Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, prawo (nj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L
1352-DPP-1NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje poglądy dotyczące idei kształtujących sferę polityki, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk państwa i prawa. Tłumaczy genezę i ewolucję współczesnych pojęć polityczno-prawnych.

Strona przedmiotu
1352-HP-1NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład umożliwia zapoznanie się z historią systemów prawa sądowego na przestrzeni wieków. W szczególności ukazane zostają prawidłowości w rozwoju prawa sądowego z uwzględnieniem wpływu czynników politycznych, społecznych i gospodarczych.

Ćwiczenia pogłębiają wiedzę o podstawowych instytucjach prawa prywatnego, karnego i postępowania procesowego w okresie nowożytnym oraz umożliwiają prześledzenie ogólnych tendencji rozwojowych w tym względzie, które zaowocowały współczesnym kształtem tych instytucji.

Strona przedmiotu
1352-HUP-1NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta do przedmiotów pozytywnych prezentujących aktualny stan wiedzy: prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Zgodnie z założeniami przedmiotu, na wykładzie jest przekazywana wiedza o podstawowych formach państwa zachodniego kręgu cywilizacyjnego ich ewolucji od feudalizmu do współczesności

Strona przedmiotu
1352-LP-1NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład umożliwia zapoznanie się z podstawowymi pojęciami logiki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich zastosowanie w praktyce prawniczej. Stanowi on podstawę dla wszelkiej późniejszej, samodzielnej pracy z tekstem prawnym i prawidłowej analizy tekstów prawnych.

Strona przedmiotu
1352-LTP-1NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1352-PA-PE-3NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Postępowanie administracyjne i administracyjne postępowanie egzekucyjne" obejmuje problematykę ogólnego postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tych procedur, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań prawnych w sprawach administracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-PC-NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest problematyce postępowania cywilnego, czyli postępowania prowadzonego w sprawach cywilnych przez sądy powszechne, Sąd Najwyższy oraz inne właściwe organy. Główny akcent tego wykładu położony jest na przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, zasad i instytucji postępowania cywilnego. Dla właściwego zrozumienia tego przedmiotu niezbędne jest posiadanie przez studentów wiedzy z zakresu prawoznawstwa, logiki oraz części ogólnej prawa cywilnego, a także prawa rzeczowego. Przy omawianiu zaś przez wykładowcę zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym, jak np. wpływu postępowania cywilnego na inne postępowania prawne czy rodzajów powództw, pomocnym będzie posiadanie przez studentów wiedzy na temat innych postępowań prawnych.

Strona przedmiotu
1352-PC-4NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest problematyce postępowania cywilnego, czyli postępowania prowadzonego w sprawach cywilnych przez sądy powszechne, Sąd Najwyższy oraz inne właściwe organy. Główny akcent tego wykładu położony jest na przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, zasad i instytucji postępowania cywilnego. Dla właściwego zrozumienia tego przedmiotu niezbędne jest posiadanie przez studentów wiedzy z zakresu prawoznawstwa, logiki oraz części ogólnej prawa cywilnego, a także prawa rzeczowego. Przy omawianiu zaś przez wykładowcę zagadnień o charakterze interdyscyplinarnym, jak np. wpływu postępowania cywilnego na inne postępowania prawne czy rodzajów powództw, pomocnym będzie posiadanie przez studentów wiedzy na temat innych postępowań prawnych.

Strona przedmiotu
1352-POSK-3NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawem karnym procesowym, a więc postępowaniem mającym na celu rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego.

Strona przedmiotu
1352-PSA-3NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Postępowanie przed sądami administracyjnymi" obejmuje problematykę postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed NSA.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tej procedury, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań w sprawach sądowoadministracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-PRAWO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyka odbywa się w oparciu o:

- Zarządzenie Nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad odbywania praktyk studenckich,

- Uchwałę Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zasad odbywania obligatoryjnych praktyk studenckich przez studentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji

Strona przedmiotu
1352-PRAK-5NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1352-PCZ-4NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1352-PA-2NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład: Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa administracyjnego, jak również zapoznanie ich z obowiązującymi podstawowymi regulacjami ustrojowego prawa administracyjnego. Ponadto celem wykładu jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianej administracji publicznej, w tym zwłaszcza orzecznictwa sądów administracyjnych.

