Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

_Biologia-plan studiów 1 rok 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych)

Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: _Biologia-plan studiów 1 rok 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z 2024/25Z
2600-BMKBIOL-1-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: zaliczenie biologii komórki, biochemii i genetyki

Na wykładzie student zdobywa wiedzę o (1) Nowoczesnych metodach badawczych biologii molekularnej komórki, (2) Przestrzennej organizacji ekspresji genetycznej w komórkach i tkankach. (3) Modyfikacjach potranslacyjnych białek i metodach ich detekcji. (4) Metodach badań oddziaływań białko-białko w systemach bezkomórkowych

Na ćwiczeniach student (1) poznaje i praktycznie stosuje najnowsze techniki detekcji kwasów nukleinowych, białek i innych makromolekuł w komórce (2) zapoznaje się z różnymi technikami detekcji makromolekuł w komórkach utrwalonych i żywych. (3) przeprowadza analizę elementów obrony antyoksydacyjnej komórki (aktywność katalazy, stężenie nadtlenku wodoru). (4) wykonuje detekcję modyfikacji potranslacyjnych białek metodą Dot-blot/Western blot

Strona przedmiotu
2600-HBBIOL-1-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie dyskutujemy następujące zagadnienia

Wykład:

Historia poznania świat

Starożytne i średniowieczne koncepcje historii naturalis

Nowoczesne koncepcji

Historia metodyki biologicznych

Ewolucja jaki wiodący paradygmat biologii

Ważne odkrycie poszczególnych dyscyplin biologicznych

Strona przedmiotu
2600-MNBIOL-1-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi doktrynami, teoriami i pojęciami współczesnej filozofii nauki i metodologii nauk przyrodniczych.

Strona przedmiotu
2600-MSBIOL-1-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zawiera wiadomości dotyczące mikrobiologii środowiskowej. Przedstawia współczesną ocenę różnorodności mikroorganizmów w

glebie, wodzie, ściekach i powietrzu, zachodzące procesy mikrobiologiczne oraz oddziaływania pomiędzy mikroorganizmami.

Przedstawione zostaną wymagania odnośnie nadzoru mikrobiologicznego nad jakością wody i ścieków. Omówione zostaną rozporządzenia oraz normy obowiązujące w zakresie badania wody i ścieków.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny, a dobór ćwiczeń ma dać studentowi podstawy do wykonywania niezbędnych analiz w przyszłej

pracy w laboratorium mikrobiologii środowiskowej.

Strona przedmiotu
2600-OMGBIOL-1-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest wyjaśnienie pojęcia modyfikacji genetycznych komórek roślinnych i zwierzęcych, mikroorganizmów oraz całych organizmów. Wykłady umożliwiają studentom zapoznanie się ze sposobami transformacji, kolejnymi jej etapami oraz problemami, które im towarzyszą. Przedstawione zostaną także możliwości wykorzystania organizmów modyfikowanych genetycznie w rolnictwie, przemyśle, medycynie i diagnostyce.

Strona przedmiotu
2600-PRZBIOL-1-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach realizacji przedmiotu "Parazytologia" studenci poznają bliżej eukariotyczne organizmy pasożytnicze spośród Protista i Animalia wchodzące w długotrwałe interakcje z żywicielem.

Strona przedmiotu
2600-SPBIOL-1-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-ZMBIOL-1-S2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu nauczenie studentów korzystania z podstawowych narzędzi bioinformatycznych umozliwiających analizy przydatne w biologii środowiskowej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)