Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty kierunkowe - 11 - filologia polska s2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z 2024/25Z
2506-s2POL1Z-AL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia literatury traktuje dzieło literackie jako zapis doświadczeń człowieka i świadectwo jego obrazu. Antropologia literatury to nowy obszar badań literackich, który czerpie narzędzia badawcze z antropologii kultury. Studia postkolonialne, gender studies, queer theory i inne propozycje odczytań utworów literackich wprowadzają do rozważań literaturoznawczych wybrane zjawiska antropologiczne. Antropologia literatury stanowi przykład odwrotu od strukturalno-fenomenologicznego literaturoznawstwa, kładącego w swojej refleksji nacisk na stronę formalną dzieła: poziom językowo-stylistyczny, kompozycja, konwencja, gatunek, rodzaj. Antropologia literatury kładzie nacisk na praktykę lektury jako świadectwa podmiotu doświadczenia.

Strona przedmiotu
2506-s2POL1Z-MBJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wprowadzenie do metodologii ogólnej nauk (w zakresie niezbędnym do rozumienia metodologii językoznawstwa) oraz metodologię językoznawstwa (ujętego globalnie).

Strona przedmiotu
2506-s2POL1Z-MBL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metodologia badań literackich ma uposażyć studentów w wiedzę niezbędną do dokonania odpowiednio sfunkcjonalizowanej analizy i interpretacji utworów literackich. Dzieło literackie jest zatem ujmowane z perspektywy epistemologicznej, a interpretacja dzieła literackiego, jako wymierny efekt jego poznania, postrzegana jest przez pryzmat metody i celu podjętych czynności poznawczych.

Strona przedmiotu
2506-s2POL1Z-NM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studentom zostaną przybliżone sposoby i warunki funkcjonowania nowych mediów we współczesnej kulturze. W szczególności uwypuklone będą zagadnienia związane z redefinicją tożsamości i prywatności za sprawą przemiany w cywilizację multimedialną oraz wpływu wymienionych zjawisk na praktyczny wymiar aktywności człowieka, między innymi kwestię podatności na działania marketingowe, polityczne w realności Internetu. Przedmiotem rozważań będzie również zmiana sposobu komunikowania się i funkcjonowania tradycyjnych tekstów kultury: sztuki plastyczne, muzyka, literatura.

Strona przedmiotu
2506-s2POL1Z-PJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z pragmatyki językowej podzielone są na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. Głównym celem bloku teoretycznego jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami pragmatyki językoznawczej. Zakres bloku praktycznego ustala prowadzący każdorazowo dla zajęć w cyklu.

Strona przedmiotu
2506-s2POL1Z-SEM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przygotowanie do pisania pracy magisterskiej i opiekę nad procesem jej powstawania.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)