Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L 2024/25 2024/25Z 2024/25L
7100-AUW-5-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prezentowanych treści jest nauczenie studentów zasad postępowania kontrolnego, administracyjnego i egzekucyjnego w działalności organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz w pracy lekarza weterynarii wolnej praktyki. W przypadku wolnego zawodu lekarza weterynarii nacisk kładziony jest na obowiązki lekarza weterynarii w zakresie ochrony zdrowia publicznego oraz ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Strona przedmiotu
2600-ATCH-GC-1-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi, a w szczególności z zaawansowanymi metodami analizy dużych zbiorów danych pochodzących z wielu źródeł w celu opisu wyników badań i formułowania wniosków niezbędnych do przygotowania rzetelnych ekspertyz w ochronie środowiska.

Strona przedmiotu
2600-BS-ATBIOL-2-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to advanced methods and applications of environmental data analysis and research planning

Strona przedmiotu
7100-AGR-1-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu Agronomia realizowane będą treści dotyczące: agroekosystemu jako antropogenicznego układu przyrodniczego; systemów uprawy roli oraz zabiegów uprawowych; znaczenie gospodarczego roślin uprawnych; postępu biologicznego i kierunków hodowli; mechanizmów odporności roślin na czynniki środowiskowe; znaczenia mikroorganizmów w uprawach; przydatności roślin w żywieniu różnych grup zwierząt.

Strona przedmiotu
2600-SIW-AF-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń.

Wykład porusza zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem wrodzonego i nabytego układu odpornościowego, fizjologią procesu zapalnego, nadwrażliwością immunologiczną oraz głównym układem zgodności tkankowej oraz wpływem wysiłku fizycznego na odpowiedź immunologiczną.

Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia związaną z wykorzystaniem interakcji antygen-przeciwciało w diagnostyce (m.in. wykonywanej u sportowców) i badaniach laboratoryjnych: oznaczanie grup krwi w układzie AB0 i Rh, test Coombsa, oznaczanie antygenów w materialnym biologicznym za pomocą testu immunoenzymatycznego ELISA. Dodatkowo, w trakcie ćwiczeń studenci zapoznają się z metodami izolacji frakcji komórek immunologicznych oraz technikami prowadzenia hodowli komórkowych.

Strona przedmiotu
2600-SIW-AFO-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-SIW-AS-1-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badminton- nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych odbioru lotki z forhendu, bekhendu, gry szkolne, pojedyńcze i deblowe również w formie współzawodnictwa.

Pływanie-nauka i doskonalenie umiejętności pływackich.

Nordic walking-jest to łatwy i szybki sposób do nauczenia maszerowania z kijkami z pracą rąk. Można tę formę ruchu ćwiczyć bez względu na pogodę czy porę roku

Wspinaczka-wprowadzenie w świat wspinaczki sportowej, poprzez naukę poruszania się po sztucznym obiekcie (ściana wspinaczkowa) wraz z zasadami posługiwania się sprzętem alpinistycznym.

Strona przedmiotu
2600-SIW-AS2-1-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Badminton- nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności technicznych odbioru lotki z forhendu, bekhendu, gry szkolne, pojedyńcze i deblowe również w formie współzawodnictwa.

Pływanie-nauka i doskonalenie umiejętności pływackich.

Nordic walking-jest to łatwy i szybki sposób do nauczenia maszerowania z kijkami z pracą rąk. Można tę formę ruchu ćwiczyć bez względu na pogodę czy porę roku

Wspinaczka-wprowadzenie w świat wspinaczki sportowej, poprzez naukę poruszania się po sztucznym obiekcie (ściana wspinaczkowa) wraz z zasadami posługiwania się sprzętem alpinistycznym.

Strona przedmiotu
2600-K4-AA-BIOT brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy na temat wpływu oddziaływań pomiędzy roślinami i wybranymi innymi organizmami występującymi w ekosystemach oraz wpływu takich oddziaływań na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin uprawnych

Strona przedmiotu
2600-BK-ABBIOL-2-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie metod analizy białek stosowanych podczas ich produkcji, oczyszczania i w etapie poprodukcyjnym.

