Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z
2051-MON-PP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-APPH brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma charakter monograficzny. Podana na nim zostaną najważniejsze, aktualne problemy polskiej historii wojskowej i współczesnej sztuki wojennej. Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studenta w zakresie historii wojskowej i sztuki wojennej, terminologii wojskowej, uzmysłowienie roli wojska w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa - w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym, nauczenie studenta myślenia historycznego, rozbudzenie zainteresowania problematyką wojska i bezpieczeństwa.

Strona przedmiotu
2051-MON-BNW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

New brave world - dyktatury w erze cyfrowej

Wykład dotyczy zarówno analizy istniejących reżimów niedemokratycznych w społeczeństwach informatycznych, jak i możliwych scenariuszy ich rozwoju w przypadku osiągnięcia stadium dojrzałego stanu istnienia ery cyfrowej. Konieczne jest w tym przypadku najpierw skonstruowanie odpowiedniej siatki kategorii teoretycznych oraz typologii reżimów niedemokratycznych.

Strona przedmiotu
2051-MON-FDDI brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Naświetlenie społeczno-politycznego, ideologicznego i cywilizacyjnego fenomenu faszyzmu; ukazanie jego genezy pod różnymi kątami spojrzenia, na tle przemian kulturowych, społeczno-ekonomicznych i politycznych epoki postromantycznej, a zwłaszcza włoskiego Risorgimenta i „dramatu filozoficznego Niemiec”; ukazanie historii faszyzmu we Włoszech oraz ruchów, ideologii i systemów pokrewnych w innych krajach; poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens i zakres pojęcia faszyzmu, jednorodność czy wielość jego odmian, a w szczególności kwestii relacji nazizmu do faszyzmu; próba rozstrzygnięcia kwestii istnienia jednolitej i spójnej wewnętrznie doktryny (względnie ideologii) faszystowskiej; prezentacja różnych, często wzajemnie się wykluczających, interpretacji (tak ideologicznych, jak naukowych) faszyzmu oraz wskazanie sposobu krytycznego selekcjonowania i hierarchizowania tych sądów, ocen i mniemań.

Strona przedmiotu
2051-MON-GPE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Granice oraz ich rozwój. Klasyfikacja granic.

Ewolucja instytucji granicy w Europie współczesnej.

Granice Europy i Unii Europejskiej. Kontrowersje i punkty sporne.

Geneza granic politycznych w Europie i mechanizmy ich zmian.

Specyfika granic politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem granic Polski.

Podstawowe zmiany na mapie granic politycznych w Europie od roku 800 do czasów współczesnych

Przegląd granic państwowych w państwach europejskich. Granice:

Niemiec (państw niemieckich),

Włoch (państw włoskich),

Hiszpanii i Portugalii,

Francji,

na obszarze niderlandzkim,

na Wyspach Brytyjskich,

w przestrzeni skandynawskiej/nordyckiej,

Rosji i ZSRR,

Rumuni,

na Bałkanach (ze szczególnym uwzględnieniem Bałkanów Zachodnich),

Węgier,

Polski/na obszarze polskim,

Litwy.

Perspektywy zmian granicznych w Europie.

Zagadnienie zmian granic w europejskiej debacie politycznej.

Strona przedmiotu
2751-MON-HID brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-KPL brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma charakter monograficzny. Słuchaczom podane zostaną najważniejsze informacje dotyczące stosunków politycznych i wojskowych Polski z Litwą w latach 1918-1940, sił zbrojnych Polski i Litwy tego okresu oraz omówiona zostanie geneza i przebieg konfliktu zbrojnego w latach 1918-1920.

Strona przedmiotu
2051-MON-MiP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-MOS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2051-MON-MPP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-NATO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2051-MON-PUS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem wykładu pozostaje zapoznanie studentów z głównymi trendami rozwojowymi światowej i polskiej kinematografii XX i XXI wieku, jak również ukazanie jej politycznych aspektów. Przedmiotem wykładu będzie w tym kontekście zarówno kinematografia państw totalitarnych w realiach dwudziestolecia międzywojennego, jak i po II wojnie światowej, a także charakterystyczne dla tego okresu kino amerykańskie, zachodnioeuropejskie i wschodnioeuropejskie. Przedmiotem wykładu będzie także polskie kino socrealistyczne, dorobek Polskiej Szkoły Filmowej, jak i dorobek lat późniejszych, w tym okresu transformacyjnego. W szczególny sposób chodzi o wyeksponowanie determinantów rozwoju kinematografii oraz zwrócenie uwagi słuchaczy na stałą obecność problematyki politycznej w kinematografii, przy jednoczesnej zmienności poruszanych przez jej twórców problemów.

