Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Matematyka stosowana, 3 rok, studia I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Matematyki i Informatyki)

Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Matematyka stosowana, 3 rok, studia I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L
1000-MS1-ElPraw brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi uwarunkowaniami prawnymi związanymi z działalnością zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych reżimów ochrony danych oraz podstaw prawnych działalności zawodowej.

Strona przedmiotu
1000-MS1-Ang3 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student odbywa kurs języka angielskiego w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych na poziomie B2 z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiow. Treści kształcenia pozostają w zgodzie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Strona przedmiotu
1000-MS1-ModSymStoch brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami modelowania zjawisk losowych oraz wykorzystywania technik symulacyjnych i algorytmów zrandomizowanych do rozwiązywania problemów obliczeniowych.

Strona przedmiotu
1000-MS1-ModMat brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi wprowadzenie do modelowania matematycznego poprzez prezentację metod i technik matematycznych na konkretnych przykładach. Omawiane są fundamentalne modele z takich obszarów wiedzy jak biologia, fizyka, chemia czy technika.

Celem wykładu jest umożliwienie zrozumienia konstrukcji modeli wielu podstawowych zjawisk oraz nabycie przez uczestników umiejętności ich stosowania. W trakcie zajęć laboratoryjnych przygotowywane są wizualizacje i symulacje numeryczne poszczególnych modeli (z zastosowaniem pakietu MAPLE i technik numerycznych).

Strona przedmiotu
1000-MS1-ProjZesp brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci w zespołach 3-5 osobowych realizują zadanie z zakresu analizy danych lub badań operacyjnych. Realizacja zadania wymaga:

• zbudowania lub dobrania odpowiedniego modelu matematycznego rozważanego zagadnienia,

• przeprowadzenia analizy tego modelu lub zbioru danych przy pomocy poznanych metod,

• interpretacji wyników badań,

• opublikowania wyników na stronie www,

• prezentacji projektu.

Strona przedmiotu
1000-MS1-Sem1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium związana jest ze specjalnością wybraną przez uczestników. W ramach seminarium studenci przygotowują referaty stanowiące podstawę do przygotowania pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)