Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty specjalizacyjne - politologia - I st. - 2 rok - stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacyjne - politologia - I st. - 2 rok - stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L
2751-PL-S1-2-AP-EPA brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest to, że postępująca cyfryzacja staje się nieodłącznym elementem życia społecznego. Sprawne poruszanie w przestrzeni elektronicznej staje się czynnością niezbędną, a zatem podstawową i zasadniczo obligatoryjną dla każdego, kto chce pełnić funkcje publiczne i nie chce być wykluczonym z życia społecznego.

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom tego fenomenu oraz nauczenie ich świadomego korzystania, a w przyszłości wdrażania i realizacji usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby zrealizować ten cel, w ramach przedmiotu wyjaśniane są między innymi modele administracji publicznej i prezentowany jest cały katalog e-usług oraz projektów związanych z cyfryzacją. Student uczestniczący w zajęciach uczy się poruszania w obszarze administracji cyfrowej i usług związanych z polityką, tym samym zwiększając swoje kompetencje zawodowe i społeczne.

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-MP-MT brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyczne ujęcie treści:

1. Wprowadzenie

2. Prawne i teoretyczne uwarunkowania marketingu terytorialnego

3. „PR begins at home” - o komunikacji wewnątrz urzędu

4. Strategia promocji miasta lub regionu (zasady projektowania)

5. Analiza sytuacji wyjściowej

6. Cele (kierunki) i grupy docelowe strategii promocji

7. Pozycjonowanie strategii marketingowej

8. Budżet w marketingu terytorialnym

9. Reklama w MT

10. Event marketing

11. Social media w promocji miejsca

12. City placement

13. Sport jako narzędzie promocji miejsca

14. Inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju regionów

15. Prezentacja projektów

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-2-AP-STP brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Harmonogram zajęć zawiera następujące elementy:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Pojęcia podstawowe z zakresu samorządu terytorialnego. Europejska Karta Samorządu Lokalnego.

--> Zestaw pojęć: państwo, władza, władza publiczna, administracja (publiczna/niepubliczna), zarządzanie, kierowanie, nadzór, kontrola, konstytucjonalizm, biurokratyzm, zadanie publiczne, organ, służba cywilna, samorząd, subsydiarność (pomocniczość), decentralizacja, centralizacja, dewolucja, delegacja, koncentracja, dekoncentracja, autonomia, federacja, zależność hierarchiczna, osobowość prawna, wspólnota, kolegialność, jednoosobowość, resort (zasada resortowości).

3. Austria; Węgry

4. Belgia; Holandia

5. Cypr; Malta

6. Dania; Litwa

7. Estonia; Łotwa

8. Finlandia; Szwecja

9. Hiszpania; Portugalia

10. Luksemburg; Słowenia

11. Niemcy; Francja

12. Rumunia; Bułgaria

13. Słowacja; Czechy

14. Włochy; Grecja

15. Zjednoczone Królestwo; Irlandia

Strona przedmiotu
2751-PL-S1-MP-ZSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
  • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
  • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Zachowania w sytuacjach publicznych" studenci zapoznają się ze sztuką wystąpień publicznych. Otrzymują wiedzę pozwalającą im w sposób prawidłowy i efektywny przygotować własne wystąpienie publiczne oraz je wygłosić. Ponadto mają możliwość testować te umiejętności w praktyce oraz oceniać wystąpienia własne i innych.

Przystępującym do przedmiotu pomocna będzie znajomość zagadnień z zakresu retoryki, komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)