Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L
1300-ISP-FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie prezentowane są poglądy najważniejszych myślicieli politycznych, twórców systemów moralnych, społecznych i politycznych przede wszystkim pozaeuropeiskich kręgów kulturowych.

Strona przedmiotu
1300-AS-OF-1FS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student zdobywa pogłębioną wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji skarbowej

Strona przedmiotu
1300-AD-WYB-PL-1FS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest administracji wyborczej w Rzeczypospolitej. Porusza kwestie jej struktury organizacyjnej, charakteru prawnego i kompetencji. By uczestniczyć w wykładzie przydatna jest wiedza z zakresu pojęcia i klasyfikacji organów administracji publicznej. Wcześniejsza realizacja kursu prawoznawstwa przez studenta jest wskazana.

Strona przedmiotu
1300-PA1-FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

Prawo administracyjne: pojęcie, cechy; zasady prawa administracyjnego, system organów, kompetencja(5 h); podział administracyjny Polski, obszar specjalny; podstawowe pojęcia: obowiązek, uprawnienie(5 h), publiczne prawa podmiotowe, ciężary publiczne; uznanie administracyjne; przykłady regulacji administracyjnych(5 h).

Strona przedmiotu
1300-PA2-FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

Postępowanie administracyjne: pojęcie, rodzaje postępowań administracyjnych, stadia postępowania,(5 h) zasady postępowania, środki prawne w postępowaniu administracyjnym(5 h); bezczynność; sądownictwo administracyjne, struktura sądownictwa administracyjnego w Polsce(5 h).

Strona przedmiotu
1300-OG-ADR-PLS-KPP brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-AFRSP-1FS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych studentów, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych przypadków komunikacji interpersonalnej, jakimi są negocjacje i mediacje. W związku z tym wyłożone i poddane dyskusji zostają podstawowe informacje dotyczące komunikacji społecznej, teorii konfliktów, strategii i technik negocjacyjnych oraz mediacji z podkreśleniem roli, jaką odgrywają one w procesie regulacji sporów. Teoretyczne założenia i praktyczne wskazówki służące realizacji przedmiotowych założeń są ukazane w świetle takich instytucji prawa i zjawisk występujących w obrębie tej gałęzi prawa, które mogą stanowić kontekst ich zastosowania.

Strona przedmiotu
1300-OG-IPL-FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-ADIE-1FS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proces integracji europejskiej [dalej: PIE] stanowi pole formułowania, prezentowania i realizowania różnorakich poglądów (tj. doktryn). Odnoszą się one do materii politycznych, społecznych, prawnych czy ekonomicznych, a nawet etycznych. Proponowany przedmiot stanowi prezentację PIE właśnie z perspektywy owych poglądów i koncepcji.

Strona przedmiotu
1300-ADIE-FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-APB-UE-1FS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-BPC-1FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-OG-BHR-KPP brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-OG-PPR-FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania wybranych rejestrów publicznych dostępnych on-line

Strona przedmiotu
1300-OG-CCPCL-KPP brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/21
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-OG-CL-N-KPP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-CP-ZKP-1FS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z kryminologicznymi, karnomaterialnymi i karnoprocesowymi zagadnieniami cyberprzestępczości. W tym celu przeanalizowane zostaną źródła prawa oraz orzecznictwo, podane poglądy doktryny, uwzględniony zostanie także kontekst prawnoporównawczy

Strona przedmiotu
1300-CP-ZKP-FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-CI-HP-1FS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom – przyszłym prawnikom wspaniałych tradycji związanych z rozwojem rodzimego procesu sądowego, jego przebiegu i instytucji z nim związanych

Strona przedmiotu
1300-CI-HP-FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom – przyszłym prawnikom wspaniałych tradycji związanych z rozwojem rodzimego procesu sądowego, jego przebiegu i instytucji z nim związanych

Strona przedmiotu
1300-NACJ-FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ogólnouniwersytecki porusza problematykę istnienia narodów, czynników narodowotwórczych. Prezentowane są też opinie przedstawicieli różnych nauk na temat narodu, jako faktu bądź wyobrażonej koncepcji, oraz rozwoju poglądów nacjonalistycznych. Omawiane są też ideologie nacjonalistyczne oraz zagadnienie relacji nacjonalizm - rasizm.

Strona przedmiotu
1300-SP-IKP-1FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zwrócenie uwagi studentom na rolę sprawiedliwości w prawie i relacje pomiędzy sprawiedliwością a prawem.

Strona przedmiotu
1300-CD-PP-FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Osobowe i rzeczowe źródła dowodowe.

2.Dowodzenie i dowód.

3.Naczelne zasady procesowe i ich realizacja w postępowaniu dowodowym.

4.Człowiek jako osobowe źródło dowodowe – strony, świadkowie, biegli.

6.Przesłuchanie – podstawy prawne i jego realizacja.

7.Oględziny i ich rodzaje.

8.Czynności dowodowe w praktyce procesu karnego, cywilnego i administracyjnego.

9. Przeszukanie.

10. Eksperyment procesowy – podstawy prawne i jego realizacja

Strona przedmiotu
1300-CDPP-1FS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-DET-1FS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot fakultatywny „Detektywistyka” stanowić będzie rozszerzenie i uzupełnienie oferty dydaktycznej Wydziału w zakresie nauk penalnych, dotycząc zagadnień materialnego i formalnego prawa karnego, a także kryminalistyki. Monograficzne ambicje wykładu nadają mu wymiar interdyscyplinarny, obejmując zagadnienia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, a także z dziedziny prawa administracyjnego oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych – w takim zakresie, w jakim nie są one przedmiotem zainteresowania innych wykładów. Zajęcia obejmować będą zagadnienia teoretycznoprawne oraz problemy praktyczne i perspektywę prawnoporównawczą. Prowadzący jest prywatnym licencjonowanym detektywem, wiceprezesem Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców®, Dyrektorem Instytutu Detektywistyki w Warszawie, ekspertem detektywistycznego wywiadu gospodarczego, współpracownikiem cenionej agencji detektywistycznej.

Strona przedmiotu
1300-OG-DP-PK-FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzić studenta do problematyki idei państwa ograniczonego tj. takiego którego funkcjonowanie jest zdeterminowane ochroną praw podmiotowych i ograniczone prawnie treścią norm konstytucyjnych. Problematyka przedmiotu przedstawiana jest z perspektywy filozofii politycznej, filozofii prawa z wykorzystaniem socjologicznych aspektów relacji grupa społeczna-jednostka. Wykład ma charakter interdyscyplinarny z przewagą metodologii nauk humanistycznych ale wykorzystujący również swoiste metody prawne.

Strona przedmiotu
1300-DO-1FS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-DIP-1FS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-DPC-1FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-DU-1FS brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)