Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa medycznego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L
1300-APT-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-BIO-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 3 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami z zakresu funkcjonowania biegłych w procesie karnym, cywilnym i administracyjnym, sporządzania opinii przez biegłych, ocena opinii przez organy procesowe.

Strona przedmiotu
1300-CD-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-DM-UD-PSPM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-DL-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-EM-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-MS-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-OL-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć omówiona zostanie geneza praw pacjenta, ich charakter (zarówno stricte indywidualny jak i zbiorowy). Przeanalizowany zostanie również katalog podstawowych praw pacjenta.

Strona przedmiotu
1300-OL-WPP-PSPM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-ODO-SM-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 3 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-ETPC-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma za zadanie przybliżyć uczestnikom orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących ochrony życia i zdrowia. Poza szczegółowym omówieniem wybranych wyroków, celem wykładu jest zwrócenie uwagi uczestników na praktyczny wydźwięk orzecznictwa - tj. na potrzebę stosowania standardów międzynarodowej ochrony praw człowieka w systemie prawa krajowego.

Strona przedmiotu
1300-OZ-ZPM-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-OKL-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzony na Podyplomowych Studiach w zakresie prawa medycznego dla prawników.

Cel poznawczy i dydaktyczny: zapoznanie uczestników studiów z głównymi zasadami odpowiedzialności karnej; przedstawienie problematyki zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego (nieudzielenia pomocy); omówienie zasad odpowiedzialności karnej za niepowodzenie w leczeniu sensu largo; prezentacja zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną na tle nieterapeutycznych czynności lekarskich; analiza istoty zgody pacjenta na tle odpowiedzialności karnej lekarza; wyjaśnienie problemu przestępczych czynności lekarskich i „okołolekarskich”; wykształcenie umiejętności rozumowania w kategoriach karnoprawnych w kontekście odpowiedzialności karnej lekarza.

Strona przedmiotu
1300-OZL-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

przedmiot dotyczy przesłanek odpowiedzialności zawodowej lekarzy

Strona przedmiotu
1300-OBD-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-OP-USA-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy poznają podstawy udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w USA. Szczególny nacisk położony zostanie na omówienie prywatnego systemu finansowania opieki zdrowotnej, jako przeciwieństwa do modeli powszechnie stosowanych w krajach europejskich.

Strona przedmiotu
1300-OSL-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych zasad związanych z „Opiniowaniem sądowo-lekarskim z punktu widzenia specjalisty medycyny sądowej. Zasady sporządzania opinii sądowo-lekarskich dla organów Wymiaru Sprawiedliwości, zarówno odnośnie sprawach karnych, jak i cywilnych.

Strona przedmiotu
1300-POC-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-PPF-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-USO-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 3 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-PL-UE-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy poznają reguły udzielania świadczeń zdrowotnych w prawie Unii Europejskiej. W trakcie wykładu omówiony zostanie bogaty dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz dwie ścieżki uzyskania świadczeń zdrowotnych na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Strona przedmiotu
1300-PMW-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-PC-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-PCL-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 6 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

• wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta

• naruszenie tajemnicy lekarskiej (w tym problem niezawiadomienia o przestępstwie)

• fałszywe zeznania (zwłaszcza art. 233 § 4 i 4a)

• przestępstwa korupcyjne (art. 228 – 229 kk, art. 296a kk, art. 128 prawa farmaceutycznego

• przestępstwa związane z transplantacją i bezprawne prowadzenie badań klinicznych (w kontekście przestępczości zorganizowanej)

Strona przedmiotu
1300-PIM-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 2 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-SEM-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-SOZ-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 3 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 3 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-SZOZ-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-TG-PSPM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest zagadnieniu diagnostyki prenatalnej (PND) oraz preimplantacyjnej (PGD) z punktu widzenia prawa. W ramach wykładu prezentowane są standardy międzynarodowe (wiążące i zalecane), regulacje obowiązujące w Polsce oraz wybranych państwach (perspektywa prawnoporównawcza). Wykład obejmuje również analizę powstałe na gruncie diagnostyki przedurodzeniowej problemy praktyczne oraz dotyczące ich orzecznictwo sądów międzynarodowych oraz polskich.

Strona przedmiotu
1300-TOTN-PSPM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 3 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)