Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie, 3 rok, I stopnia, PRK, moduł organizacyjny-Menedżer biznesu (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie, 3 rok, I stopnia, PRK, moduł organizacyjny-Menedżer biznesu
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1100-12-Z13o-AnPrOrg brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza o funkcjonowaniu organizacji.

Student charakteryzuje i projektuje struktury organizacyjne.

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

podstawowych aspektów funkcjonowania organizacji,

czynników determinujących projektowanie organizacyjne,

koncepcji struktur organizacyjnych,

metodyki projektowania organizacyjnego,

metodyki analizy i diagnostyki organizacyjnej,

metodyka projektowania usprawnień organizacyjnych

uwarunkowań wdrażania zmian organizacyjnych w procesie projektowania

restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Strona przedmiotu
1100-12-Z13o-BuPSK brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka satysfakcji klienta i zarządzania jego satysfakcją jest skomplikowana i wieloaspektowa. Celem kształcenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnienia, co pozwoli studentom lepiej zrozumieć znaczenie satysfakcji klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zainspiruje ich do nowych pomysłów wykorzystania nabytej wiedzy w procesach biznesowych współczesnej organizacji.

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi wyjaśnić zasady budowania i pomiaru satysfakcji pracowników oraz klientów w organizacji.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13o-BuPSP brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel AACSB: Student wyjaśnia zasady budowania i pomiaru satysfakcji pracowników oraz klientów organizacji.

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, podczas których omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące budowania i pomiaru satysfakcji pracowników, mianowicie:

1. Miejsce pomiaru satysfakcji pracowników w systemach pomiaru wyników działalności przedsiębiorstw i modelach doskonałości biznesowej

2. Koncepcje, które upatrują siłę organizacji w rozwoju potencjału jednostkowego i społecznego

3. Definicje satysfakcji z pracy

4. Mechanizm powstawania satysfakcji z pracy - wyznaczniki (wymiary) satysfakcji pracownika

5. Skutki satysfakcji/niezadowolenia z pracy

6. Pomiar satysfakcji pracowników

7. Budowanie satysfakcji z pracy

Strona przedmiotu
1100-12-Z13o-DynGrO brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zgłębiana będzie wiedza dotycząca zasad funkcjonowania grup, które - jak uczy praktyka - wywierają bardzo silny wpływ na swoich członków, przy czym wpływ ten z punktu widzenia organizacji lub społeczeństwa może być zarówno pozytywny jak i negatywny.

Zrozumienie procesów grupowych ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego kierowania zespołami ludzkimi. Może ono pozwolić na zwiększenie pozytywnych wpływów grupy na jednostkę i jej zachowanie się w środowisku pracy, ułatwić jej więź z firmą, a także dokonać wyboru najwłaściwszych metod kierowania, motywowania i kontrolowania.

Cel AACSB: Student wymienia i opisuje różne role w zespole.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13o-MetOiZ brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje podstawowe metody i techniki wykorzystywane przez menedżerów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Prezentowane zagadnienia dotyczą metod i technik: ułatwiających podejmowanie decyzji menedżerom w etapie planowanie, optymalizacji działań, w etapie organizowania, zwiększania zaangażowania pracowników w etapie motywowania oraz podnoszenia efektywność etapu kontrolowania. Wparciem dla wykładów są ćwiczenia podczas których omawiane są case study prezentujące praktyczne aspekty wybranych metod i technik.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13o-ZaInnPr brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z szeroką problematyką innowacji i zarządzania innowacyjnością.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13o-ZaPrzUs brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć prezentowane są zagadnienia pozwalające uchwycić istotę i specyfikę usług, działalności usługowej i konkretnych problemów decyzyjnych występujących w ramach zarządzania działalnością usługową.

Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie istoty i znaczenia zarządzania przedsiębiorstwem usługowym oraz identyfikację specyfiki tego procesu, a także nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania przedsiębiorstwem usługowym.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)