa, Becka czy Ingleharta) nad zmianami na polu pracy i ich konsekwencjami dla kondycji jednostki. Poznanie uwarunkowań zarządzania organizacjami służyć ma przybliżeniu pola dylematów, na jakie napotkać może badacz pracowników/zasobów ludzkich.

Strona przedmiotu
2405-S-3-S1-DSIP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium wprowadza – z jednej strony – w podstawowe socjologiczne teorie młodzieży, z drugiej zaś w socjologiczne diagnozy dotyczące roli młodego pokolenia w społeczeństwie i kulturze. Młodzi (młodzi dorośli i młodzież) są tu traktowani jako szczególna kategoria socjologiczna, której kondycja, sytuacja, dążenia życiowe sygnalizują szersze napięcia i problemy systemu społecznego. Jakie jest dzisiejsze młode pokolenie: co ceni, do czego dąży, jak czuje się we współczesnym świecie i we własnym kraju? Co oznacza życie w ponowoczesnym świecie i w społeczeństwie, które z punktu widzenia młodych (ich potrzeb, wartości) jest dalece niedoskonałe? Jakie mogą być społeczne i polityczne konsekwencje sytuacji młodego pokolenia, które – w polskich realiach – ma problem z uzyskaniem pracy, samodzielnego mieszkania, stabilizacją życia osobistego, a w ostatnim czasie z respektowaniem przez państwo praw, które uważaja za podstawowe.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-EZP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, zasadami funkcjonowania podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, państwa), a także z przebiegiem procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki.

Strona przedmiotu
2405-S-3-S1-ESS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 50 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents basic concepts of social sciences (sociology specifically) in the context of English as lingua franca of science.

Strona przedmiotu
2405-M-3-EMiZP-W-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-M-S1-ER brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-M-2-ES-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-S-S2-EPS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-M-1-FK-W-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-M-1-TIK-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-M-S1-GS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony grom cyfrowym jako medium. W czasie kursu omówione zostaną cechy charakterystyczne gier cyfrowych, różne gatunki, problematyka relacji i proporcji między historią opowiadaną w grze a elementami czysto ludycznymi, oraz cechy gier, które wyróżniają to medium i jego teksty na tle innych mediów.

Strona przedmiotu
2405-M-1-HKM-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie związków pomiędzy teraźniejszością, a przeszłością komunikacji poprzez włączenie perspektywy historycznej do badań nad mediami. Te ostatnie rozumiane są jako kompleksowe, zinstytucjonalizowane systemy przekazu, zorganizowane wokół kanałów komunikacyjnych o specyficznej wydajności.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-HN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie wybranych zagadnień z zakresu historii Polski i powszechnej XX i XX wieku.

Strona przedmiotu
0903-S-S1-HS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi wizjami rzeczywistości społecznej, tworzonymi od starożytności do pierwszej ćwierci XX wieku. Słuchacz winien postrzegać rozwój idei jako reakcję na aktualną sytuacje świata (ujęcie kontekstualne) oraz poznać podstawowe składowe tych idei, w tym szczególnie rozwój pojęcia człowiek jako istoty społecznej (geneza towarzyskości), kształtowanie się koncepcji współżycia społecznego (więzi społecznej), wizji ładu społecznego (struktury społecznej), źródeł zmiany społecznej oraz sposobów poznania rzeczywistości. Opanowaniu "Historii socjologii" sprzyja równoległe bądź wcześniejsze studiowanie przedmiotu "Filozofia".

Strona przedmiotu
2405-S-S2-2-HRGR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją Human Resources Management i realizowanymi w jej ramach procesami i instrumentami

Strona przedmiotu
2405-S-S2-1-IID brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-M-S1-INPB brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Netnografia to metoda badawcza wywodząca się z etnografii; wirtualne badania terenowe.

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej.

Strona przedmiotu
2405-M-3-IKWPI-L-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2405-M-S1-3-JF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie przez studentów zaawansowanej wiedzy na temat jednego z najważniejszych obszarów kultury wizualnej – fotografii i jej języka, zarówno w aspekcie historyczno-teoretycznym, jak i badawczym oraz praktycznym, dzięki czemu wzrosną ich kompetencje na polu alfabetyzmu wizualnego – umiejętności odczytywania, interpretacji i produkowania komunikatów wizualnych. W ramach zajęć studenci będą zdobywać przydatne umiejętności związane z wykonywaniem i posługiwaniem się obrazami fotograficznym, zaznajamiając się równocześnie z dorobkiem klasyków fotografii, najważniejszymi koncepcjami poświęconymi krytyce fotografii i nowoczesną wizualną metodologią nauk społecznych.

Strona przedmiotu
2405-S-1-S1-KTS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie kursantów z klasycznymi pojęciami socjologicznymi tj. społeczeństwo, klasa społeczna czy interakcja. Kanon klasycznej wiedzy jest w tym przypadku traktowany jako "kamieniołom" dobrych pomysłów, które mają służyć lepszemu zrozumieniu zjawisk społecznych.

Strona przedmiotu
2405-M-3-S1-KUM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)