Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, administracja (s1)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L 2024/25 2024/25Z 2024/25L
1300-APE-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Administracyjne postępowanie egzekucyjne obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Zagadnienia ogólne

2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

3. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

5. Wszczęcie i przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego

6. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej

7. Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych

9. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym

10. Zbieg egzekucji

11. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

12. Postępowanie zabezpieczające

Strona przedmiotu
1300-ET-URZ-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy przedstawieniu i przybliżeniu podstawowych założeń współczesnej etyki urzędniczej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących na terenie RP regulacji prawnych, w tym prawa i aktów kierownictwa wewnętrznego.

Elementy etyki ogólnej spełniają funkcję wprowadzenia obejmującego podstawowe pojęcia i teorie etyczne oraz przegląd problemów etyki szczegółowej, zwłaszcza etyki życia publicznego. Aksjologia prawa administracji zawiera analizę podstawowych wartości zawartych w systemie prawa, ważnych dla praktyki zawodowej.

Zagadnienia etyki urzędniczej prezentowane są w kontekście ustrojowego usytuowania administracji oraz na tle aksjologii współczesnego demokratycznego państwa prawa. Wartości i zasady etyki urzędniczej ukazywane są jako konieczny składnik prawa urzędniczego oraz systemu nowoczesnego państwa demokratycznego.

Strona przedmiotu
1300-FILOZ-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z filozofii wprowadza studentów w podstawowe pojęcia, zagadnienia i źródła filozofii europejskiej, stanowiące podstawę rozwoju nauki i kultury oraz integralny element dziedzictwa i tożsamości współczesnego człowieka.

Strona przedmiotu
1300-FP-PF-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych, w tym m.in. prawo budżetowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego, system dochodów publicznych, państwowy dług publiczny, prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego, publiczne prawo bankowe, finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz elementy prawa finansów publicznych UE.

Strona przedmiotu
1300-GN-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu problematyki prawnej gospodarki nieruchomościami.

Strona przedmiotu
1300-HIST_ADM-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do szeroko pojętych nauk administracyjnych. W ramach prowadzonego wykładu jest przedstawiona ogólna charakterystyka nauki administracji, jako dyscypliny naukowej wraz z jej genezą (tzn. dyscypliny). Następnie omówiona jest ogólna charakterystyka administracji publicznej, czynników ja kształtujących, struktur, miejscu i roli urzędnika w administracji publicznej a także mechanizmy i rodzaje kontroli w administracji. W części drugiej pokazany jest praktyczny aspekt roli nauki administracji. Obejmuje on opis budowy indywidualnego stanowiska pracy, charakterystykę rozpiętości kierowania, grupowanie pracy w zespole, zasady budowy i przebudowy struktur administracyjnych, wewnętrzną organizację pracy organy administracyjnego i podział zadań między poszczególne szczeblami administracji

Strona przedmiotu
1300-KON_SYS-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników wykładu ze strukturą i funkcjonowaniem organów państwowych a także obowiązującym w RP systemem konstytucyjnym oraz orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego powstałym na gruncie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. a także przyswojenie terminologii prawnokonstytucyjnej i podniesienie poziomu kultury politycznej. Przedmiot obejmuje prezentację i analizę treści Konstytucji RP oraz innych aktów z zakresu prawa konstytucyjnego. Polskie rozwiązania z zakresu prawa konstytucyjnego ukazywane są na tle prawnoporównawczym. Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać przygotowanie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Naukę przedmiotu ułatwi jednoczesne opanowywanie przez studenta siatki pojęciowej z obszaru prawoznawstwa.

Strona przedmiotu
1300-LA-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to jedyny przedmiot na całych studiach administracyjnych, który dotyczy bardzo ważnej, a zarazem obszernej i trudnej problematyki stanowienia prawa. Jego celem jest przygotowanie studenta do samodzielnego studiowania tej problematyki, gdyby przyszło mu pełnić funkcję legislatora.

Strona przedmiotu
1300-LOG-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład umożliwia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami logiki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich zastosowanie w praktyce prawniczej. Stanowi on podstawę dla wszelkiej późniejszej, samodzielnej pracy z tekstem prawnym i prawidłowej analizy tekstów prawnych.

Strona przedmiotu
1300-NA-ADM-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie działań administracyjnych jako formy świadczenia usług publicznych oraz - przedstawienie administracji publicznej jako systemu różnorodnych instytucji, które mogą być sprawnie zorganizowane i funkcjonujące, a nie tylko jako systemu norm prawnych, które je regulują;

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami dotyczącymi organizacji i kierowania, które występują w aparacie administracji publicznej oraz w innych instytucjach administracyjnych. Umożliwienia im zdobycia umiejętności samodzielnego diagnozowania tych problemów oraz metod ich rozwiązywania, a także wiedzy i umiejętności przydatnych do wykonywania funkcji kierowniczych.