Ćwiczenia: Celem prowadzonych ćwiczeń jest przekazanie studentom prawa umiejętności posługiwania się instytucjami prawa administracyjnego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1352-PC-PR-2NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zmierza do zapoznania studenta z zasadami i podstawowymi instytucjami części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa rzeczowego. Omówiona zostanie charakterystyka prawa cywilnego jako gałęzi prawa prywatnego oraz elementy stosunku cywilnoprawnego. Problematyka I i II Księgi kodeksu cywilnego oraz wybranych ustaw szczegółowych zostanie zaprezentowana na tle orzecznictwa sądów polskich.

Strona przedmiotu
1300-PC-ZB-NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 27 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu omówione zostają najistotniejsze zagadnienia dotyczące części ogólnej oraz części szczegółowej prawa zobowiązań (III Księgi kodeksu cywilnego i ustaw szczegółowych). W szczególności ujęte zostają treści odnoszące się do aspektów podmiotowych i przedmiotowych stosunku zobowiązaniowego, wybranych instytucji obligacyjnoprawnych w ich ujęciu dogmatycznym oraz praktyce obrotu prawnego, poszczególnych typów umów nazwanych i nienazwanych, a także wybór najważniejszego i najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Rozpoczynający naukę przedmiotu student winien posiadać wiedzę z zakresu prawa cywilnego części ogólnej oraz prawa rzeczowego.

Strona przedmiotu
1352-PCZ-3NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu omówione zostają najistotniejsze zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa zobowiązań (III Księgi kodeksu

cywilnego, art. 353 k.c. do ). W szczególności poruszona będzie problematyka istoty stosunku zobowiązaniowego, jego elementów i treści,

podmiotowych zmian po stronie długu i wierzytelności, reguł wykonania zobowiązania oraz tzw. surogatów wykonania zobowiązania.

Podsatwowe instytucje parwa zobowiązań zostaną ukazane w ich ujęciu dogmatycznym oraz z punktu widzenia praktyki obrotu prawnego;

przedstawione zostaną i poddane analizie najważniejsze najnowsze orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Rozpoczynający naukę przedmiotu student winien posiadać wiedzę z zakresu prawa cywilnego części ogólnej oraz prawa rzeczowego.

Strona przedmiotu
1352-PFP-2NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje analizę i ocenę regulacji prawnych z zakresu prawa finansów publicznych, w tym m.in. prawo budżetowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego, system dochodów publicznych, państwowy dług publiczny, prawo o wydatkach państwa i samorządu terytorialnego, publiczne prawo bankowe, finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz elementy prawa finansów publicznych UE.

Strona przedmiotu
1300-PH-NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia ukierunkowane są na umiejętność praktycznego stosowania najważniejszych instytucji prawa handlowego, czemu służy przytaczanie i prezentacja najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, które to orzecznictwo nie jest uwzględnione w najnowszych wydaniach podręczników.

Strona przedmiotu
1352-PH-4NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia ukierunkowane są na umiejętność praktycznego stosowania najważniejszych instytucji prawa handlowego, które prezentowane są od strony teoretycznej oraz praktycznej. Uwzględniane jest najnowsze orzecznictwo sądowe, a także praktyczne aspekty związane ze stosowaniem prawa handlowego.

Strona przedmiotu
1352-PI-UE-4NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1352-PK-2NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są wybrane zagadnienia części ogólnej prawa karnego. Problematyka części szczególnej jest przedmiotem ćwiczeń.