Strona przedmiotu
2051-MON-PEPE brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wykład ma celu zapoznanie z polityką etniczną państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz jej uwarunkowaniami religijnymi, wyznaniowymi, narodowościowymi.

Strona przedmiotu
2751-MON-PT brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w krytyczną analizę działalności współczesnej telewizji pod kątem: (1) charakterystyki współczesnych mechanizmów i narzędzi wpływu telewizji na odbiorcę, (2) wprowadzenia w zagadnienia krytycznego interpretowania przekazów telewizyjnych, (3) oceny roli telewizji w kształtowaniu światopoglądu odbiorcy oraz jego wizji rzeczywistości społeczno-politycznej, (4) konfrontacji jej działalności z zagadnieniami obiektywizmu dziennikarskiego oraz niezależności i apolityczności mediów. Wykład ma rozwinąć w studentach nie tylko znajomość mechanizmów działania telewizji oraz umiejętności analizy i interpretacji jej wytworów, ale przede wszystkim pobudzić do krytycznej postawy względem tego medium.

Strona przedmiotu
2051-MON-PND brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-PKW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-RPS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Aspekty gospodarcze i społeczne w wymiarze globalnym

2. Zbrojenia, rozbrojenie, kontrola zbrojeń

3. Stany Zjednoczone w trzecim roku prezydentury D. Trumpa

4. NATO i jego ewolucja

5. Unia Europejska w obliczu narastających trudności wewnętrznych

6. Rosja

7. Europa Wschodnia: Ukraina, Białoruś, Mołdawia

8. Bliski Wschód (1). Izrael i jego polityka zagraniczna

9. Bliski Wschód (2). Mocarstwa regionalne: Turcja, Iran, Arabia Saudyjska

10. Chiny

11. Wielkie kraje Azji i Pacyfiku: Japonia, Indie, Pakistan

12. Afryka

Strona przedmiotu
2751-MON-RoPS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Aspekty gospodarcze i społeczne w wymiarze globalnym. Pandemia COVID 19 i jej następstwa

2. Zbrojenia, rozbrojenie, kontrola zbrojeń. Konflikty zbrojne

3. Stany Zjednoczone w czwartym i ostatnim roku prezydentury D. Trumpa

4. NATO

5. Unia Europejska

6. Rosja

7. Obszar poradziecki/Europa Wschodnia: Ukraina, Białoruś, Mołdawia. Poradzieckie Zakaukazie

8. Europa Środkowa

9. Bliski Wschód (1). Izrael i jego polityka zagraniczna

10. Bliski Wschód (2). Mocarstwa regionalne: Turcja, Iran, Arabia Saudyjska

11. Chiny

12. Wielkie kraje regionu indo-pacyficznego: Japonia, Indie, Pakistan

13. Afryka Subsaharyjska

Strona przedmiotu
2051-MON-RST brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazani roli samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego. Dokonany zostanie przegląd regulacji prawnych określających zadania administracji samorządowej oraz ich kompetencje. Uwzględnione zostaną aspekty zarządzania kryzysowego czy ochrony przeciwpożarowej. Istotna część rozważań dotyczyć będzie także straży gminnych(miejskich) oraz działalność policji na poziomie gminy i powiatu. Istotne będzie też ukazanie programów partii politycznych dotyczących zagadnień bezpieczeństwa lokalnego.

Strona przedmiotu
2751-MON-SZFR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia (sztuka wojenna, strategia, taktyka, sztuka operacyjna, doktryna wojenna, konflikt zbrojny, wojna, klasyfikacja wojen). Współczesne siły zbrojne Federacji Rosyjskiej: stosunki cywilno-wojskowe, czynniki wpływające na charakter sił zbrojnych, kierunki rozwoju, potencjał militarny i możliwości jego modernizacji i rozbudowy.

Strona przedmiotu
2751-MON-SWP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

CELE SZCZEGÓŁOWE WYKŁADU:

Przedstawienie przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego, uwarunkowań międzynarodowych związanych z owymi przygotowaniami, szczegółów operacji milicyjno-wojskowej, oporu społecznego i narodzin podziemia. Zapoznanie w dziejami „Solidarności” podziemnej oraz innych ugrupowań podziemnych po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Analiza sposobów działania ugrupowań podziemnych oraz ich struktur, a także celów, które sobie stawiały. Zapoznanie z metodami zwalczania podziemia stosowanymi przez władze.

