Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stosunki międzyn. I stopnia - 1 rok- stacjonarne- sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z
2751-SM-S1-1-E brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia to nauka o gospodarowaniu, czyli podejmowaniu decyzji przez uczestników rynku w warunkach ograniczonej dostępności zasobów.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-EDM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie z genezą oraz regułami i zasadami etykiety, savoir-vivre’u oraz dobrymi manierami, które ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie biznesu. Dodatkowo ma za zadanie rozwijać umiejętności odpowiedniego przygotowania, znalezienia się, odpowiedniego ubioru oraz zachowania podczas spotkań biznesowych zarówno o charakterze oficjalnym jak też nieoficjalnym. Cele te powinny być osiągnięte poprzez udział w dyskusji, komentowanie zaprezentowanych zdjęć oraz krótkich filmów i analizowanie konkretnych przypadków.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-F brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące historii filozofii, poszczególnych kierunków i subdyscyplin filozoficznych, głównych problemów oraz przedstawicieli myśli filozoficznej. Studenci będą mogli zaznajomić się z poglądami reprezentatywnych dla danej epoki filozofów: od czasów starożytnych po współczesność.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-GPiE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia wstępne i metodologiczne

Mapa polityczna świata i jej podstawowe przemiany od schyłku XIX wieku

Przestrzeń geopolityczna

Języki i religie świata

Demografia/ludność świata

Zagadnienia dostępu i zaopatrzenia w surowce (w tym w wodę)

Rolnictwo i gospodarka rolno-żywnościowa

Przemysł

Komunikacja i transport

Turystyka międzynarodowa

Handel zagraniczny/międzynarodowy

Podziały polityczno-gospodarcze świata

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-HSM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu i ćwiczeń są najważniejsze elementy z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych w latach 1815 - 1945.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-MSK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest istota, geneza, uwarunkowania, narzędzia oraz instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy kulturalnej w dzisiejszym świecie. Dla lepszego zrozumienia problematyki zajęć niezbędna jest znajomość współczesnego i historycznego kontekstu stosunków międzynarodowych oraz procesów zachodzących w kulturze w XX-XXI w. Pogłębioną refleksję nad tematyką przedmiotu ułatwia wiedza z zakresu historii stosunków międzynarodowych, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, organizacji międzynarodowych, a także socjologii, kulturologii, antropologii kulturowej i historii sztuki.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-PSID brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Statystyka: Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do wyznaczania najczęściej używanych charakterystyk statystycznych oraz analizowania danych statystycznych - w podstawowym zakresie (miary położenia, miary dyspersji, miary asymetrii oraz miary koncentracji). Poza tym sprawdzanie istnienia i wyznaczania wielkości współzależności między cechami statystycznymi (współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmanna, fakultatywnie: chi kwadrat, współczynnik Yule'a).

Demografia: znajomość podstawowych pojęć demograficznych, sytuacja demograficzna w Polsce, Europie i na świecie. Prognozy demograficzne w perspektywie roku 2035, 2050 oraz 2100.

Strona przedmiotu
2751-SM-S1-1-WSM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z zakresu Wprowadzenia do stosunków międzynarodowych obejmują trzy elementy:

1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina naukowa;

2. Aspekt podmiotowy stosunków międzynarodowych;

3. Aspekt przedmiotowy stosunków międzynarodowych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)