Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specjalności studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Specjalności studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku chemia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18 - Rok akademicki 2017/18
2018/19 - Rok akademicki 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18 2018/19 2019/20Z 2020/21 2021/22Z
0600-S2-Spec-ChBio brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Blok ma charakter interdyscyplinarny. Studenci studiów S2 specjalności Chemia Biomedyczna zdobędą wiedzę rozszerzoną o wiadomości z zakresu: analityki związków biologicznie czynnych, metabolitów i leków, biochemii medycznej, bioinformatyki, podstaw zastosowań biosensorów, elementów chemii kosmetyków i proteomiki strukturalnej. Absolwenci specjalności będą przygotowani do pracy w zespołach interdyscyplinarnych w placówkach badawczych, laboratoriach zajmujących się diagnostyką molekularną i analityką medyczną, analizą aktywności biologicznej związków chemicznych, oraz przy projektowaniu i syntezie nowych związków biologicznie czynnych, także w oparciu o znajomość struktury receptorów leków. Znajomość zagadnień biomedycznych pozwoli im także ubiegać się o pracę przedstawicieli firm farmaceutycznych. Studenci kończący studia będą również przygotowani do pracy w zespołach farmaceutycznych i medycznych oraz instytucjach zajmujących się higieną i profilaktyką sanitarno-epidemiologiczną.

Strona przedmiotu
0600-S2-Spec-ChP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcia podstawowe i terminologia w polimerach. Mechanizmy i kinetyka polireakcji.Termodynamika procesów polireakcji.Ogólna charakterystyka polimerów syntetycznych i naturalnych.

Omówienie orientacji hydrodynamicznej cząsteczek polimerów liniowych w przepływie laminarnym. Liniowe rozmiary makrocząsteczek. Stan, temperatura i rozpuszczalniki theta. Równanie Flory’ego-Foxa. Postawy termodynamiki statystycznej roztworów polimerów.

Zastosowanie instrumentalnych metod badawczych – szeroko- (WAXS) i niskokątowej (SAXS) dyfrakcji RTG, spektroskopii w podczerwieni (IR), UV/VIS i Ramana, kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz mikroskopii optycznej do badania wybranych właściwości polimerów amorficznych oraz morfologii i właściwości polimerów częściowo krystalicznych.

Szczegółowa wiedza dotycząca reologii polimerów oraz zmian zachodzących w związkach wielkocząsteczkowych pod wpływem czynników termicznych. Planowanie i realizacja badań właściwości mechanicznych i termicznych polimerów.

Strona przedmiotu
0600-S2-Spec-EChA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 35 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 55 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-Spec-ChZB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Systemy zapewnienia i sterowania jakością w przemyśle spożywczym

Studenci poznają zagadnienia związane z systemami zapewnienia jakości produktów spożywczych, światowym prawem żywnościowym oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej.

Metody spektroskopowe i chromatograficzne w analizie żywności – laboratorium

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z możliwością wykorzystania nowoczesnych metod instrumentalnych do analizy żywności oraz układów zawierających biopierwiastki. Student nabywa umiejętność wyboru odpowiednich procedur w analizie żywności i materiałów zawierających biopierwiastki. Absolwent posiada umiejętność obsługi aparatury analitycznej i wykonywania analizy fizykochemicznej wg procedur, PN, Zakładowych Procedur Kontroli Jakości, norm UE

Toksykologia żywności

Studenci poznają podstawowe problemy toksykologiczne; wskazują na zagrożenia toksylogicznego skażenia żywności i sposoby ich eliminowania.

Strona przedmiotu
0600-S2-Spec-SO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 80 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 80 godzin
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta ze strukturami, właściwościami i syntezą związków heterocyklicznych. Omówienie poszczególnych grup związków heterocyklicznych ze względu na wielkość pierścienia, jego charakter i rodzaj heteroatomu. Przedstawione jest występowanie i zastosowanie wielu ważnych związków heterocyklicznych. Zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu wybranych metod analizy związków organicznych. Omówienie nowoczesnych metod stosowania w spektr. masowej i magnetycznym rezonansie jądrowym oraz powiązanie tych metod z praktyczną analizą widm i określeniem struktury związków organicznych. Na wykładzie przedstawiane są metody współczesnej syntezy organicznej. Zapoznanie z metodami tworzenia wiązań węgiel-węgiel, szczególnie z wykorzystaniem związków metaloorganicznych. Przedstawiane są zaawansowane metody utleniania i redukcji w chemii organicznej. W trakcie laboratorium studenci prowadzą syntezy wybranych związków, wydzielają, oczyszczają i analizują otrzymane produkty.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)