Strona przedmiotu
2751-MON-SPK brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie realizowane będą zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w okresie PRL. Analizowane będą cele polityki władz PRL wobec Kościoła, represje, którym poddawany był Kościół, okresy „odwilży”, sposoby przeciwdziałania Kościoła wrogiej polityce rządu, wpływ Kościoła na społeczeństwo.

Strona przedmiotu
2751-MON-SPPS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest analiza sposobów zwalczania patologii społecznych poprzez system penitencjarny.Zastosowanie metody komparatystycznej umożliwi rozpatrywanie doświadczeń i rozwiązań prawnych poszczególnych państw w zależności od panujących tam stosunków społeczno- politycznych, kultury prawnej i koncepcji życia społecznego. Zaprezentowane zostaną różne modele penitencjarne w tym model sprawiedliwościowy( juistice model) Uwzględniony zostanie także wpływ globalizacji na współczesne polityki karne.

Strona przedmiotu
2051-MON-SPPRC brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-SiP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie związków między sztuką a polityką w XIX -XXI wieku. Istotne będzie wskazanie na sztukę jako źródło myśli politycznej oraz rolę literatury i muzyki w komunikowaniu politycznym. Uwzględnione zostaną teoretyczne aspekty relacji między sztuką a polityką poprzez odwołanie między innymi do koncepcji E. Fromma, A. Blomma, szkoły frankfurckiej czy P. Czaplińskiego (rozróżnienie polityczności w literaturze i polityczności literatury). Związki między sztuką a polityką zostaną zobrazowane na podstawie biografii twórców i ich uwikłań w politykę, jak i poprzez ukazanie znamion polityczności w dziełach sztuki. Zaprezentowane zostaną instrumenty wykorzystania sztuki do działania politycznego, a w szczególności sposoby budowania wizerunku wroga w literaturze pięknej. Także sposoby rozliczenia władzy i sposoby obnażania jej języka. Rola dzieł sztuki w konstruowaniu tożsamości narodowej zostanie zaprezentowana w kontekście sporu o kanon lektur szkolnych oraz pomniki.

Strona przedmiotu
2751-MON-SZW brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-MON-TP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Kwestie metateoretyczne: sens (treść semantyczna) i zakres pojęcia „teologia polityczna / teologia polityki”

2. Typologia teologii politycznych

3. Formy historyczne teologii politycznej:

3.1. Historia pojęcia

3.2. Teologia polityczna biblijnego Izraela

3.3. Teologia polityczna chrześcijaństwa od św. Pawła do św. Augustyna

3.4. Teologia imperialna versus teologia papalistyczna w średniowieczu

3.5. Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu

Strona przedmiotu
2051-MON-WKK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi trendami rozwojowymi oraz instrumentami propagandy politycznej XX i XXI wieku, jak również ukazanie rosnącej roli tej formy oddziaływania społecznego. Przedmiotem wykładu będą w tym kontekście instrumenty i mechanizmy działań propagandowych podejmowanych w państwach demokratycznych, autorytarnych i totalitarnych. W szczególny sposób chodzi o ukazanie ich specyfiki oraz wykazanie odrębności wykorzystywanych argumentów. Efektem wykładu winna być także umiejętność dostrzegania różnorodnych czynników determinujących rozwój i treści działań propagandowych w różnych systemach politycznych, jak również zdolność analizowania głównych trendów ich rozwoju.

Strona przedmiotu
2051-MON-WOS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi trendami rozwojowymi oraz instrumentami polskiej propagandy politycznej XX i XXI wieku, jak również ukazanie rosnącej roli tej formy oddziaływania społecznego. Przedmiotem wykładu będą w tym kontekście zarówno instrumenty jak i mechanizmy jej funkcjonowania. W szczególny sposób chodzi o ukazanie specyfiki i treści działań propagandowych podejmowanych w okresie II RP, okupacji, PRL oraz w realiach III RP, przy zaprezentowaniu jednoczesnej zmienności podejmowanych przez jej twórców kwestii. Efektem wykładu win-na być także umiejętność dostrzegania różnorodnych czynników determinujących rozwój i treści działań propagandowych w po-szczególnych okresach historycznych, jak również zdolność analizowania głównych kierunków ich rozwoju.

Strona przedmiotu
2751-MON-WZSP brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wskazanie najważniejszych wartości, jakie są lub też powinny być uwzględniane w życiu politycznym i społecznym państw europejskich. Przedstawiony zostanie rozwój podejścia do kwestii wartości w Europie, w tym zwłaszcza w ramach Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej. Katalog wartości wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanie się punktem wyjścia do rozważań nad tym, czy są one aktualne i obecne w codziennej praktyce funkcjonowania państw członkowskich oraz pozostałych krajów europejskich.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)