Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie - plan studiów 2 rok 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie - plan studiów 2 rok 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1100-12-Z22-HR-BSiZP brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z22-EvM-BuZe brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci podniosą swoje kompetencje umożliwiające skuteczne budowanie różnych zespołów. Poznają istotę pracy zespołowej oraz mechanizmy jej oddziaływania na jednostkę oraz organizację.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-EvM-BWiK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przedstawienie i omówienie istoty, zasad, celów oraz metod budżetowania w odniesieniu do wydarzeń i kampanii PR.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-HR-CoMe brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z22-LB-CoPL brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi instrumentami controllingu procesów logistycznych, zasadami tworzenia systemów controllingowych na użytek logistyki, miernikami controllingu, jak również zagadnieniami związanymi z audytem logistyki.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-LB-DPwL brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z22-LB-DoPL brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, podczas których omawiane są kluczowe zagadnienia dotyczące wykorzystania metodyk doskonalenia procesów w zarządzaniu procesami logistycznymi.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-HR-DUM brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z22-EvM-EvMa brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z22-NM-HaEl brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem korzystającym z nowoczesnych rozwiązań w zakresie handlu elektronicznego. Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów towarzyszących organizacjom w zakresie handlu elektronicznego oraz wykorzystania szans wynikających z dostępu do rynku elektronicznego.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-HR-HRwOZ brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z22-IN-IZSI brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi podstawami prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, w tym przede wszystkim w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przedstawienie teoretycznych podstaw i objaśnień bezpośrednich inwestycji zagranicznych, strategii „wejścia” na rynki zagraniczne, etapów budowania strategii internacjonalizacji, źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego, strategii konkurencji w biznesie międzynarodowym oraz struktur organizacyjnych przedsiębiorstw międzynarodowych.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-HR-KiN brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z22-IN-KKCPI brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami kalkulacji cen w projektach inwestycyjnych. W ramach zajęć student poznaje zasady normowania i przedmiarowania, metody kosztorysowe, kalkulację kosztów czynników produkcji, kosztorysy budowlane oraz zasady indywidualnej kalkulacji nakładów rzeczowych.

Ostatecznie student przygotowuje kosztorys projektu inwestycyjnego.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-NZP-KWWP brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem poznawczym nauczania przedmiotu jest dostarczenie studentom wiedzy o metodach wyceny przedsiębiorstw, ale także ukazanie strategii zarządzania zasobami, które w największym stopniu wpływają na wzrost wartości firmy.

Cel przedmiotu to zatem również nabycie przez studentów umiejętności zidentyfikowania problemów w organizacji i ich wpływu na wartość przedsiębiorstwa

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-NZP-KrWM brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z22-0-LTK brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komputerowe symulacje procesów zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Trening kierowniczy odbywa się w warunkach wirtualnego konkurencyjnego rynku i modelu decyzyjnego strategii rozwoju i strategii finansowej przedsiębiorstwa. Studenci podejmują decyzje finansowe, marketingowe i inwestycyjne. Celem strategii jest maksymalizacja wartości akcji przedsiębiorstwa i wartości dla akcjonariuszy. Studenci pracują w zespołach, analizują i rozwiązują problemy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz formułowania i realizacji strategii rozwoju.

- kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości,

- kształcenie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji menedżerskich,

- kształcenie umiejętności pracy zespołowej,

- oddziaływania na zmiany postaw i zachowań uczestników treningu (analiza wyniku finansowego osiągniętego przez uczestników i porównanie z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwa w rzeczywistości),

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-NM-MaMie brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć z przedmiotu „marketing międzynarodowy” jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu na rynkach zagranicznych w kontekście procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania w skali międzynarodowej.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-NM-MaZR brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu marketingu zrównoważonego oraz omówienie sposobów wykorzystania tej koncepcji w tworzeniu wartości dla klientów i pozostałych interesariuszy.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-NZP-MaZP brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem nauczania przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej koncepcji oraz procesu zorientowanego rynkowo zarządzania przedsiębiorstwem, uwarunkowań i procedur formułowania strategii marketingowych oraz ich podstawowych rodzajów, zapoznanie ich z metodami strategicznej analizy marketingowej oraz procedurami formułowania strategii i planów marketingowych w przedsiębiorstwie wraz z ich implementacją i kontrolą.

