Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

POLITOLOGIA II stopnia - 1 rok - studia stacjonarne- sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: POLITOLOGIA II stopnia - 1 rok - studia stacjonarne- sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z
2751-PL-S2-1-HIP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu prezentację historię instytucji politycznych w ujęciu porównawczym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na prezentację instytucji w praktyce. Zakres chronologiczny obejmuje wydarzenia od epoki starożytności po współczesność przy czym wyeksponowane zostaną dzieje instytucji XVIII – XX wieku. Zakres przestrzenny odnosi się do europejskiego obszaru kulturowego z uwzględnienie jego recepcji na innych kontynentach. Analiza instytucji państwa totalitarnego obejmować będzie reżimy polityczne pozaeuropejskie m.in. oparte na fundamentalizmie islamskim np. Afganistan. Problem właściwego kształtowania instytucji politycznych ukazany zostanie w ujęciu makro i mikrosystemowym. Problemy decentralizacji a zwłaszcza regionalizacji ukazane zostaną jako proces decydowania politycznego.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-MBP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę metodologicznych aspektów badań politologicznych oraz budowa umiejętności prowadzenia samodzielnych badań empirycznych.

Program kursu obejmuje niektóre bardziej zaawansowane kwestie z zakresu metodologii politologii, takie jak rola teorii w badaniach politologicznych i strategie tworzenia teorii politologicznych, specyfika badań politologicznych na tle innych nauk społecznych, problem statusu metodologicznego politologii, tworzenie pojęć i siatek kategorialnych oraz pomiar w badaniach politologicznych.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-PAP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności pisania prognoz i analiz politologicznych. Student podczas zajęć będzie przygotowywał prognozy (dwa rodzaje) i decyzyjne analizy dwuelementowe.

Strona przedmiotu
2751-S2-1-SMz brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie jest wprowadzeniem do samodzielnej pracy naukowej przez studenta (przy nieznacznej pomocy i nadzorem promotora). Na zajęciach seminaryjnych student pogłębia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące konstrukcji pracy oraz metod badawczych związanych z tworzeniem pracy magisterskiej. Prowadzący seminarium będą koncentrować się także na utrwaleniu i poszerzeniu wśród uczestników z seminarium magisterskiego zasad pracy naukowej oraz redagowania tekstów o charakterze naukowym.

Końcowym, finalnym efektem jest przygotowanie przez dyplomanta poprawnie zredagowanego tekstu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2751-PL-S2-1-TP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Struktura podstawowych kategorii politologicznych.

2. Legitymizacja polityczna a procesy delegitymizacji – casusy, problemy interpretacyjne. Konflikt polityczny a procesy rewolucyjne.

3. Typy myślenia politycznego struktur pre-, post- i nowoczesnych. Mit polityczny.

4. Kultura polityczna: nowe typologie.

5. Władza polityczna a władza państwowa. Władza w świecie ponowoczesnym.

6. Grupy nacisku a grupy interesu.

7. Reprezentacje polityczne a podmiotowość polityczna.

8. Partie polityczne – funkcje, efektywność a problem niejednoznaczności pojęcia.

9. Systemy partyjne – casus problemów interpretacyjnych pojęć „prawica” i „lewica”.

10. IV władza a media, funkcje internetu.

11. Opinia publiczna: problem modalności stereotypów.

12. Teorie geopolityczne

13. Imperia a terytoria podporządkowane

14. Globalizacja a alterglobalizacja

15. Teorie decydowania politycznego. Rola paranoji w decydowaniu politycznym.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)