Treści wykładu obejmują: wiadomości podstawowe dotyczące budowy aminokwasów i białek z uwzględnieniem cech fizyko-chemicznych jako wykładników w ich analizie; teoretyczne podstawy produkcji białek, metody izolacji, separacji i oczyszczania białek, metody analizy ilościowej i jakościowej, sposoby identyfikacji modyfikacji potranslacyjnych, podstawy badań oddziaływań białko-białko, metody in silico ustalania struktury przestrzennej białek, dokowania ligandów.

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują: produkcję białka rekombinowanego w bakteryjnym systemie ekspresyjnym, oczyszczanie białka fuzyjnego metodą chromatografii powinowactwa, analizę jakościowa i ilościową otrzymanego preparatu metodami spektrometrii UV-Vis i elektroforetycznymi, detekcję rekombinowanego białka metodą Western blottingu

Strona przedmiotu
2600-DM-W1-AB brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie metod stosowanych w produkcji, oczyszczaniu i analizie biochemicznej białek. Treść wykładu obejmuje: teoretyczne podstawy produkcji białek, metody izolacji i oczyszczania białek, metody stosowane w analizie białek, sposoby identyfikacji modyfikacji potranslacyjnych, podstawy badań oddziaływań białko-białko, metody ustalania struktury przestrzennej białek. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują: produkcję białka rekombinowanego w bakteryjnym systemie ekspresyjnym, oczyszczanie białka fuzyjnego metodą chromatografii powinowactwa, analizę czystości otrzymanego preparatu, charakterystykę biochemiczną i molekularną oczyszczonego białka

Strona przedmiotu
2600-ACGSA-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 27 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: Zapoznanie z podstawowymi technikami stosowanymi w pobieraniu, przygotowaniu i analizie substancji chemicznych.

Ćwiczenia: Zaznajomienie się z wybranymi technikami klasycznej analizy jakościowej i ilościowej substancji chemicznych.

Strona przedmiotu
2600-K2-ACZ-BIOT brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-DM-W3-AB brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 25 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-K2-AJP-BIOT brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z powszechnie stosowanymi metodami analizy jakościowej i ilościowej produktów żywnościowych. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują odpowiednie przygotowanie próbki do analiz, izolację wybranej grupy związków (m.in. białek, węglowodanów, jonów), analizę jakościową/ilościową, zapoznanie z nowoczesnymi testami paskowymi do diagnostyki antybiotyków w żywności oraz sformułowanie wniosków z uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
2600-AISA-3-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 18 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: Zapoznanie z podstawowymi technikami stosowanymi w analizie substancji chemicznych.

Ćwiczenia: Zaznajomienie się z wybranymi technikami instrumentalnej analizy jakościowej i ilościowej substancji chemicznych.

Strona przedmiotu
2600-MK-AIMBIOL-1-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest osiągnięcie efektu wiedzy i umiejętności studenta w zakresie treści ogólnych przedmiotu: 1. Analiza instrumentalna charakterystyka (klasyfikacja metod analitycznych, charakterystyka podstawowych technik analizy instrumentalnej, rodzaj obserwowanych zjawisk pośrednich, zakres zastosowania, aparatura analityczna, porównanie z metodami klasycznymi); 2. Analiza mikroskopowa stosowana w mikrobiologii (mikroskopia świetlna w tym fluorescencyjna, elektronowa oraz cytofotometria przepływowa)

Strona przedmiotu
2600-OG-AMPZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-KOS-AM-SX brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-K-POWER-AZM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-SIW-AC-1-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze szczegółową budową anatomiczną człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu ruchu. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej.

Strona przedmiotu
2600-ACBIOL-1-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze szczegółową budową anatomiczną człowieka oraz przebiegiem rozwoju osobniczego. Przedstawione zostaną treści z zakresu anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej, a także wybrane elementy antropologii fizycznej i ontogenetycznej.

