Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18 - Rok akademicki 2017/18
2018/19 - Rok akademicki 2018/19
2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
117123-AudytInf
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Audyt informatyczny

Strona przedmiotu
117123-AudPrUE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Audyt projektów unijnych

Strona przedmiotu
117123-ElemStat
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 6 godzin
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
117123-FiPubOdpDys
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot łączy prezentację podstawowych problemów ekonomicznych dotyczących finansów publicznych z przeglądem regulacji odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Strona przedmiotu
117123-KontrZarz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geneza powstania kontroli zarządczej, pojęcie i jej podstawy prawne KZ, standardy kontroli zarządczej, dokumenty KZ, kontrola zarządcza w praktyce - budowa systemu, kogo dotyczy, cel i kto za nią odpowiada, rola audytu w kontroli zarządczej, mierniki, pojęcia zgodności z prawem, efektywności, celowości, skuteczności, oszczędności terminowości

Strona przedmiotu
117123-MetPrzeAudytu
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metodologia przeprowadzania audytu: planowanie, program zadania, analiza ryzyka, przeprowadzanie zadania, sprawozdawczość, monitoring, techniki audytu.

Strona przedmiotu
117123-PodZagPrAdm
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień teoretycznych ogólnego postępowania administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązkami regulującymi w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej procedury administracyjnej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Strona przedmiotu
117123-PodEkon brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie narzędzi analitycznych ekonomisty dla lepszego zrozumienia uwarunkowań funkcjonowania sektora finansów publicznych. Zajęcia obejmują krótki wstęp teoretyczny i pogłębienie problematyki na konkretnych przykładach z aktualnymi danymi liczbowymi. Słuchacze rozwiązują problemy sformułowane do przygotowanych danych liczbowych.

Strona przedmiotu
117123-PodProwAudytu
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Definicja audytu wewnętrznego i geneza jego powstania w Polsce, Podstawy prawne, przyczyny opracowania Kodeksu Etyki i zakres jego obowiązywania, elementy Kodeksu Etyki, pojęcie, podstawy prawne i zakres obowiązywania Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, rodzaje standardów i ich przegląd, Karta audytu- pojęcie, kogo dotyczy, cel opracowania, zawartość, Program zapewnienia i poprawy jakości audytu, oceny zewnętrzne i wewnętrzne- samoocena, kwalifikacje audytora wewnętrznego, kto może być audytorem, podległość audytu w jednostce, prawa i obowiązki audytora wewnętrznego, obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jsfp, planowanie i sprawozdawczość, rodzaje zadań audytowych, informacja publiczna w zakresie audytu wewnętrznego, dokumentacja audytowa, analiza ryzyka, cykl audytu

Strona przedmiotu
117123-PraktRealZadA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna realizacja zadań audytowych - warsztaty.

Strona przedmiotu
117123-RachBSF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do słuchaczy studiów podyplomowych. Jego celem jest prezentacja i zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.Prezentowany w trakcie zajęć materiał obejmuje następujące bloki tematyczne:

I. Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości finansowej.

II. Prezentację zasad i specyfiki prowadzenia rachunkowości budżetowej.

III. Omówienie narzędzi wykorzystywanych przez rachunkowość zarządczą oraz controlling w procesie podejmowania decyzji.

IV. Istotę i zasady obowiązujące podczas badania sprawozdań finansowych.

Strona przedmiotu
117123-RolaAuWew
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
117123-UmInteAud
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest skierowany do słuchaczy studiów podyplomowych. Ma na celu nauczenie umiejętności warunkujących sprawność interpersonalną w postępowaniu audytowym.

Strona przedmiotu
117123-UsAdmPub
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie słuchaczom podstawowych zagadnień teoretycznych ustrojowego prawa administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami ustrojowego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej administracji publicznej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Strona przedmiotu
117123-ZamPubl
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest prawna problematyka zamówień publicznych. Zagadnienia wprowadzające obejmują podstawowe przesłanki wydania przepisów z zakresu zamówień publicznych, określających prawne reguły wydatkowania środków (głównie publicznych) przez podmioty zobowiązane do stosowania tych regulacji. Należy również pamiętać, że jednym z celów tych przepisów określających reguły wydatkowania środków publicznych jest również realizowanie innych celów np. celów społecznych, politycznych, gospodarczych itp. Ustawa o finansach publicznych określa zasady wydatkowania środków publicznych wskazując, między innymi, na racjonalizowanie wydatków publicznych, ich jawność oraz przejrzystość. Przepisy, które określają jak należy te zasady realizować, określają procedury udzielania zamówień publicznych. W ramach wykładu przedstawione zostaną regulacje prawne z tego zakresu zarówno krajowe jak i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
117123-ZaContStr brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 4 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
117123-ZarzRyz
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć słuchacz usystematyzuje wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Pozna podstawowe pojęcia w zakresie kontroli zarządczej w tym na czym polega proces zarządzania ryzykiem. Bedzie potrafił ocenić rejestr ryzyka stosowany w jednostkach sektora finansów publicznych od wyznaczania celów poprzez analizę i ocenę ryzyka, stosowanie mierników, reagowanie na ryzyko po mechanizmy ograniczające ryzyko. Pozna obowiązujące przepisy w Polsce, regulujące system zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz standardy stosowane na świecie.

Słuchacz zdobędzie umiejętność tworzenia rejestrów ryzyk stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych. Celem dydaktycznym będzie przyswojenie wiedzy o metodach zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Przewidywanie i ocenianie potencjalnego ryzyka.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)