Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Modułk MK_8 - przedmioty uzupełniające z I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Modułk MK_8 - przedmioty uzupełniające z I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L
2401-K-S1-1-BPZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest elementem bloku Biologicznych Mechanizmów Zachowania. Wykład koncertuje się na zagadnieniach etologii klasycznej ze szczególnym uwzględnieniem różnych teorii instynktów. Ma za zadanie zapoznać studentów ze współczesną teorią ewolucji oraz nauczyć mechanizmów sterujących ewolucją zachowania. Uświadomić młodym kognitywistom, że przede wszystkim jesteśmy zwierzętami z rzędu naczelnych i że nasze zachowania nie wzięły się znikąd.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-FU brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prowadzony jest głównie z pozycji filozofii analitycznej, lecz uwzględnia także aktualne podejścia wykraczające poza ściśle pojętą analityczną filozofie umysłu. U studenta zakłada się znajomość wstępnych zagadnień z filozofii (teorii poznania), psychologii i teorii sztucznej inteligencji (przynajmniej w zakresie zdobytym na wykładach kursorycznych na kierunku Kognitywistyka).

Celem wykładu jest zapoznanie studentów w sposób systematyczny z podstawowymi koncepcjami umysłu i problematyką filozofii umysłu.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-3-GENKOG brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie najnowszych wiadomości z zakresu genetyki molekularnej funkcji poznawczych.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-3-IS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami komputerowego składu artykułów i książek w systemie LaTeX.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-1-LK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu z lingwistyki kognitywnej jest przybliżenie problematyki procesowania języka w umyśle użytkownika oraz w przestrzeni intersubiektywnej na poziomie składniowym i semantycznym/pragmatycznym oraz wykształcenie u słuchaczy wrażliwości analitycznej w zakresie związków języka naturalnego z procesami poznawczymi. Wykład pt. Lingwistyka kognitywna zakreśla obszar najważniejszych informacji nauki o języku wraz z konstelacja pojęć i założeń teoretycznych w obszarze językoznawstwa tekstowego, semantyki kognitywnej i gramatyki kognitywnej. Nacisk zostanie położony na interfejs pomiędzy formą językową i znaczeniem konceptualnym w przestrzeni semantycznej oraz w wymiarze intersubiektywnym (pragmatycznym).

Wykład będzie wygłaszany w języku angielskim.

Rekapitulacja wykładu zostanie wygłoszona w języku polskim.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-LPK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu zostaną omówione podstawowe pojęcia logiki, w szczególności pojęcie znaku, języka, kategorii syntaktycznej, indeksu Ajdukiewicza, ponadto dyskutowane będą: problematyka budowy języków, funkcji języka, zagadnienie błędów logicznych, definiowania, argumentowania, omówione zostaną struktury języków formalnych.

Przedstawione będą podstawowe działy logiki, w szczególności: teoria mnogości, elementy klasycznego rachunku zdań, sylogistyki Arystotelesa, klasycznego rachunku kwantyfikatorów oraz logiki modalne.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-3-LOKOF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na Logice kognitywnej zajmujemy się poznawaniem systemów logiki, które opisują tzw., rozumowania zdroworozsądkowe. Tego typu rozumowania występują zarówno w życiu codziennym, jak i w specjalistycznych sytuacjach, w których wymagane jest wyciąganie wniosków z niepełnych danych lub w sytuacji zmieniającej się wiedzy.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-1-MPK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach „Matematycznych podstaw konitywistyki” student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami matematycznymi niezbędnymi do rozumienia i konstruowania teorii opisujących procesy poznawcze.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-NB brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Procesy neurobiologiczne stanowią materialną podstawę zjawisk opisywanych przez nauki kognitywistyczne. Przedmiot przekazuje zasadnicze informacje dotyczące wybranych zagadnień neurobiologicznych (w tym także neurobiologii związanej z patologiami układu nerwowego). Znajomość procesów i mechanizmów neurobiologicznych jest niezbędna do zrozumienia i krytycznej interpretacji innych działów naukowych w obrębie nauk kognitywistycznych.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-NWPPU brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę dotyczącą mózgowych podstaw procesów percepcji i uwagi oraz najważniejszych współczesnych metod badania mózgu.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-3-NWPP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę dotyczącą mózgowych podstaw wybranych procesów poznawczych, przede wszystkim działania, poznania społecznego oraz funkcji wykonawczych. Studenci poznają metody badania wymienionych procesów w oparciu o techniki rejestrowania i wpływania na aktywność mózgu, a także najnowsze doniesienia naukowe dotyczące omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-NEURO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu neuropsychologii klinicznej i poznawczej. Omawiane zagadnienia dotyczą związku mózg-zachowanie, funkcjonowania układu nerwowego człowieka, organizacji funkcjonalnej mózgu, mózgowej organizacji procesów psychicznych. Studenci opanowują wiedzę z zakresu zaburzeń i chorób mózgu oraz ich neuropsychologicznych konsekwencji. Poznają przykłady przypadków klinicznych, proces diagnozy neuropsychologicznej, terapii neuropsychologicznej a także najnowsze doniesienia naukowe dotyczące omawianych zagadnień.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-1-OWI1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zagadnienia

