Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1155-12-M13-AcaWrit brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course plays an integral role within the Bachelor's study programme as it provides students with knowledge, expertise and skills that strengthens their agency as independent scholars and writers in the academic environmen

Strona przedmiotu
1100-12-Z13p-AnPlZaP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają metody prognozowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie oraz wskaźniki, które są wykorzystywane do opsu stanu i dynamiki procesów personalnych. Obliczone prognozy i wskaźniki służą podejmowaniu optymalnych decyzji w obszarze HR.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13o-AnPrOrg brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza o funkcjonowaniu organizacji.

Student charakteryzuje i projektuje struktury organizacyjne.

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

podstawowych aspektów funkcjonowania organizacji,

czynników determinujących projektowanie organizacyjne,

koncepcji struktur organizacyjnych,

metodyki projektowania organizacyjnego,

metodyki analizy i diagnostyki organizacyjnej,

metodyka projektowania usprawnień organizacyjnych

uwarunkowań wdrażania zmian organizacyjnych w procesie projektowania

restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Strona przedmiotu
1100-12-Z13-0-BizPla brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest dostarczenie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie opracowania biznes planu działalności gospodarczej, w szczególności:

- wyjaśniania, obliczania i interpretowania wskaźników finansowo-ekonomicznych,

-wyciągania wniosków, analizowania celów, zamierzeń przedsiębiorstwa firmy na podstawie przeprowadzonej analizy,

-wykorzystywania wiedzy z zakresu analizy finansowo-ekonomicznej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

Student dokonuje analiz ekonomiczno-finansowych.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13o-BuPSK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka satysfakcji klienta i zarządzania jego satysfakcją jest skomplikowana i wieloaspektowa. Celem kształcenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnienia, co pozwoli studentom lepiej zrozumieć znaczenie satysfakcji klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zainspiruje ich do nowych pomysłów wykorzystania nabytej wiedzy w procesach biznesowych współczesnej organizacji.

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi wyjaśnić zasady budowania i pomiaru satysfakcji pracowników oraz klientów w organizacji.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13o-BuPSP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel AACSB: Student wyjaśnia zasady budowania i pomiaru satysfakcji pracowników oraz klientów organizacji.

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, podczas których omawiane są podstawowe zagadnienia dotyczące budowania i pomiaru satysfakcji pracowników, mianowicie:

1. Miejsce pomiaru satysfakcji pracowników w systemach pomiaru wyników działalności przedsiębiorstw i modelach doskonałości biznesowej

2. Koncepcje, które upatrują siłę organizacji w rozwoju potencjału jednostkowego i społecznego

3. Definicje satysfakcji z pracy

4. Mechanizm powstawania satysfakcji z pracy - wyznaczniki (wymiary) satysfakcji pracownika

5. Skutki satysfakcji/niezadowolenia z pracy

6. Pomiar satysfakcji pracowników

7. Budowanie satysfakcji z pracy

Strona przedmiotu
1155-12-M13-BuPl brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1155-12-M13-CSR brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course introduces students to the concept of corporate social responsibility, which involves an examination of whether organizations should expand their focus from serving stockholders to also considering the impact of the firm's activities on diverse stakeholders. Practicing corporate social responsibility requires that a corporation meld business goals with societal expectations. To do so means addressing complex questions such as: What obligations do businesses have to the societies in which they operate? Can the interests of corporations and their outside stakeholders be aligned or are they in inherent conflict? This course examines these and other questions without prescribing simple solutions.

Strona przedmiotu
1155-12-M13-CSR-pph brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1155-12-M13-CMC brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Recognizing customer needs is one of the basic conditions to build his satisfaction. In turn, directing inter-organisational processes towards customers allows generating mechanisms fostering the organisation’s development.

The identification of these processes is a complex operation and, therefore, requires the application of effective procedures. The more precise identification of the processes seen from the customer's perspective, the higher the level of satisfying customer expectations, which in the long term provides the company with a measurable financial impact.

The issue of customer satisfaction and managing his satisfaction is complex and multifaceted. The objective of the course is a comprehensive presentation of the issue, which will allow students to understand better the importance of customer satisfaction in business management and inspire them to new ways of applying the acquired knowledge in business processes of modern organizations.

Strona przedmiotu
1155-12-M13-CME brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z13o-DynGrO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zgłębiana będzie wiedza dotycząca zasad funkcjonowania grup, które - jak uczy praktyka - wywierają bardzo silny wpływ na swoich członków, przy czym wpływ ten z punktu widzenia organizacji lub społeczeństwa może być zarówno pozytywny jak i negatywny.

Zrozumienie procesów grupowych ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego kierowania zespołami ludzkimi. Może ono pozwolić na zwiększenie pozytywnych wpływów grupy na jednostkę i jej zachowanie się w środowisku pracy, ułatwić jej więź z firmą, a także dokonać wyboru najwłaściwszych metod kierowania, motywowania i kontrolowania.

Cel AACSB: Student wymienia i opisuje różne role w zespole.