Strona przedmiotu
1300-PDST_EKON-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami współczesnej ekonomii przydatnymi do analizy rzeczywistości gospodarczej, w tym działalności przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i państwa w warunkach gospodarki rynkowej.

Strona przedmiotu
1300-PDST_ORG-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć prezentowane są zagadnienia pozwalające uchwycić istotę i specyfikę usług, działalności usługowej i konkretnych problemów decyzyjnych występujących w ramach zarządzania działalnością w administracji publicznej.

Celem tego przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie istoty i znaczenia zarządzania organizacją w administracji publicznej oraz identyfikację specyfiki tego procesu, a także nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania organizacjami w administracji publicznej.

Ukształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu teorii organizacji i zarządzania oraz umożliwienie zdobycia podstaw do dalszego studiowania problemów organizacji i kierowania instytucjami administracyjnymi.

Strona przedmiotu
1300-PD_CYW-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie podstawowych zagadnień prawa cywilnego z zakresu części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań, które znajdują zastosowanie w pracy administratywisty.

Strona przedmiotu
1300-PD_KAR-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie zasadniczyvch instytucji prawa karnego i prawa wykroczeń, wskazanie analogicznych przesłanek odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia oraz wskazanie pewnych odmienności przyjętych w prawie wykroczeń

Strona przedmiotu
1300-POS-AD-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych ogólnego postępowania administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązkami regulującymi w tym zakresie. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej procedury administracyjnej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych instytucji postępowania administracyjnego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami procedury administracyjnej przy interpretacji obowiązujących norm prawnych, w szczególności w ramach rozwiązywania kazusów o tematyce procesowej.

Strona przedmiotu
1300-PRAK-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki studenckiej jest weryfikacja i uzupełnienie wiedzy teoretycznej, zdobytej w trakcie studiów.

Strona przedmiotu
1300-PR-ADM-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi regulacjami ustrojowego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat form aktywności administracji publicznej państwa, klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz ich promulgacji. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej administracji publicznej, w tym zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1300-PR-AD-MAT-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie materialnego prawa administracyjnego, stanowiącego uzupełnienie i rozwinięcie zagadnień wynikających z części ogólnej prawa administracyjnego. Wykład ma prezentować różne formy działania administracji publicznej w poszczególnych działach materialnego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego materialnego prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-PH-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ukierunkowany jest na przybliżenie studentom kierunku administracja podstawowych zagadnień prawa handlowego, od materii ogólnej do bardziej szczegółowej. Nacisk kładziony jest zarówno na teoretyczne konstrukcje, jak i na praktyczne zastosowanie poszczególnych instytucji.

Strona przedmiotu
1300-PM-UE-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu Studenci zostają zapoznani z szeroko rozumianym prawem materialnym Unii Europejskiej. Charakter wstępny mają rozważania dotyczące ekonomicznych przyczyn integracji europejskiej, a w szczególności jej związków z procesami globalizacyjnymi. W tej części wykładu zarysowane zostają również ekonomiczne związki pomiędzy ograniczaniem barier w handlu a efektywnością gospodarki. Rdzeń przedmiotu stanowi problematyka swobód gospodarczych oraz prawa konkurencji.

Strona przedmiotu
1300-PP-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyką przedmiotu są zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Zajęcia obejmują następujące treści: system podatkowy w Polsce – struktura ogólna oraz omówienie poszczególnych podatków, podstawowe instytucje ogólnego prawa podatkowego, źródła prawa podatkowego, konstytucyjne uwarunkowania systemu podatkowego, podstawowe elementy międzynarodowego oraz europejskiego prawa podatkowego.

W ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę ze wszystkich obszarów prawa podatkowego. Wybrane obszary mogą być przedmiotem dalszych studiów, gdyż niektóre zagadnienia, omówione w stopniu podstawowym lub tylko zasygnalizowane, są przedmiotem odrębnych wykładów fakultatywnych.

Strona przedmiotu
1300-PP-PU-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu i ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego oraz uwrażliwienie ich na główne problemy.

