Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

_Biologia-plan studiów 2 rok 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych)

Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: _Biologia-plan studiów 2 rok 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L 2024/25 2024/25Z 2024/25L
2600-BCHEBIOL-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu dotyczą budowy, właściwości i funkcji podstawowych związków budujących komórkę (białka, węglowodany, kwasy nukleinowe, lipidy) oraz najważniejszych szlaków metabolizmu podstawowego i procesów przetwarzania energii chemicznej w komórce.

Strona przedmiotu
2600-BKOMBIOL-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach student zdobywa wiedzę o (1) strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, (2) molekularnym przebiegu i przestrzennej lokalizacji podstawowych procesów życiowych na poziomie komórkowym, (3) organizacji, funkcjonowaniu i regulacji aparatu genetycznego komórek Eukariota (4) mechanizmach uczestniczących w przebiegu cyklu życiowegoi śmierci komórki. Poznaje komórkę jako podstawowy układ aktywności biologicznej, który stanowi wysoce złożoną i doskonale zintegrowaną jednostkę struktury, funkcji i reprodukcji oraz zapoznaje się z podstawowymi technikami stosowanymi w badaniach biologii komórki.

Strona przedmiotu
2600-FROBIOL-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest przedstawienie procesów fizjologicznych zachodzących w trakcie ontogenezy rośliny oraz mechanizmów zaangażowanych w relacje rośliny ze środowiskiem abiotycznym i biotycznym. Wykładane treści ujmowane są w sposób integralny, uwzględniając wszystkie poziomy organizacji organizmu roślinnego, od poziomu molekularnego po poziom organizmalny.

Celem ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności w zakresie stosowania technik badanie podstawowych procesów fizjologicznych organizmu roślinnego.

Strona przedmiotu
2600-FZBIOL-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami funkcjonowania organizmu zwierzęcego, na poziomie komórkowym, jak i narządowym. Szczególne ważne jest poznanie regulacji wewnątrzustrojowych, które pozwalają na integracyjne funkcjonowanie organizmu jako całości.

Strona przedmiotu
2600-GENBIOL-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi działami genetyki oraz podstawowymi pojęciami genetycznymi. Student zapoznaje się z poprawnym zapisem genetycznym, sposobem interpretacji wyników krzyżówek genetycznych oraz rodowodów.Poznaje zasady dziedziczenia w populacjach.

Strona przedmiotu
2600-MNBIOL-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z praktyczną stroną metodologii badań naukowych oraz silnego wnioskowania.

Strona przedmiotu
2600-MIKBIOL-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści nauczania dotyczą drobnoustrojów (głównie bakterii), które omawiane są na wszystkich poziomach ich organizacji: cytologicznym,

molekularnym, populacyjnym oraz we wszystkich przejawach funkcjonalnych: metabolizm, wzrost, zmienność, dziedziczność.

Strona przedmiotu
2600-KBIOL-MP-SX brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami analiz stosowanych w przemysłowych laboratoriach mikrobiologicznych. Szczególną uwagę kieruje się na analizę czystości mikrobiologicznej mediów produkcyjnych oraz produktów przemysłu spożywczego i kosmetycznego.

Strona przedmiotu
2600-OBBIOL-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci zostaną zapoznani bazami danych zawierających informacje o funkcjonalnych cechach roślin m.in. LEDA i BioFlor oraz TRY, bazach dotyczących gatunków roślin eHaloph i Seed oraz największą w Europie bazą danych o roślinności (danych fitosocjologicznych) EVA. Studenci zapoznają się z Basic Local Alignment Search Tool (BLAST), z bazami PlantCARE i PlantPan2.0 dotyczącymi analizy promotorów oraz poznają programy CLUSTAL i GeneDoc oraz bazy danych PROSITE, PDB do analizy sekwencji o strukturze przestrzennej białek.

Strona przedmiotu
2600-KBIOL-PS-SX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego stosowania podstawowych metod diagnostycznych w parazytologii.

Strona przedmiotu
2600-PBMBIOL-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot podstawy biologii molekularnej ma na celu zapoznanie studenta z budową genomów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych (genomy jądrowe i organellowe). Program wykładów obejmuje zagadnienia wyjaśniające jak funkcjonują genomy poprzez regulacje aktywności genomu i drogi jego ewolucji.

Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w biologii molekularnej i diagnostyce genetycznej.

Strona przedmiotu
2600-PPRBIOL-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student: potrafi zainstalować program R i przeprowadzać podstawowe obliczenia matematyczne i statystyczne za pomocą podstawowych komend;

wyszukuje potrzebne pakiety, instaluje je, automatycznie aktualizuje i korzysta z nich w celu realizacji własnych projektów.

Strona przedmiotu
2600-KBIOL-ZW-SX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy, którzy zaliczą kurs otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które jest niezbędne do uzyskania wyznaczenia dla osoby uczestniczącej i wykonującej procedury z wykorzystaniem zwierząt oraz dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi.

Szkolenie dla osób uczestniczących i wykonujących procedury z wykorzystaniem zwierząt oraz osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi daje uprawnienia do uczestniczenia w doświadczeniach prowadzonych na zwierzętach oraz do sprawowania opieki nad nimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cykl wykładów i ćwiczeń obejmuje obowiązujące przepisy krajowe w zakresie pozyskiwania i hodowli zwierząt, opieki nad zwierzętami i wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

Strona przedmiotu
2600-KBIOL-GMO-SX brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i zajęcia laboratoryjne umożliwią studentom zapoznanie się z organizacją laboratorium o klasie bezpieczeństwa I, II i III, w którym możliwa jest praca z GMM i/lub GMO. Uzyskają wiedzę dotyczącą wymagań sprzętowych danej grupy laboratoriów. Poruszone zostaną również aspekty dotyczące przechowywania próbek, procedur jakie obowiązują podczas utylizacji materiału modyfikowanego genetycznie. Studenci zostaną zapoznani z przepisami BHP i sanitarnymi, które są konieczne aby takie laboratorium uzyskało pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)