Strona przedmiotu
1352-PK-1NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-PM-UE-NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu Studenci zostają zapoznani z szeroko rozumianym prawem materialnym Unii Europejskiej. Charakter wstępny mają rozważania dotyczące ekonomicznych przyczyn integracji europejskiej, a w szczególności jej związków z procesami globalizacyjnymi. W tej części wykładu zarysowane zostają również ekonomiczne związki pomiędzy ograniczaniem barier w handlu a efektywnością gospodarki. Rdzeń przedmiotu stanowi problematyka swobód gospodarczych oraz prawa konkurencji.

Strona przedmiotu
1352-PM-UE-4NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-PRMP-NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia kolizyjnoprawne aspekty stosunków prywatnoprawnych w oparciu o źródła prawa europejskiego i wewnętrznego z uwzględnieniem norm ujednoliconych na szczeblu międzynarodowym.

Strona przedmiotu
1352-PMP-5NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia kolizyjnoprawne aspekty stosunków prywatnoprawnych w oparciu o źródła prawa europejskiego i wewnętrznego z uwzględnieniem norm ujednoliconych na szczeblu międzynarodowym.

Strona przedmiotu
1300-PMP-NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot 'prawo międzynarodowe' poświęcony jest przybliżeniu studentom tej dziedziny prawa, która reguluje głownie stosunki między państwami i organizacjami międzynarodowymi. Student zaznajamia się z podstawowymi instytucjami tego prawa, jego źródłami, podmiotowością, ludnością i terytorium. Przedmiot dotyczy również prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz prawa wojny. Student powinien posiadać wiedzę ze wstępu do prawoznawstwa, znać podstawowe instytucje prawa oraz swobodnie przedstawiać swoje umiejętności i wiedze. Istotna jest również podstawowa wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych.

Strona przedmiotu
1352-PMP-3NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1352-POS-5NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji prawa ochrony środowiska oraz przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami tego prawa przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1352-POWI-3NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-PRP-NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyką przedmiotu są zagadnienia dotyczące prawa podatkowego. Zajęcia obejmują następujące treści: system podatkowy w Polsce – struktura ogólna oraz omówienie poszczególnych podatków, podstawowe instytucje ogólnego prawa podatkowego, źródła prawa podatkowego, konstytucyjne uwarunkowania systemu podatkowego, podstawowe elementy międzynarodowego oraz europejskiego prawa podatkowego.

W ramach przedmiotu student zdobywa wiedzę ze wszystkich obszarów prawa podatkowego. Wybrane obszary mogą być przedmiotem dalszych studiów, gdyż niektóre zagadnienia, omówione w stopniu podstawowym lub tylko zasygnalizowane, są przedmiotem odrębnych wykładów fakultatywnych.

Strona przedmiotu
1352-PP-4NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1352-PP-US-3NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo pracy jest to gałąź prawa obejmująca ogół norm regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne związane ze stosunkami pracy. Obecnie zagadnieniem żywo dyskutowanym jest problem wyodrębnienia się w samodzielną gałąź prawa norm regulujących stosunki ubezpieczenia społecznego. Prezentowane są poglądy, że prawo ubezpieczeń społecznych jest samodzielną gałęzią prawa oraz stanowiska, że prawo ubezpieczeń społecznych stanowi wycinek prawa zabezpieczenia społecznego, które jest samodzielną gałęzią prawa.