Strona przedmiotu
1155-12-M13-EcFo brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-HUM-Filoz brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje przekrojowo, w panoramicznym skrócie i z zachowaniem proporcji oraz poziomu trudności dostosowanych do słuchacza studiów niefilozoficznych najważniejsze postaci, stanowiska, koncepcje, kierunki i nurty oraz najistotniejsze zagadnienia, problemy, pojęcia, strategie argumentacyjne oraz spory filozoficzne, jakie ujawniły się w ciągu dziejów filozofii od starożytności po współczesność. Celem zajęć jest zmotywowanie studentki i studentów do zainteresowania się filozofią oraz własnych poszukiwań filozoficznych, a także przekonanie ich o historycznej, kulturowej, naukowej i społecznej ważności dokonań wielkich filozofów europejskich. Zajęcia mają, prócz tego, wyrobić w słuchaczach respekt nie tylko dla teoretycznej, ale również dla praktycznej użyteczności osiągnięć filozofii w bieżącej praktyce systemowego, społecznego, instytucjonalnego oraz indywidualnego myślenia i działania.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13in-FinInw brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozmaitymi technikami finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, w ramach kapitałów własnych i obcych, a także wybór tych, które optymalizują strukturę finansowania. Każda technika finansowania analizowana jest przez pryzmat kosztów i korzyści jej implementacji w przedsiębiorstwie. Student zapoznaje się także z wadami i zaletami poszczególnych technik finansowania.

Ostatecznie student dokonuje wyboru optymalnego źródła finansowania dla zadanych warunków wyjściowych.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13p-FuWsRP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi ze współczesnym rynkiem pracy. Wiedza zdobyta w ramach wykładu, w trakcie ćwiczeń zostanie pogłębiona i uzupełniona, a także wykorzystana do aktywnego analizowania bieżących zjawisk na rynku pracy.

Strona przedmiotu
1155-12-M13-GDO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-HUM-HiGos brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: Historia gospodarcza ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami rozwoju gospodarczego świata na przestrzeni dziejów od starożytności do czasów współczesnych.

Zagadnienia dotyczyć będą kwestii gospodarczych w poszczególnych państwach (głównie państwa europejskie), ale także na terenie Polski od średniowiecza do dzisiaj.

Student będzie miał możliwość poznania podstawowych pojęć, zjawisk i związków przyczynowo-skutkowych dotyczących polityki, gospodarki i społeczeństwa, gdyż te wszystkie sfery życia łączą się ze sobą i wpływają na siebie.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13p-INaZaP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w formie warsztatów mają na celu zapoznanie studentów z podstawową dokumentacją kadrowo-płacową. Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej w oparciu o: pakiety programów biurowych, wybrany informatyczny system zarządzania kadrami, program ZUS Płatnik i sieć Internet.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13i-InfRach brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone są w formie samodzielnej pracy studenta przy stanowisku komputerowym po uprzednim instruktażu przez prowadzącego. Zadania typowo księgowe poprzedzone są wprowadzeniem związanym z parametryzacją wybranego systemu finansowo-księgowego (Symfonia F-K).

W części merytorycznej student księguje w systemie operacje gospodarcze na podstawie podanych przez prowadzącego dokumentów księgowych.

Poprawność księgowań weryfikowana jest przez studenta na podstawie wzorcowych zestawień obrotów i sald na kontach udostępnianych przez prowadzącego po zaksięgowaniu danego zestawu dokumentów.

Strona przedmiotu
1155-12-M13-InMa brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1155-12-M13-Inv brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will allow students to understand the theoretical and practical bases of the investment process management. It is focused on the investment decision process. The students will have an opportunity to familiarize themselves with the investment process, ways of financing investment projects and the cost of capital, basic investment appraisal methods and risk associated with investment projects.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13-0-InwInw brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie studentom wybranych zagadnień dotyczących problematyki inwestycji, projektów i procesów inwestycyjnych, zarządzania procesami inwestycyjnymi oraz finansowania inwestycji przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13in-InRyNi brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład Inwestycje na rynku nieruchomości jest pogłębieniem podstawowych informacji nt. zachowań, decyzji oraz uwarunkowań inwestowania na rynku nieruchomości, wykorzystuje podstawowe treści dotyczące inwestowania oraz rynku nieruchomości.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13in-InwPub brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z problematyką inwestycji publicznych, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem ich specyfiki w obszarze przygotowania, w tym finansowania, i realizacji, a także ich szczególnego znaczenia społecznego.

Strona przedmiotu
1100-12-Z13in-InwZag brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów formami międzynarodowych przepływów kapitału; istotą bezpośrednich i pośrednich inwestycji zagranicznych; klasyfikacjami i źródłami danych o tych inwestycjach. Przedstawienie teoretycznych podstaw i objaśnień bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Omówienie strategii wejścia na rynki zagraniczne, modeli internacjonalizacji przedsiębiorstw, źródeł przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa międzynarodowego. Zaprezentowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw międzynarodowych oraz miejsca największych z nich w gospodarce światowej w kontekstach globalizacji.

Strona przedmiotu
1155-12-M13-Log brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1155-12-M13-Log-pph brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

podstawy logistyki, prognozowanie popytu pierwotnego, planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie zapasami, ocena i wybór dostawcy

Strona przedmiotu
1100-12-Z13-0-Logis brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe zagadnienia z logistyki - definicje, przykłady, metodyka, koncepcje.

Strona przedmiotu
1155-12-M13-MaGa brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)