Nabyta w ramach przedmiotu wiedza powinna umożliwić studentom rozumienie potrzeby orientacji na klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zapewniać im zdolność aktywnego uczestnictwa w procesach rozwijania marketingowej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz formułowania i wdrażania skutecznych strategii rynkowych.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-IB-NoDB brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z22-LB-NwL brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zaawansowane zagadnienia z zakresu negocjacji biznesowych z wykorzystaniem technik perswazyjnych. Głównym celem zajęć jest dostarczenie zaawansowanej wiedzy na temat istoty negocjacji biznesowych i jej praktyczne zastosowanie w budowaniu długofalowych relacji oraz rozwiązywaniu problemów biznesowych na poziomie optymalnym ze szczególnym uwzględnieniem obopólnych korzyści.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-NM-NeWie brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy oraz wykształcenie u nich umiejętności i kompetencji z zakresu negocjacji w otoczeniu wielokulturowym.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-NM-NMwM brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wykorzystywaniem nowych mediów w biznesie – tzw. marketingu internetowego. Uczestnicy zajęć poznają od strony teoretycznej i praktycznej możliwości, które przedsiębiorstwom daje marketing internetowy. Ponadto, studenci zostaną zapoznani z systemami komputerowymi wspomagającymi pracę przyszłego specjalisty ds. komunikacji/marketingu w nowych mediach

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-IB-OSwAD brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu Oprogramowanie Open Source w analizie danych obejmują podstawowe wiadomości z zakresu stosowania metod statystycznych i ekonometrycznych do wykonania analizy ekonomicznej. W ramach przedmiotu student opanowuje narzędzia badawcze dostępne w ramach oprogramowania Open Source. W czasie zajęć największy nacisk położony zostanie na znajomość oprogramowania R-Cran, które wykorzystywane będzie do zagadnień statystyczno-ekonometrycznych. Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien opanować podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu matematyki i statystyki opisowej.

Cel AACSB: Student wykorzystuje oprogramowanie do analiz statystyczno-ekonometrycznych

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-EvM-OrKW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przedstawią działania jak należy prawidłowo zaprojektować

oraz przeprowadzić wydarzenia sportowe, naukowe, kulturalne.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-NM-PlMa brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzenia zajęć z przedmiotu „Planowanie marketingowe we współczesnej firmie” jest pogłębienie wiedzy studentów, ich umiejętności i kompetencji z zakresu planowania marketingowego w powiązaniu ze współczesnymi problemami gospodarczymi, a także wskazanie możliwości ich praktycznego wykorzystania w realnych procesach planowania marketingowego sprzyjających rozwiązaniu konkretnych problemów marketingowych.

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-HR-PrPr brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-Z22-NM-SPSS brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z możliwościami wykorzystania programu SPSS w obszarze badań marketingowych. SPSS jest oprogramowaniem wszechstronnie wykorzystywanym do analizy danych pozyskiwanych w badaniach marketingowych, społecznych, w psychologii, medycynie itd. Jest stosowane zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach administracji publicznej, ośrodkach badawczych oraz akademickich. W trakcie zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej student zapoznaje się z podstawowymi zasadami obsługi programu. Samodzielnie (z wykorzystaniem programu) buduje bazę dla danych pozyskanych z badania marketingowego; dokonuje podstawowych operacji i przekształceń na zmiennych oraz obserwacjach dostępnych w stworzonej bazie; dokonuje podstawowej analizy i interpretacji tych danych a także ich graficznej wizualizacji (także cel AACSB).

Strona przedmiotu
1100-12-Z22-NM-PKM brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom związanym z kreatywną częścią zawodu marketingowca - konceptualizacji i projektowaniu kreacji marketingowych. Studenci zapoznani zostaną z zasadami tworzenia tekstów marketingowych, poznają podstawy tworzenia grafiki rastrowej i wektorowej, podstawy postprodukcji materiałów video i tworzenia stron internetowych. Przedstawione narzędzia pozwalają na wykonanie projektów graficznych wymaganych przez pracodawców w przypadku tworzenia wizerunku, reklamy, czy chociażby uatrakcyjnienia stron WWW.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)