Strona przedmiotu
1300-PU-UE-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z trzech zasadniczych bloków tematycznych: charakter prawny Unii Europejskiej (UE jako organizacja międzynarodowa/ponadnarodowa), porządek prawny UE (źródła prawa UE: prawo pierwotne, wtórne, zasady prawa UE oraz relacje prawo UE - prawo państw członkowskich i prawo UE - prawo międzynarodowe) oraz system instytucjonalny UE. Biorąc pod uwagę nazwę przedmiotu oraz materię objętą wykładem przyporządkowaną tej nazwie, przedmiot można określić jako prawo konstytucyjne Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
1300-PZ-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest prawna problematyka zamówień publicznych. Zagadnienia wprowadzające obejmują podstawowe przesłanki wydania przepisów z zakresu zamówień publicznych, określających prawne reguły wydatkowania środków (głównie publicznych) przez podmioty zobowiązane do stosowania tych regulacji. Należy również pamiętać, że jednym z celów tych przepisów określających reguły wydatkowania środków publicznych jest również realizowanie innych celów np. celów społecznych, politycznych, gospodarczych itp. Ustawa o finansach publicznych określa zasady wydatkowania środków publicznych wskazując, między innymi, na racjonalizowanie wydatków publicznych, ich jawność oraz przejrzystość. Przepisy, które określają jak należy te zasady realizować, określają procedury udzielania zamówień publicznych. W ramach wykładu przedstawione zostaną regulacje prawne krajowe z odniesieniem do prawa Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
1300-PRAW-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do podstawowych zagadnień prawoznawstwa, zaznajomienie studentów z nomenklaturą języka prawniczego, pojęciem państwa prawa, systemu prawa, normy prawnej, zagadnieniami tworzenia i stosowania prawa. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów pierwszego roku do dalszej nauki w zakresie dyscypliny dogmatycznych, ukazania funkcji prawa we współczesnym państwie wraz z elementami wykładni i interpretacji prawniczej.

Strona przedmiotu
1300-PPG-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia odnoszące się do społecznej gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ustroju gospodarczego RP. Kluczowymi omawianymi zagadnieniami są: pojęcie tegoż prawa i jego wyodrębnienie w systemie prawa; podstawowe zasady tej regulacji prawnej; pojęcie działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim; wymogi publiczno-prawne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej; reglamentacja działalności gospodarczej z jej prawnymi formami; nadzór Państwa nad przedsiębiorcami oraz procesami gospodarczymi; kształtowanie stosunków własnościowych środków produkcji przez Państwo; działalność gospodarcza samorządu terytorialnego /gospodarka komunalna/; samorząd gospodarczy i zawodowy; działalność gospodarcza osób i przedsiębiorców zagranicznych; inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą; ochrona konkurencji i konsumentów; pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom.

Strona przedmiotu
1300-SEMDYP-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 75 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 75 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 75 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 75 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy w toku przygotowywania pracy dyplomowej, która jest efektem finalnym przedmiotu i zdania egzaminu dyplomowego.

Strona przedmiotu
1300-TECH_BIUR-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z pięciu zasadniczych filarów:

1) Zasady redagowania i sporządzania pism biurowych oraz pism tworzonych na potrzeby postepowania administracyjnego, znaczenie i konstrukcja blankietów i formularzy.

2) Funkcjonowanie nowoczesnej biurowości - korzystanie z baz danych, rejestrów i ewidencji, system kancelaryjny bezdziennikowy, obieg pism w urzędzie i zasady doręczeń

3) zarządzanie informacją w instytucji - dostęp do informacji publicznej, ochrona informacji niejawnej i organizacja kancelarii tajnej w instytucji i urzędzie.

4) podstawy prawa archiwalnego - podstawowe źródła i regulacje z zakresu prawa archiwalnego, podstawy klasyfikacji archiwalnej dokumentów, organizacja i funkcjonowanie archiwum zakładowego w instytucji i urzędzie, podstawowe pomoce archiwalne (sposoby ich tworzenia i korzystania z nich)

5) podstawowe kierunki rozwojowe, znaczenie oraz konsekwencje praktyczne procesów informatyzacji w administracji publicznej.

Strona przedmiotu
1300-TNIM-AD-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych studentów, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych przypadków komunikacji interpersonalnej, jakimi są negocjacje i mediacje oraz zakreślenie obszarów negocjacji i mediacji w administracji. W związku z tym wyłożone i poddane dyskusji zostają podstawowe informacje dotyczące komunikacji społecznej, teorii konfliktów, strategii i technik negocjacyjnych oraz mediacji z podkreśleniem roli, jaką odgrywają one w procesie regulacji sporów. Teoretyczne założenia i praktyczne wskazówki służące realizacji przedmiotowych założeń są ukazane w świetle takich instytucji prawa administracyjnego i zjawisk występujących w obrębie tej gałęzi prawa, które mogą stanowić kontekst ich zastosowania.

Strona przedmiotu
1300-TECH_INF-S1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczącej technik informatycznych koniecznych w pracy prawnika i poznanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Dotyczą one przede wszystkim wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz umiejętności ich zastosowania, znajomości baz informacji prawnej i umiejętności ich wykorzystywania oraz wypracowania umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań. W trakcie zajęć studenci poznają też sposoby wdrażania technologii informatyczno-telekomunikacyjnych w sądach i administracji publicznej. Część zajęć poświęcona jest także na nabycie teoretycznej i praktycznej znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania sieci w tym ochrony danych osobowych oraz ochrony praw własności intelektualnej a także dostępu do informacji publicznej.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)