Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa ochrony danych osobowych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe na studiach podyplomowych w zakresie prawa ochrony danych osobowych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19 - Rok akademicki 2018/19
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18L 2018/19 2018/19Z 2019/20 2019/20Z 2020/21 2022/23
1300-BSI-PSPODO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień bezpieczeństwa informacyjnego i zabezpieczenia danych osobowych. Słuchacze dowiedzą się jak sprostać wymogom odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r., które nie narzuca konkretnych rozwiązań, środków technicznych, poziomów zabezpieczeń, funkcjonalności przypisanych systemom informatycznym zapewniających ochronę danych osobowych. W trakcie zajęć słuchacze poznają zagadnienia analizy ryzyka i będącej jej wynikiem oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych. Część zajęć poświęcona jest także na omówienie charakterystyki podstawowych metod ataków.

Strona przedmiotu
1300-EK-PSPODO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-GPDO-PSPODO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 36 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych koniecznych w pracy związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Dotyczą one przede wszystkim wiedzy na temat przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych. W trakcie zajęć słuchacze poznają także szczegółowe zagadnienia gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, tj. claud computing, profilowanie czy Big Data. W ramach zajęć słuchacze nabędą również wiedzę w zakresie realizacji praw podmiotu danych.

Strona przedmiotu
1300-KPNOD-PSPODO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy w zakresie konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. W ramach zajęć słuchacze poznają trzy płaszczyzny odpowiedzialności za naruszenia ochrony danych osobowych: cywilną, administracyjną i karną, oraz dowiedzą się o sposobach i trybach dochodzenia ochrony prawnej. Część zajęć poświęcona zostanie zagadnieniu informowaniu o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Strona przedmiotu
1300-NON-PSPODO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat roli i kompetencji wiodącego organu nadzorczego w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. W trakcie zajęć słuchacze poznają zadania i uprawnienia wiodącego organu nadzorczego. Część zajęć poświęcona jest na omówienie zagadnień kontroli GIOO przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Strona przedmiotu
1300-ODO-PSPODO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 21 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 21 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 21 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 21 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 21 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat problematyki danych osobowych w relacji do tajemnic (służbowych, zawodowych, bankowych itd.). W trackie zajęć słuchacze poznają także zagadnienia ochrony informacji niejawnych oraz prawnokarnej ochrony informacji.

Strona przedmiotu
1300-PZPDO-PSPODO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy w zakresie podstaw prawnych ochrony danych osobowych oraz podmiotowego i przedmiotowego zakresu prawa ochrony danych osobowych. W trakcie zajęć słuchacze poznają międzynarodowe, europejskie i polskie źródła prawa ochrony danych osobowych. W ramach przedmiotu słuchacze poznają także podstawowe założenia pakietu reformującego ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
1300-IOD-PSPODO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat praw i obowiązków inspektora ochrony danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 2016 r. Słuchacze dowiedzą się także o obligatoryjnych i fakultatywnych przesłankach powołania IOD, a także wymaganiach, które musi spełniać osoba pełniąca te funkcję. Część zajęć poświęconych jest na omówienie praktycznych aspektów prowadzenia audytu.

Strona przedmiotu
1300-ZDDO-PSPODO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat specyfiki ochrony danych osobowych w wybranych sektorach, tj. samorząd terytorialny, oświata, służba zdrowia czy instytucje państwowe. Część zajęć poświęcona zostanie szczególnie problematyce danych osobowych w stosunku pracy i innych formach zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień monitoringu i biometrii. W trakcie zajęć słuchacze poznają regulacje ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać w maju 2018 r., a które wprowadza nowe regulacje i zmieni zasady przetwarzania danych osobowych w wielu branżach.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)