Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
2525-s1ETN1L-EP-E2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień dotyczących etnologii Polski. Wykłady obejmować będą wiedzę z zakresu kultury społecznej i duchowej XIX-wiecznej wsi. Zrozumienie symboliki ludowej i tradycyjnego światopoglądu umożliwi zrozumienie współczesnej kultury.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1L-FMT
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć będzie folklor tradycyjny (kultury ludowej w Polsce oraz/lub wybranych kultur społeczności pozaeuropejskich) w kontekście twórczości słownej i taneczno-muzycznnej oraz ich przeobrażenia.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1L-KS-E
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżanie wiedzy na temat kultury europejskiej, kształtowania się jej mozaiki etnicznej, społecznej, językowej, religijnej.

Zapoznanie się z problemem kulturowego kształtowania się Europy w starożytności i w średniowieczu z uwzględnieniem rozbieżności granic kulturowych i geograficznych europejskości. Studia nad życiem: społeczno-kulturowym, gospodarczym i religijnym. Kształtowanie się idei europejskiej, rola chrześcijaństwa w jednoczeniu się Europy, grupy języków europejskich, historia wędrówek ludów, powstawanie i rozwój prądów intelektualnych, formowanie się warstw społecznych i zmiany w ich obrębie, powstawanie państw, itd.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1L-OWI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 5 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami związanymi z prawem autorski i ochroną praw osobistych i majątkowych twórców. Poruszone będą też wybrane aspekty dozwolonego użytku chronionych utworów oraz licencje Creative Commons.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1L-PSLN
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące twórczości artystycznej zwanej sztuką ludową i nieprofesjonalną. Dotyczą zarówno tradycyjnej twórczości wsi przełomu XIX i XX wieku jak współczesnej twórczości nieprofesjonalnej, amatorskiej i kompensacyjnej.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1L-TIMBE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Zajęcia terenowe - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do technik badawczych stosowanych w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem technik prowadzenia etnologicznych/antropologicznych badań terenowych, analizy ich wyników i przedstawiania rezultatów.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1L-WAH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostanie przybliżona oraz omówiona problematyka rozwoju i obszaru badawczego antropologii historii. Studenci zostaną zapoznani z antropologicznymi studiami nad przeszłością oraz jej funkcjonowaniem we współczesności.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1L-WE/AK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2525-s1ETN1L-ZWA-A/P
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z problematyką animacji kultury, definicjami z nią związanymi oraz przede wszystkim nauczenie umiejętności praktycznych związanych z przygotowaniem i realizacją etnologicznych projektów animacyjnych przeznaczonych dla społeczności lokalnych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)