2. Jak napisać (oryginalną) publikację naukową?

a. Jaką strukturę ma publikacja naukowa?

i. Publikacja z badaniami empirycznymi

ii. Publikacja konceptualna.

b. Przygotowanie abstraktu.

c. Sformułowanie naukowej tezy.

d. Dlaczego publikacja może zostać odrzucona przez dane czasopismo?

3. Plagiat, co to jest? Definicja.

4. Rozdaje plagiatów.

5. Metody unikania plagiatów.

6. Analiza przykładów plagiatów i metod ich unikania na konkretnych przykładach.

7. Sztuczna inteligencja i jej różne oblicza - (ChatGPT, Bard czy też Bing) jako narzędzie oszustwa i narzędzie edytowania tekstów.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-3-Pr brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - 90 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 90 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-S1-1-PROG1 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci będą uczyli się pisania programów w języku C#. Do tego celu użyte zostanie darmowe zintegrowane środowisko programistyczne Visual Studio Community. W celu zrozumienia podstaw programowania na wykładzie prezentowane będą pisane proste programy, które następnie student będzie ćwiczył korzystając z nagranych filmów oraz realizując zadania.

Nie są omawiane zaawansowane zagadnienia m.in. typy ogólne, dziedziczenie, polimorfizm czy definiowanie interfejsów.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-PROG2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają języki programowania Python oraz R. Podczas tej nauki szczególny nacisk będzie położony na poznanie tych elementów języka Python, które umożliwiają łatwe i efektywne rozwiązywanie skomplikowanych zadań.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-PE brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs opowiada o tym, dlaczego i w jakich okolicznościach doszło do wyewoluowania ludzkiej psychiki oraz naturalnych wzorców zachowań społecznych. Opowiada o antropogenezie na EEA, adaptacyjnej budowie umysłu, ewolucyjnych uwarunkowaniach socjalizacji, pochodzeniu religii, sztuki i kultury, o inteligencji, emocjonalnym zarządzaniu pracą umysłu, o ewolucyjnej genezie chorób psychicznych, estetyce środowiskowej i konkurujących z psychologią ewolucyjną koncepcjach antropogenetycznych. Jest to przy tym kurs autorski, co oznacza, że zostanie na nim zaprezentowana wariacja prowadzącego na temat psychologii ewolucyjnej, nie do końca zgodna z kanonami obecnymi na poziomie najpopularniejszych podręczników.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-SEMLI1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-S1-3L-SEMLI3 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-S1-3Z-SEMLI3 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-S1-1-SAD brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie z podstawowymi narzędziami statystycznymi używanymi na poszczególnych etapach analizy danych uzyskanych w badaniach oraz umiejętność pracy z programem komputerowym, który umożliwia praktyczne używanie

poznanych narzędzi i graficzne prezentowanie otrzymanych wyników.

Celem wykładów jest zapoznanie z podstawowymi terminami, którymi posługujemy się w statystyce i metodologii badań oraz najważniejszymi testami statystycznymi i umiejętność obliczania podstawowych statystyk (statystyki opisowe,

współczynniki korelacji) jak również interpretacja uzyskanych wyników i ich graficznej prezentacji. Treści przekazywane na wykładach nawiązują bardzo bezpośrednio do materiału

realizowanego na ćwiczeniach, aby studenci wiedzieli jaki jest cel i uzasadnienie stosowania poszczególnych narzędzi statystycznych oraz jaka matematyczna „kuchnia” stoi za obliczeniami wykonywanymi automatycznie przez program SPSS.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-1-TIMBI brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na Teorii i metodologii badań interdyscyplinarnych zajmujemy się poznawaniem typów badań prowadzonych z udziałem wielu dziedzin naukowych. Ustalenia te zostają odniesieniu do kognitywistyki i nauk kognitywnych. Studenci uczą się nie tylko zasad prowadzenia takich badań, ale również analizy raportów jako interdyscyplinarnych i budowania własnych projektów interdyscyplinarnych.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-2-TP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

U podstaw prezentowanych treści z zakresu teorii poznania (epistemologii) leży założenie o możliwości rozwijania tej dyscypliny jako filozoficznej, w kontekście kognitywistyki.

