Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Moduły do wyboru - II rok, lingwistyka praktyczna i copywriting, semestr zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z 2024/25Z
2502-s1LPC2Z-KM-ETN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem rozważań w trakcie zajęć są wybrane zagadnienia z etnolingwistyki - działu językoznawstwa zewnętrznego zajmującego się badaniem i opisem związków języka i kultury. Studenci poznają przedmiot badań i problemy badawcze etnolingwistyki, związki języka i kultury oraz analizują wybrane przykłady leksykalnych i gramatycznych wykładników odrębności kulturowej grup etnicznych i językowych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-RC-ER
Etyka reklamy (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-MPR-GSZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC2L-MPR-JKM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KP-JKO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na to, że sposób użycia języka przez daną osobę wpływa na sposób postrzegania jej przez otoczenie. Studenci zyskają wiedzę i umiejętności pomocne w takim kształtowaniu swoich wypowiedzi (zarówno spontanicznych, jak i przygotowywanych wcześniej, zaplanowanych), by mogły być one skutecznym elementem kształtowania wizerunku.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KP-LPPI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku lingwistyki praktycznej i copywrintingu. Należą do modułu specjalizacyjnego "Komunikacja publiczna". Ich zadaniem jest zapoznanie studentów z podstawami gromadzenia, przetwarzania i opracowywania informacji przy pomocy narzędzi informatycznych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-RC-ORDH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są dwa podstawowe zagadnienia zawarte w jego nazwie oraz problemy przez nie implikowane. Zagadnieniem pierwszym jest retoryka. Zostaną omówione jej klasyczne definicje i rozumienia, rozwój oraz stan aktualny, a także pojęcie manipulacji z retoryką często wiązane. Zagadnieniem drugim jest hipertekst w ramach wykładu pojęty jako punkt dojścia. Żeby bowiem odpowiednio zrozumieć sens tego pojęcia, należy się cofnąć do samych początków kultury, w której panowała oralność i przejść drogę od oralności do piśmienności oraz drukowalności. Hipertektualność zostanie omówiona podczas około czterech wykładów, podczas których zaproponowane zostaną definicje i teorie oraz przykłady najbardziej znanych i znaczących powieści hipertekstowych. Zamknięciem wykładu będzie omówienie literackich form poza-hipertekstowych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KM-PJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z podstawami polityki językowej, rozumianej jako wszelkie działania na rzecz popularyzowania wiedzy językowej i traktowanie języka jako dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KP-PJ
Polityka językowa (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KP-RIKT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kształcenie zaawansowanych umiejętności językowych. Szczególny nacisk zostanie położony na:

a) wdrożeniu studentów do pracy nad tekstami użytkowymi współczesnej polszczyzny poprzez doskonalenie umiejętności analizowania i samodzielnego tworzenia wypowiedzi zróżnicowanych stylistycznie i gatunkowo, pisemnych i ustnych;

b) wdrożenie do pracy redakcyjnej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-RC-R-T brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia warsztatowe, w tym ewentualne zdalne, z reklamy służą zapoznaniu studentów ze sposobami opracowywania i tworzenia reklam w zależności od medium i grupy docelowej, do której trafić ma dany przekaz. Reklama wprowadza zagadnienia istotnych dla umiejętnego i skutecznego tworzenia tekstów reklamowych – od haseł, poprzez scenariusze spotów radiowych i telewizyjnych, aż po teksty przeznaczone do mediów społecznościowych. Zajęcia są poświęcone zarówno aspektowi pisarskiemu pracy copywritera, jak i sferze koncepcyjnej, kluczowej dla opracowania pomysłów kampanii czy nietypowych działań reklamowych. Cykl zajęć w wymiarze 30 godzin przedstawia spektrum zagadnień, z którymi spotyka się copywriter (concept writer lub content designer) w codziennej pracy w agencji reklamowej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KM-WDJZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi związków języka (i lingwistyki) ze zjawiskami pozajęzykowymi, będącymi przedmiotem badań takich subdyscyplin językoznawstwa i nauk pokrewnych jak: socjolingwistyka i socjologia języka, psycholingwistyka, pragmalingwistyka, ekolingwistyka, glottodydaktyka i in.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-MPR-WDR
Wstęp do regionalistyki (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-RC-ZSS
Zaawansowane strategie SEO (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-RC-ZIWI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć student zdobywa zaawansowaną wiedzę na temat zróżnicowania źródeł informacji, ich statusu, metod analizy i problemów zawiązanych z ich wykorzystywaniem w różnych sytuacjach. Student poznaje także praktyczne sposoby i narzędzia służące do wyszukiwania informacji w środowisku cyfrowym.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)