Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

_Weterynaria-plan studiów 1 rok sj (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych)

Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: _Weterynaria-plan studiów 1 rok sj
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
7100-AGR-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu Agronomia realizowane będą treści dotyczące: agroekosystemu jako antropogenicznego układu przyrodniczego; systemów uprawy roli oraz zabiegów uprawowych; znaczenie gospodarczego roślin uprawnych; postępu biologicznego i kierunków hodowli; mechanizmów odporności roślin na czynniki środowiskowe; znaczenia mikroorganizmów w uprawach; przydatności roślin w żywieniu różnych grup zwierząt.

Strona przedmiotu
7100-AZW1-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas nauki w ramach przedmiotu Anatomia zwierząt student zostanie zapoznany z prawidłową budową makroskopową organizmu zwierząt domowych, zdobędzie umiejętność opisu i identyfikacji gatunkowej poszczególnych narządów, zostanie przedstawione polskie i łacińskie mianownictwo anatomiczne. Stanowi to podstawę do studiowania anatomii porównawczej, anatomii topograficznej z elementami anatomii klinicznej, histologii, fizjologii, diagnostyki klinicznej, wszystkich zabiegowych przedmiotów klinicznych, patomorfologii.

Strona przedmiotu
7100-AZW2-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas nauki w ramach przedmiotu Anatomia zwierząt student zostanie zapoznany z prawidłową budową makroskopową organizmów zwierząt domowych. Zdobędzie umiejętność opisu i identyfikacji gatunkowej poszczególnych narządów. Zostanie przedstawione polskie i łacińskie mianownictwo anatomiczne. Ponadto student powinien opanować zdolność posługiwania się skalpelem i pęsetą. Stanowi to podstawę do studiowania anatomii porównawczej, anatomii topograficznej z elementami anatomii klinicznej, histologii, fizjologii, diagnostyki klinicznej, wszystkich zabiegowych przedmiotów klinicznych, anatomii patologicznej, przedmiotów związanych chowem i hodowlą zwierząt oraz z higieną zwierząt rzeźnych.

Strona przedmiotu
7100-BCH1-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą, podstawowymi właściwościami i funkcją związków chemicznych występujących w organizmie zwierzęcym (aminokwasów, białek, węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, porfiryn i witamin), a także zapoznanie z jakościowymi i ilościowymi metodami analiz biochemicznych.

Strona przedmiotu
7100-BIOE-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem, genezą a także strukturą bioetyki, w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej. Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi

33

mierzy się współczesna myśl bioetyczna, na tle współtworzących ją nauk ścisłych oraz nauk stosowanych. Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce, takich jak (przykładowo) ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty i znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja bazowych zasad bioetycznych i teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania dylematów etycznych.

Strona przedmiotu
7100-BIOL-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w przyrodzie ożywionej; wyrównanie i rozszerzenie wiedzy biologicznej w zakresie koncepcji ewolucji organizmu i jego czynności życiowych; budowa różnych struktur organizmów zwierzęcych w nawiązaniu do ich funkcji; zrozumienie zależności miedzy strukturą a funkcją na poziomie komórki i tkanek; zdobycie podstawowych wiadomości o przebiegu wybranych procesów fizjologicznych.

Strona przedmiotu
7100-BK-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z: ultrastrukturą komórki zwierzęcej, procesami zachodzącymi w komórce, budową oraz znaczeniem receptorów błonowych i wewnątrzkomórkowych, a także ich udziałem w zapewnieniu sprawności czynnościowej organizmu, sygnalizacją międzykomórkową i wewnątrzkomórkową, a także jej znaczeniem dla integracji organizmu, znaczeniem komórek macierzystych.

Strona przedmiotu
7100-BST-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają zagadnienia z zakresu statystyki matematycznej głównie w kontekście dokumentowania wyników badań oraz przeprowadzania analizy danych empirycznych w postaci testów statystycznych różnych typów oraz analizy uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
7100-CHEM-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Utrwalenie podstaw chemii niezbędnych do zrozumienia podstawowych procesów biologicznych; zapoznanie się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym stosowanym w chemii analitycznej; nabycie umiejętności samodzielnego planowania i wykonywania analiz chemicznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza weterynarii; zdobycie umiejętności interpretacji wyników eksperymentalnych i ich krytycznej oceny.

Strona przedmiotu
7100-CHH-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z teoretycznymi założeniami chowu i hodowli zwierząt, pochodzeniem i znaczeniem gospodarczym zwierząt, typami użytkowymi oraz rasami zwierząt, budową i pokrojem zwierząt, podstawowymi zasadami żywienia oraz wybranymi metodami pracy hodowlanej.

Strona przedmiotu
7100-HST1-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze strukturą histologiczną podstawowych układów anatomicznych (płciowego męskiego i żeńskiego), etapami ich rozwoju oraz zróżnicowaniem narządów i tkanek wynikającym z różnorodności pełnionych funkcji, a także opanowanie umiejętności rozpoznawania mikroskopowej struktury narządów.

Strona przedmiotu
7100-HWD-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią wykładów jest historia kształtowania się zawodu lekarza weterynarii oraz rozwój weterynarii, jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Omówione będą zmiany poglądów ludzi na temat powstawania i leczenia chorób mające miejsce na przestrzeni dziejów.

Strona przedmiotu
7100-MK1-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawową wiedzą z morfologii i fizjologii mikroorganizmów z uwzględnieniem ich mechanizmów chorobotwórczego działania. Zajęcia umożliwiają również poznanie podstawowych technik mikrobiologicznych stosowanych w laboratoriach analitycznych.

Strona przedmiotu
7100-OS-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z ogólną wiedzą związaną z zanieczyszczeniem i z ochroną środowiska; wskazanie wpływu działalności człowieka na degradację środowiska; zapoznanie z działaniami proekologicznymi podejmowanymi na skalę globalną i lokalną; wskazanie naturalnych źródeł skażenia, ich skutków w odniesieniu do wody, powietrza i gleby oraz oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt. Studenci poznają skutki zanieczyszczenia środowiska na proces produkcji żywności. Wprowadzone zostają również podstawy wiedzy z zakresu ochrony gatunkowej, organizacji i struktur administracyjnych zajmujących się dzikimi zwierzętami.

Przedstawione zostaną rodzaje antropogenicznego oddziaływania na zwierzęta.

Strona przedmiotu
7100-F-OZW-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizowania tego przedmiotu student zdobędzie wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z obchodzeniem się ze zwierzętami podczas przeprowadzania doświadczeń do celów naukowych lub edukacyjnych. Program przedmiotu odpowiada minimalnym wymaganiom szkolenia dla osób uczestniczących w realizacji procedur, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.

Strona przedmiotu
7100-TI-1-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wyposaża studentów w umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem komputera osobistego. Przedmiot przygotowuje studentów do samodzielnego opracowywania rezultatów badań i pomiarów, które będą wykonywane na zajęciach laboratoryjnych z innych przedmiotów. Uczy także zarządzania systemem operacyjnym komputera osobistego i jego ochrony, tworzenia i zarządzania bazami danych oraz korzystania z baz danych literaturowych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)