Celem wykładu jest (1) zapoznanie studentów z charakterystyką samej epistemologii, tj. określenie jej statusu metodologicznego (przede wszystkim jej stosunku do innych dyscyplin filozoficznych oraz naukowych, szczególnie do psychologii oraz do kognitywistyki), (2) zapoznanie studentów z wybranymi podstawowymi zagadnieniami teoriopoznawczymi i prowadzonymi wokół nich debatami i polemikami..

Strona przedmiotu
2401-K-S1/S2-1-WDPP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje zagadnienia z zakresu psychologii procesów poznawczych zawierających główne teorie, metody badawcze i wyniki badań mające na celu wyjaśniania strukturę i funkcjonowania ludzkiego umysłu. Umysł jest pojmowany jako system przetwarzania informacji w którym procesy poznawcze mogą być ujęte w modelach obliczeniowych. Wyszczególnienie takich modelów w kontekście różnych aspektów funkcji poznawczej (od percepcji do rozumowania logicznego) jest rola naukowców działających w tej dziedzinie. Rozwój i sukcesy takiego podejścia są tematem całego kursu.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-1-WDA brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 40 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania neuroanatomii jest opanowanie podstawowych wiadomości o budowie, topografii i wzajemnym powiązaniu struktur ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego co stanowi podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów kierunkowych. Przedmiot Wprowadzenie do budowy układu nerwowego obejmuje zagadnienia dotyczące układu nerwowego ośrodkowego, układu nerwowego obwodowego i autonomicznego, dróg nerwowych, narządów zmysłów..

Strona przedmiotu
2401-K-S1-1-WDF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prowadzony jest z pozycji filozofii eksperymentalnej i osadzonej empirycznie. Jednocześnie ukazuje zasadnicze problemy filozoficzne, ich źródła i stojące za nimi intuicje. Przybliża sylwetki wielkich filozofów. Jest wprowadzeniem w zasadnicze dyskusje filozoficzno-kognitywistyczne. Celem wykładu jest pokazanie zapoznanie studentów z fundamentalnymi kwestiami i problemami filozoficznymi, których rozwinięcie lub dalsza eksploracja odbywa się także w kognitywistyce.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-1-WDI brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne Społeczeństwo Informacyjne coraz powszechniej opiera się na informacji przetwarzanej w systemach teleinformatycznych. Procesy pozyskiwania, przetwarzania i obrazowania informacji oraz wnioskowania ze zgromadzonych danych mają coraz większy wpływ zarówno na życie pojedynczego człowieka, jak i na funkcjonowanie całych społeczności. Niesie to ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Kognitywistyka wydaje się dostarczać nowoczesnych narzędzi badawczych w tym silnie interdyscyplinarnym obszarze.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-1-WDK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Wstęp do kognitywistyki" to roczny wykład wstępny, przeznaczony dla kierunku "Kognitywistyka" ale traktuję go jako wykład otwarty, dostępny dla studentów wszystkich kierunków.

Pierwszy semestr jest ogólnym wstępem dotyczącym natury umysłów, a drugi semestr dotyczy głównie zagaadnień mózg-umysł-zachowanie, czyli neuropsychologii behawioralnej oraz modeli działania mózgu.

Strona przedmiotu
2401-K-S1-1L-WDK brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Wstęp do kognitywistyki" to roczny wykład wstępny, przeznaczony dla kierunku "Kognitywistyka" ale traktuję go jako wykład otwarty, dostępny dla studentów wszystkich kierunków.

Pierwszy semestr jest ogólnym wstępem dotyczącym natury umysłów, a drugi semestr dotyczy głównie zagadnień mózg-umysł-zachowanie, czyli neuropsychologii behawioralnej oraz modeli działania mózgu.

Strona przedmiotu
2401-K-S1/S2-1-WDNC brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W tracie zajęć studenci będą mieli okazję nabyć wiedzę z zakresu budowy i mechanizmów funkcjonowania układu nerwowego człowieka. Omówione zostaną mechanizmy i zjawiska zachodzące na poziomie zarówno na poziomie pojedynczego neuronu jak i mózgu i całego układu nerwowego. Będzie można także nabyć podstawową wiedzę z zakresu neuroanatomii funkcjonalnej. Szczegółowo omówiona zostanie budowa i mechanizmy funkcjonowania poszczególnych układów zmysłowych człowieka jak również układu ruchowego. Studenci będą mogli się także zapoznać z budową i mechanizmami układów neuronalnych których funkcjonowanie leży u podłoża funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)