Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Finanse i rachunkowość, nst, 3 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18 - Rok akademicki 2017/18
2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19 - Rok akademicki 2018/19
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19 2018/19Z 2018/19L 2019/20 2019/20Z 2019/20L 2020/21 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23L 2022/23 2022/23Z
1152-12-F13-0-BizPl brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest dostarczenie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie opracowania biznes planu działalności gospodarczej, w szczególności:

- wyjaśniania, obliczania i interpretowania wskaźników finansowo-ekonomicznych,

-wyciągania wniosków, analizowania celów, zamierzeń przedsiębiorstwa firmy na podstawie przeprowadzonej analizy,

-wykorzystywania wiedzy z zakresu analizy finansowo-ekonomicznej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

Student dokonuje analiz ekonomiczno-finansowych.

Strona przedmiotu
1152-12-F13fb-FUE brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1152-12-F13fb-GKwF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1152-12-F13r-GryKiFR brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Trening kierowniczy odbywa się w warunkach symulowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Model decyzyjny opracowania strategii rozwoju i strategii finansowej przedsiębiorstwa. Studenci podejmują decyzje finansowe, marketingowe i inwestycyjne.Celem strategii jest maksymalizacja wartości akcji przedsiębiorstwa i wartości dodanej dla akcjonariuszy. Studenci pracują w zespołach, analizują i rozwiązują problemy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz formułowania i realizacji strategii rozwoju.

- kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości U1, U2

- kształcenie umiejętności zespołowego podejmowania decyzji menedżerskich K1, K2

- kształcenie umiejętności pracy zespołowej K1

- oddziaływania na zmiany postaw i zachowań przedsiębiorczych studentów (analiza wyniku finansowego osiągniętego przez uczestników i porównanie z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwa w rzeczywistości) K1, K2

Strona przedmiotu
1152-12-F13r-HisRach brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są podstawowe "wydarzenia" dotyczące historii rachunkowości, począwszy od czasów starożytnych do współczesnych, a dotyczące nauki i praktyki rachunkowości. Przedstawione będą podstawowe teorie ewidencyjne, wyceny, oraz rozwój sprawozdawczości, norm prawnych i instytucji rachunkowości.

Do realizacji tego przedmiotu niezbędna jest podstawowa wiedza zdobyta na wcześniejszych wykładach z przedmiotów: rachunkowość lub rachunkowość finansowa.

Strona przedmiotu
1152-12-F13fb-KsKo brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1152-12-F13fb-MSF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1152-12-F13-0-PrZaw brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk zawodowych jest weryfikacja zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej z zakresu finansów i rachunkowości oraz dalsze kształcenie studentów przez umożliwianie im podejmowania aktywności administracyjno-biznesowej, pozwalającej na nabywanie praktycznych umiejętności i kompetencji mających zastosowanie w trakcie realizowanych przez organizację finansowo-księgowych funkcji.

Strona przedmiotu
1152-12-F13-0-ProGo brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "prognozowanie gospodarcze" dla studentów III roku kierunku: finanse i rachunkowość (studia niestacjonarne I stopnia), w wymiarze 9 godz. wykładu i 9 godz. ćwiczeń (sem. V) obejmuje wiadomości z zakresu wykorzystania metod ekonometrycznych do prognozowania gospodarczego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami prognozowania zjawisk ekonomicznych oraz zdobycie przez nich umiejętności wykorzystania tych metod w praktyce gospodarczej.

Wykład rozpoczyna się od wprowadzenia podstawowych pojęć z teorii predykcji. Następnie przedstawia się metody prognozowania na podstawie modeli szeregów czasowych (modeli trendu, sezonowości i autoregresji) oraz modeli przyczynowo-skutkowych.

Strona przedmiotu
1152-12-F13r-RaMaFi brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Rachunkowość małych firm" ma na celu zebranie wiedzy dotyczącej prowadzenia rachunkowości małych podmiotów gospodarczych zdobytej w trakcie dotychczasowego toku nauczania (Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość podatkowa). Dodatkowo przedmiot ma wskazać specyfikę oraz różnorodność obowiązków ewidencyjnych tego sektora przedsiębiorstw.

Student identyfikuje specyfikę rachunkowości małych firm

Strona przedmiotu
1152-12-F13r-RaPoUUk brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1152-12-F13-0-SemDy brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 36 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium student poznaje zasady i wymagania, jakie powinna spełniać praca dyplomowa. Student zapoznaje się ze stroną redakcyjną wymaganą podczas pisania prac dyplomowych. Studenci zapoznają się z wybranymi obszarami tematycznymi, spośród których będą wybierali tematy swoich prac.

Strona przedmiotu
1152-12-F13-0-StBiz brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zakładanie własnej firmy - aspekty prawne

2. Zakładanie własnej firmy - aspekty zarządcze

Strona przedmiotu
1152-12-F13r-StrCen brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania tego przedmiotu jest zaznajomienie studentów z rolą procedur podejmowania decyzji cenowych w warunkach wolnego rynku i ich wpływu na rentowność krótkookresową i długookresową jednostek gospodarczych. Efektem kształcenia powinny być umiejętności i kompetencje w zakresie:

• analizowania warunków kształtowania strategii cenowych (funkcji cen na różnych rynkach -doskonałych, niedoskonałych; wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań cenowych itp.),

• znaczenia kosztów (zmiennych, pełnych) w ustalaniu cen,

• metod ustalania cen i ich wpływu na efektywność funkcjonowania jednostek gospodarczych,

• metod ustalani cen w jednostkach powiązanych,

• rozumienia podstawowych strategii cenowych.

Strona przedmiotu
1152-12-F13-0-UmInt brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do studentów kierunku finanse i rachunkowość studiów stacjonarnych. Ma na celu nauczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych warunkujących sprawność interpersonalną w kontaktach z klientami i współpracownikami.

Strona przedmiotu
1152-12-F13-0-ZaFPrz brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie finansowych aspektów prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej i ich wpływu na sytuację finansową, majątkową oraz osiągane wyniki. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu podejmowania decyzji bieżących i strategicznych w przedsiębiorstwie, rozumienia występowania ryzyka w działalności przedsiębiorstwa i jego otoczeniu, zarządzania składnikami majątku przedsiębiorstwa, pozyskiwania źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Poznanie podstawowych metod szacowania średnioważonego kosztu kapitału. Zarządzanie krótkoterminowe finansami w przedsiębiorstwie.

Strona przedmiotu
1152-12-F13r-ZaRenPF brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest wykształcenie umiejętności:

- posługiwania się podstawową terminologią z zakresu analizy płynności finansowej;

- wykorzystywania różnorodnych metod w analizie płynności finansowej;

- wyjaśniania, obliczania i interpretowania wskaźników;

- wyciągania wniosków, analizowania celów, zamierzeń oraz dalszej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa firmy na podstawie przeprowadzonej analizy płynności finansowej;

- wykorzystywania wiedzy z zakresu analizy płynności finansowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)