Strona przedmiotu
2600-AHCSA-2-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 16 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z budową anatomiczną człowieka oraz charakterystyką tkanek budujących poszczególne organy i układy ciała człowieka. Przedstawione zostaną treści z zakresu histologii, anatomii systematycznej, topograficznej oraz szczegółowej.

Strona przedmiotu
7100-F-APZ-3-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas studiowania przedmiotu Anatomia porównawcza zwierząt student zostanie zapoznany z różnicami w budowie i położeniu struktur i narządów różnych gatunków zwierząt. Zapozna się ze skeletotopią, holotopią i syntopią wybranych struktur i narządów. Zostaną omówione uwarunkowania anatomiczne wybranych zabiegów klinicznych. Omówione zagadnienia stanowią podstawę do realizowania dalszych przedmiotów związanych z patologią i leczeniem zwierząt.

Strona przedmiotu
7100-AT-2-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady i zajęcia laboratoryjne: zapoznanie studenta ze stratygrafią, skeletotopią, holotopią i syntopią struktur oraz narządów w obrębie okolic głowy, szyi, grzbietu, klatki piersiowej, brzucha i miednicy oraz kończyny piersiowej i miednicznej psa, kota, bydła, świni, konia oraz ptaków. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kliniczny aspekt budowy anatomicznej i położenia danych struktur. Ponadto zostaną przedstawione informacje na temat: unerwienia skóry oraz topografii dostępu do nerwów, podziału na okolice oraz wyznaczanie granic poszczególnych okolic.

Strona przedmiotu
7100-AZW1-1-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas nauki w ramach przedmiotu Anatomia zwierząt student zostanie zapoznany z prawidłową budową makroskopową organizmu zwierząt domowych, zdobędzie umiejętność opisu i identyfikacji gatunkowej poszczególnych narządów, zostanie przedstawione polskie i łacińskie mianownictwo anatomiczne. Stanowi to podstawę do studiowania anatomii porównawczej, anatomii topograficznej z elementami anatomii klinicznej, histologii, fizjologii, diagnostyki klinicznej, wszystkich zabiegowych przedmiotów klinicznych, patomorfologii.

Strona przedmiotu
7100-AZW2-1-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas nauki w ramach przedmiotu Anatomia zwierząt student zostanie zapoznany z prawidłową budową makroskopową organizmów zwierząt domowych. Zdobędzie umiejętność opisu i identyfikacji gatunkowej poszczególnych narządów. Zostanie przedstawione polskie i łacińskie mianownictwo anatomiczne. Ponadto student powinien opanować zdolność posługiwania się skalpelem i pęsetą. Stanowi to podstawę do studiowania anatomii porównawczej, anatomii topograficznej z elementami anatomii klinicznej, histologii, fizjologii, diagnostyki klinicznej, wszystkich zabiegowych przedmiotów klinicznych, anatomii patologicznej, przedmiotów związanych chowem i hodowlą zwierząt oraz z higieną zwierząt rzeźnych.

Strona przedmiotu
7100-AU-5-SJ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

zajęcia obejmują omówienie fizjologii i patologii narządu płciowego samca (ogier, buhaj, knur, cap, tryk, pies, kot, królik), metod pobierania i oceny nasienia oraz przygotowywania dawek inseminacyjnych i technik przeprowadzania sztucznej inseminacji. Poruszane są również możliwości wykorzystania biotechnik rozrodu w ochronie zagrożonych gatunków w aspekcie możliwości tworzenia banku genów.

Strona przedmiotu
2600-APE-GC-1-S2 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- A short historical outline of the development of this field of research

- Tasks of plant and animal ecophysiology and basic research methods.

- Basic concepts and definitions, classification of environmental factors, typical reactions of organisms to environmental conditions.

- Ecophysiological significance of environmental abiotic and biotic factors

- Environmental determinants of life processes

- Interaction of environmental factors: stress and immunity, the cycle of matter, soil and water as living spaces.

- practical use of knowledge

Strona przedmiotu
2600-OG-EN-AE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course focuses on physiological relations which govern ecology of organisms. It focuses on animal ecological physiology

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)