Strona przedmiotu
1300-PRS-NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa rodzinnego i spadkowego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Ponadto celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat ewolucji instytucji prawa rodzinnego i spadkowego oraz zgłaszanych postulatów de lege ferenda. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego piśmiennictwa i orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianego prawa rodzinnego i spadkowego, w tym zwłaszcza orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Ćwiczenia mają charakter komplementarny do prowadzonego wykładu. Ich celem jest przedstawienie studentom praktycznych aspektów podstawowych zagadnień teoretycznych prawa rodzinnego i spadkowego. Ponadto celem ćwiczeń jest przekazanie umiejętności posługiwania się instytucjami prawa rodzinnego i spadkowego przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1352-PRS-4NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1352-PRZ-1NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1352-PZP-2NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest prawna problematyka zamówień publicznych. Zagadnienia wprowadzające obejmują podstawowe przesłanki wydania przepisów z zakresu zamówień publicznych, określających prawne reguły wydatkowania środków (głównie publicznych) przez podmioty zobowiązane do stosowania tych regulacji. Należy również pamiętać, że jednym z celów tych przepisów określających reguły wydatkowania środków publicznych jest również realizowanie innych celów np. celów społecznych, politycznych, gospodarczych itp. Ustawa o finansach publicznych określa zasady wydatkowania środków publicznych wskazując, między innymi, na racjonalizowanie wydatków publicznych, ich jawność oraz przejrzystość. Przepisy, które określają jak należy te zasady realizować, określają procedury udzielania zamówień publicznych. W ramach wykładu przedstawione zostaną regulacje prawne krajowe z odniesieniem do prawa Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
1352-PRAWO-1NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do podstawowych zagadnień prawoznawstwa. Zaznajomienie studentów z nomenklaturą języka prawniczego, pojęciem państwa prawa, systemu prawa, normy prawnej, zagadnieniami tworzenia i stosowania prawa. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów pierwszego roku do dalszej nauki w zakresie dyscypliny dogmatycznych, ukazania funkcji prawa we współczesnym państwie wraz z elementami wykładni i interpretacji prawniczej.

Strona przedmiotu
1352-PP-1NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedsiębiorczość dla prawników łączy elementy podstaw ekonomii, teorii przedsiębiorczości oraz podstawy prawa przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społecznej gospodarki rynkowej.

Strona przedmiotu
1352-PPG-2NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia odnoszące się do społecznej gospodarki rynkowej RP. Kluczowymi omawianymi zagadnieniami są: pojęcie tegoż prawa i jego wyodrębnienie w systemie prawa; podstawowe zasady tej regulacji prawnej; pojęcie działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim; wymogi publiczno-prawne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej; reglamentacja działalności gospodarczej; nadzór Państwa nad przedsiębiorcami oraz procesami gospodarczymi; kształtowanie stosunków własnościowych środków produkcji przez Państwo; działalność gospodarcza samorządu terytorialnego; samorząd gospodarczy i zawodowy; działalność gospodarcza osób i przedsiębiorców zagranicznych i innych podmiotów; ochrona konkurencji i konsumentów; pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom.

Strona przedmiotu
1300-SEM-4NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1352-SEM-4NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 36 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-SEM-5NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 36 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią

nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy w toku

przygotowywania pracy magisterskiej, która jest efektem

finalnym przedmiotu.

Strona przedmiotu
1352-SEM-5NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1352-TI-1NJ brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności dotyczącej technik informatycznych koniecznych w pracy prawnika i poznanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Dotyczą one przede wszystkim wiedzy na temat systemów komputerowych i pakietów oprogramowania oraz umiejętności ich zastosowania, znajomości baz informacji prawnej i umiejętności ich wykorzystywania oraz wypracowania umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań. W trakcie zajęć studenci poznają też sposoby wdrażania technologii informatyczno-telekomunikacyjnych w sądach i administracji publicznej. Część zajęć poświęcona jest także na nabycie teoretycznej i praktycznej znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania sieci w tym ochrony danych osobowych oraz ochrony praw własności intelektualnej a także dostępu do informacji publicznej.

Strona przedmiotu
1300-TP-NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 27 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu wprowadzenie do podstawowych zagadnień teorii i filozofii prawa. W jego trakcie omawiana jest paradygmatyczna dla prawników doktryna pozytywizmu prawniczego, wraz z jego możliwą krytyką oraz wskazywane są kierunki ewolucji jurysprudencji. Omawianiu poddane są kierunki filozofii prawa w relacji do najbardziej kluczowych dla niej koncepcji filozoficznych zwłaszcza nowożytnych. Wykład obejmuje również wybraną problematykę stosowania prawa, teorie precedensu, ADR-y, pojęcie państwa prawa,liberalizm/komunitaryzm, filozofię nauki i metodologię nauk prawnych.

Strona przedmiotu
1352-TP-4NJ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1352-UOOP-5NJ brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)